redaktor naczelny

dr n. med. Tomasz Kruszyna

zastępcy redaktora naczelnego

prof. dr hab. n. med. Jarosław Kużdżał

zespół redakcyjny

dr hab. n. med. Andrzej L. Komorowski
dr n. med. Joanna Palka-Błaszczak
dr hab. n. med. Marek Sierżęga
dr hab. n. med. Wojciech M. Wysocki

redakcja językowa i opracowanie edytorskie

Barbara Wójcik – redaktor prowadzący
Joanna Herniczek

redakcja techniczna

Mirosław Szymański

dział reklam

Monika Potocka
tel. 29 34 000, 663 430 269
fax 12 29 34 010
monika.potocka@mp.pl

dział praw autorskich

Justyna Tomska

dział prenumeraty

Agnieszka Zemła

adres redakcji

Cholerzyn 445
32-060 Liszki (k. Krakowa)
tel. 12 293 40 00, 12 293 40 70
fax 12 293 40 10

listy do redakcji

chirurgia.redakcja@mp.pl

WYDAWCA
Medycyna Praktyczna

DRUK
Drukarnia Technet, Kraków
Nakład ok. 3200 egz.