redaktorzy naczelni

prof. dr hab. med. Anna Członkowska
dr med. Marek Bodzioch

tłumaczenia

dr med. Marek Bodzioch
dr med. Wojciech Turaj
lek. Wojciech Strojny

redakcja językowa i opracowanie edytorskie

Joanna Myśliwiec - sekretarz redakcji, redakcja językowa
Krystyna Fedko - redakcja językowa

redakcja techniczna

Joanna Myśliwiec - DTP
Łukasz Łukasiewicz - projekt okładki i typografia
Mirosław Szymański - redaktor techniczny
Jacek Zieliński - projekt reklam Medycyny Praktycznej

dział reklam

Sylwester Marszał
e-mail: sylwester.marszał@mp.pl

adres Redakcji

Cholerzyn 445
32-060 Liszki (k. Krakowa)
tel. 12 293 40 00, faks 12 293 40 10
e-mail: redakcja.neurologia@mp.pl

wydawca

Medycyna Praktyczna
Copyright by Medycyna Praktyczna

druk

Drukarnia Technet, Kraków
Nakład 2500 egz.