MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          18.01.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2017/08

Rok wydania: 2017 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 90480B
Publikacja dostępna w sprzedaży wyłącznie z Medycyna Praktyczna 2017/07

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów syntetycznymi i biologicznymi lekami modyfikującymi przebieg choroby. Omówienie zaleceń European League Against Rheumatism 2016
dr n. med. Grzegorz Goncerz1, dr n. med. Aleksandra Tuchocka-Kaczmarek2
1 Katedra Anatomii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, 2 Polski Instytut Evidence Based Medicine w Krakowie
Na podstawie: J.S. Smolen, R. Landewé, J. Bijlsma i wsp.: EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological disease-modifying antirheumatic drugs: 2016 update. Annals of the Rheumatic Diseases, 2017; 76: 960-977
komentarz: dr n. med. Hanna Przepiera-Będzak, prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko
str. 10-18
W artykule przedstawiono aktualne zalecenia European League Against Rheumatism dotyczące leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów syntetycznymi i biologicznymi lekami modyfikującymi przebieg choroby, wraz z wybranymi objaśnieniami oraz algorytmem postępowania.

Probiotyki - aktualny stan wiedzy i zalecenia dla praktyki klinicznej
prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska, Klinika Pediatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
str. 19-37
Dlaczego decyzja o zastosowaniu i wyborze właściwego probiotyku często jest problemem? Jakie są dane na temat skuteczności klinicznej probiotyków? Jak interpretować dane zawarte w ulotce informacyjnej produktu?

Obserwacja chorych po leczeniu z powodu wybranych nowotworów złośliwych. Część VI: czerniak skóry
dr n. med. Bożena Cybulska-Stopa, Klinika Nowotworów Układowych i Uogólnionych, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Oddział w Krakowie
dr hab. n. med. Wojciech M. Wysocki, Klinika Chirurgii Onkologicznej, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Oddział w Krakowie
str. 38-39
Autorzy przedstawiają zasady monitorowania chorych po leczeniu z powodu czerniaka skóry.

 POSTĘPY W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH 

Prewencja chorób sercowo-naczyniowych - postępy 2016/2017
prof. dr hab. n. med. Barbara Cybulska1, prof. dr hab. n. med. Longina Kłosiewicz-Latoszek1, dr hab. n. med. Dorota Szostak-Węgierek2, prof. dr hab. n. med. Wiktor B. Szostak1
1 Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, 2 Zakład Żywienia Człowieka, Warszawski Uniwersytet Medyczny
str. 40-46
Autorzy przedstawiają wybrane publikacje z 2016 roku i początku 2017 roku dotyczące wpływu diety na ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i ryzyko zgonu oraz postępowania w hipercholesterolemii i intensywności zmniejszania stężenia cholesterolu w osoczu.

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - postępy 2016/2017
prof. dr hab. n. med. Krystyna Zawilska, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Centrum Diagnostyczno-Lecznicze INTERLAB w Poznaniu
str. 47-55
Omówienie wybranych publikacji.

Nefrologia - postępy 2016
prof. dr hab. n. med. Franciszek Kokot1, dr hab. n. med. Lidia Hyla-Klekot2, prof. dr hab. n. med. Marian Klinger3, prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik4
1 Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2 Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii, 3 Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, 4 Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii, Instytut Transplantologii im. Prof. Tadeusza Orłowskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
str. 56-65
Autorzy przedstawiają wybrane publikacje z 2016 roku i początku 2017 roku dotyczące patofizjologii przewlekłej choroby nerek, zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej w jej przebiegu, chorób kłębuszków nerkowych i dializoterapii.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Ultrasonografia. 77-letni mężczyzna zaniepokojony wynikiem oznaczenia PSA
dr hab. n. med. Andrzej Smereczyński, Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych, Zakład Genetyki i Patomorfologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
str. 66-68,105
Pacjent przedstawił 2 wcześniejsze wyniki badań USG jamy brzusznej wykonane przed 3 laty i 11 miesiącami, w których stwierdzono jedynie nieznaczne powiększenie gruczołu krokowego.

Diagnostyka radiologiczna. 72-letnia kobieta z osłabieniem, gorączką i kaszlem, z regresją chłoniaka żołądka
dr n. med. Piotr Grzanka, Dział Diagnostyki Obrazowej, Szpital Wojewódzki w Opolu
str. 69-71
72-letnia kobieta przywieziona na SOR ze znacznym osłabieniem i gorączką (38,2°C). W wywiadzie postępujące od 3 miesięcy osłabienie i kaszel z wykrztuszaniem wodnistej wydzieliny. Przed laty leczona z powodu chłoniaka żołądka. U chorej wykonano RTG klatki piersiowej.

Spirometria. Ocena wymiany gazowej w płucach - współczynnik transferu płucnego dla tlenku węgla (TLCO)
dr hab. n. med. Piotr Boros prof. IGiChP, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
str. 72-76

Elektrokardiografia
prof. dr hab. n. med. Barbara Dąbrowska
str. 79-80

70-letnia kobieta z napadem migotania przedsionków z szybką czynnością komór i dużym stężeniem troponiny sercowej w osoczu
dr n. med. Marta Kamińska1, lek. Dominika Południewska1, lek. Maciej Południewski2, prof. dr hab. n. med. Włodzimierz J. Musiał1
1 Katedra i Klinika Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, 2 Klinika Kardiologii Inwazyjnej z OIOK i Pracownią Hemodynamiki, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

dr n. med. Marta Kamińska, lek. Dominika Południewska, lek. Maciej Południewski, prof. dr hab. n. med. Włodzimierz J. Musiał
str. 81-89
Przeczytaj opis przypadku.

Diabetologia. Problemy w leczeniu cukrzycy - cz. 30. Zespół stopy cukrzycowej - złożona patogeneza, proste zasady postępowania
dr n. med. Elektra Szymańska-Garbacz1, dr hab. n. med. Leszek Czupryniak2, 1 Klinika Chorób Zakaźnych i Chorób Wątroby, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2 Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny
str. 90-96
Zespół stopy cukrzycowej (ZSC) jest definiowany jako zakażenie i/lub owrzodzenie, i/lub destrukcja tkanek głębokich stopy (np. kości) spowodowane uszkodzeniem nerwów obwodowych i/lub naczyń stopy o różnym stopniu zaawansowania rozwijającym się w przebiegu cukrzycy.

Gastroenterologia. 46-letni mężczyzna z przepukliną wślizgową rozworu przełykowego i niedokrwistością z niedoboru żelaza
dr hab. n. med. Marcin Polkowski1,2, dr n. med. Ewa Wrońska1,2
1 Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, 2 Klinika Gastroenterologii Onkologicznej, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie
str. 97-99
46-letni mężczyzna leczony z powodu niedokrwistości z niedoboru żelaza skutecznymi preparaty, których odstawienie prowadzi do spadku stężenia hemoglobiny. Brak jawnego krwawienia z przewodu pokarmowego ani z innego źródła. Wykluczono celiakię oraz choroby jelita grubego i szpiku kostnego. Czy przepuklina wślizgowa może być przyczyną niedokrwistości? ani z innego źródła. Wykluczono celiakię oraz choroby jelita grubego i szpiku kostnego.

Zatrucia. 48-letni mężczyzna z ostrym zatruciem alkoholem niekonsumpcyjnym, uszkodzeniem wzroku i zaburzeniami świadomości
dr hab. n. med. Anna Krakowiak prof. IMP,1 lek. Mariusz Gawrysiak,2 dr n. med. Renata Winnicka,3 prof. dr hab. n. med. Cezary Pałczyński4
1 Klinika Toksykologii, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2 Oddział Anestezjologii i Intensywnej terapii, Szpital im. Pirogowa w Łodzi, 3 Pracownia Diagnostyki Toksykologicznej, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 4 Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
str. 100-105
Ostre zatrucia alkoholem metylowym od lat stanowią istotny problem toksykologii klinicznej. Jakkolwiek liczba takich przypadków nie jest duża, to ich znaczenie kliniczne jest determinowane ciężkością zatrucia i poważnymi powikłaniami.

 PYTANIA DO EKSPERTÓW 

Medycyna podróży
dr n. med. Agnieszka Wroczyńska, Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, Gdański Uniwersytet Medyczny
str. 106-110
Artykuł zawiera odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników XV Krajowej Konferencji Szkoleniowej Towarzystwa Internistów Polskich „Postępy w chorobach wewnętrznych - INTERNA 2016” w Warszawie 8-9 kwietnia i w Krakowie 20-21 maja 2016 r.

 PRAWO MEDYCZNE 

Sieć szpitali w pytaniach i odpowiedziach
Ministerstwo Zdrowia
str. 113-120
Czy wprowadzenie sieci szpitali nie spowoduje, że wydłużą się kolejki? Czy ryczałt nie sprawi, że szpitale będą przyjmować mniej chorych? Czy kryteria włączenia do sieci nie są zbyt wąskie? – na te i inne pytania odpowiada Ministerstwo Zdrowia.

 KOMUNIKACJA LEKARZ-PACJENT 

Czytanki o komunikacji, czyli jak być dobrym lekarzem i nie zwariować . O anonimowości, small talk i pamięci zewnętrznej
dr n. hum. Tomasz Sobierajski
str. 121-122

 PRZYCHODZI WENA DO LEKARZA 

Wstydliwa choroba
dr n. hum. Bronisław Maj
str. 123-124

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 126-129


Medycyna Praktyczna 2017/08

Zakupy  
 20 zł 
 16 zł  dla prenumeratorów
Dodaj do koszyka
 kupuję

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Cookies   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna