UWAGA!

Wybierz literę alfabetu

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • G
 • H
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • W
 • Zobacz także

  • Zakażenie Helicobacter pylori – pytania i odpowiedzi
   Czy przeprowadzać eradykację H. pylori u chorego na raka żołądka zdyskwalifikowanego od leczenia radykalnego? Czy częstość reinfekcji H. pylori u pracowników medycznych jest większa niż w populacji ogólnej? Kiedy należy oceniać skuteczność eradykacji i jakim testem? Na pytania uczestników konferencji „INTERNA 2017" odpowiada prof. Andrzej Dąbrowski.
  • Aktualne zalecenia dotyczące leczenia i opieki nad chorym z WZW typu C
   Lekarze rodzinni zawsze mogą skierować pacjentów, którzy podają w wywiadzie ryzykowne zdarzenia w przeszłości, do poradni hepatologicznych, poradni WZW, lub – jeżeli takich nie ma w okolicy – do poradni chorób zakaźnych w celu oznaczenia przeciwciał anty-HCV.
  • Czy zakażenie HAV może przejść w proces przewlekły?
   WZW typu A nie może przejść w proces przewlekły, ale przy przewlekającym się przebiegu (u 10-15% chorych) – z nawrotami objawów lub długotrwałą cholestazą może stanowić poważny problem zdrowotny.