MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          17.07.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2017/09

Rok wydania: 2017 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 90510

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Interpretacja nieprawidłowych wyników badań biochemicznych wątroby. Omówienie wytycznych American College of Gastroenterology 2017
Na podstawie: ACG practice guideline: evaluation of abnormal liver chemistries
P.Y. Kwo, S.M. Cohen, J.K. Lim
American Journal of Gastroenterology, 2017; 112: 18-35
str. 10
Omówienie wytycznych American College of Gastroenterology 2017.

Choroby czynnościowe układu pokarmowego - wytyczne rzymskie IV (2016). Część I: Choroby czynnościowe przełyku
Na podstawie: Functional esophageal disorders
Q. Aziz, R. Fass, C.P. Gyawali i wsp.
Gastroenterology, 2016; 150: 1368-1379
str. 25
Choroby czynnościowe przełyku

Obserwacja chorych po leczeniu z powodu wybranych nowotworów złośliwych. Część VII: zróżnicowany rak tarczycy
prof. dr hab. n. med. Marcin Barczyński, dr hab. n. med. Aleksander Konturek prof. UJ
str. 29
Autorzy przedstawiają zasady monitorowania chorych po leczeniu z powodu zróżnicowanego raka tarczycy.

 POSTĘPY W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH 

Zaburzenia rytmu serca - postępy 2016/2017
prof. dr hab. n. med. Maria Trusz-Gluza, Katowice
str. 32
Autorka przedstawia wybrane publikacje z 2016 roku i początku 2017 roku dotyczące migotania przedsionków, innych arytmii nadkomorowych, komorowych zaburzeń rytmu i elektrostymulacji serca.

Choroby przewodu pokarmowego - postępy 2016/2017
prof. dr hab. n. med. Witold Bartnik, Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
str. 41
Prof. Witold Bartnik omawia wybrane publikacje dotyczące diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego.

Intensywna terapia - postępy 2016/2017
prof. dr hab. n. med. Andrzej Kübler1, dr n. med. Miłosz Jankowski2, prof. Roman Jaeschke MD MSc3
1 Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, 2 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, 3 Department of Medicine, McMaster University, Hamilton, Ontario, Kanada
str. 52
Autorzy przedstawiają wybrane publikacje oraz wytyczne i stanowiska ekspertów z 2016 roku i początku 2017 roku dotyczące niewydolność oddechowej, sepsy, ostrego uszkodzenia nerek, bólu, pobudzenia i majaczenia, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, krwawień i zaburzeń krzepnięcia krwi po urazach, wycofywania się z inwazyjnej wentylacji mechanicznej płuc, stosowania leków blokujących złącze nerwowo-mięśniowe i żywienia u pacjentów na oddziale intensywnej terapii.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Ultrasonografia. 60-letni mężczyzna z bólem klatki piersiowej
dr hab. n. med. Andrzej Smereczyński, Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych, Zakład Genetyki i Patomorfologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
str. 60
Na konsultacyjne badanie USG jamy brzusznej zgłosił się 60-letni mężczyzna zdesperowany nieskutecznością dotychczasowego postępowania diagnostycznego. Od 6 miesięcy odczuwał okresowo nasilający się ból w dolnej części klatki piersiowej w okolicy przedsercowej, niezwiązany ze spożywaniem posiłków.

Diagnostyka radiologiczna. 34-letni mężczyzna po utracie przytomności z drgawkami, kaszlem i utratą masy ciała
dr n. med. Piotr Grzanka, Dział Diagnostyki Obrazowej, Szpital Wojewódzki w Opolu
str. 65
34-mężczyzna przywieziony na SOR po utracie przytomności z towarzyszącymi drgawkami. Przy przyjęciu chory był splątany, odpowiadał tylko na proste pytania. Była to druga utrata przytomności w ostatnim miesiącu. Od około pół roku występowało osłabienie, chory schudł, dokuczały mu wilgotny kaszel i duszność wysiłkowa.

Elektrokardiografia
prof. dr hab. n. med. Barbara Dąbrowska
str. 68

Całodobowa rejestracja ciśnienia tętniczego. Wskazania i przygotowanie do badania oraz zasady interpretacji wyniku
dr n. med. Katarzyna Kostka-Jeziorny1, dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz2, prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz2, prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski1
1 Katedra i Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2 Klinika Nadciśnienia Tętniczego, Instytut Kardiologii w Warszawie
str. 70
Rozpoczynamy cykl artykułów dotyczących całodobowej rejestracji ciśnienia tętniczego (ABPM). W tym odcinku przedstawimy wskazania do wykonania tego badania, zasady przygotowania pacjenta oraz omówimy krok po kroku interpretację wyniku wraz z przykładem wyniku prawidłowego.

Pneumonologia. 55-letnia kobieta z przewlekłą dusznością, napadowym suchym kaszlem, osłabieniem mięśni i „rękami mechanika”
dr n. med. Anna Kempisty, prof. dr hab. n. med. Jan Kuś, I Klinika Chorób Płuc, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
str. 82
Opis przypadku 55-letniej kobiety przyjętej do szpitala z powodu duszności wysiłkowej i napadowego suchego kaszlu (dolegliwości utrzymujące się od roku). Chora zgłaszała także ból i sztywność stawów rąk oraz osłabienie mięśni.

Przewodnik insulinoterapii. Insulinoterapia - pierwsze decyzje, pierwsze dylematy
dr n. med. Elektra Szymańska-Garbacz1,2, dr hab. n. med. Leszek Czupryniak3
1 Klinika Chorób Zakaźnych i Chorób Wątroby, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2 Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 3 Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny
str. 88
Insulina została odkryta w 1921 roku przez Fredericka G. Bantinga i pracującego z nim studenta Charlesa Besta. Pierwszym pacjentem, który otrzymał oczyszczony ekstrakt z trzustki był 14-letni Leonard Thompson. Półtora roku później odkrywcy insuliny otrzymali Nagrodę Nobla. Tak zaczęła się era insulinoterapii.

 PYTANIA DO EKSPERTÓW 

Zaburzenia lipidowe
prof. dr hab. n. med. Barbara Cybulska, Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie
str. 94
Na pytania odpowiada prof. dr hab. n. med. Barbara Cybulska z Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie.

Choroby przenoszone przez kleszcze
dr hab. n. med. Leszek Szenborn prof. UM, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
str. 103
Na pytania odpowiada dr hab. n. med. Leszek Szenborn z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik wybranych podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 109

Stosowanie się chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc do zaleceń lekarskich dotyczących używania inhalatora
Omówienie artykułu: Objective assessment of adherence to inhalers by patients with chronic obstructive pulmonary disease
I. Sulaiman i wsp.
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 2017; 195: 1333-1343
komentarz: dr n. med. Małgorzata Farnik
str. 110
Autorzy przedstawionego badania zajęli się trudnym do obiektywnej oceny zagadnieniem przestrzegania zaleceń lekarskich przez chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), a stosowanie się do zaleceń, zwłaszcza przez chorych na choroby przewlekłe, jest niezwykle ważne dla osiągnięcia celów leczenia.

Skuteczność farmaceutycznego preparatu siarczanu chondroityny w leczeniu objawowej choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego - badanie CONCEPT
Omówienie artykułu: Pharmaceutical-grade chondroitin sulfate is as effective as celecoxib and superior to placebo in symptomatic knee osteoarthritis: the chondroitin versus celecoxib versus placebo trial (CONCEPT)
J.Y. Reginster i wsp.
Annals of the Rheumatic Diseases, 2017; doi: 10.1136/annrheumdis-2016-210 860
komentarz: prof. dr hab. n. med. Leszek Szczepański
str. 113
Po 6 miesiącach preparat siarczanu chondroityny farmaceutycznej czystości (800 mg/d p.o.) skuteczniej zmniejszał natężenie bólu i poprawiał funkcjonowanie w porównaniu z placebo. Skuteczność siarczanu chondroityny i celekoksybu (200 mg/d) była podobna.

 PRAWO MEDYCZNE 

Nowe zasady przechowywania dokumentacji medycznej oraz inne zmiany w przepisach prawa medycznego
dr n. prawn. Małgorzata Serwach, Katedra Prawa Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki, Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
str. 117
Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 23 marca 2017 r., poza zmianami odnoszącymi się do zasad udostępniania dokumentacji medycznej, określa nowe zasady jej przechowywania, zwłaszcza po zaprzestaniu wykonywania działalności leczniczej.

 ETYKA 

Holistyczna opieka nad chorym - nadzieja dla współczesnej medycyny?
dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik prof. UMK, Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
str. 121
Artykuł przygotowany na podstawie wykładu Autorki na X Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej - jak lekarze powinni sobie radzić w trudnych sytuacjach i kto może w tym pomóc” (Kraków, 25 maja 2017 r.).

Kiedy i jak podejmować decyzje o zaprzestaniu lub niepodejmowaniu leczenia podtrzymującego życie
prof. dr. med. Friedemann Nauck1, dr Birgit Jaspers2
1 Department of Palliative Medicine, University Medical Center Göttingen, Niemcy, 2 Department of Palliative Medicine, University Hospital Bonn, Niemcy
str. 125
Artykuł przygotowanych na podstawie wykładu Autora (F.N.) na X Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej - jak lekarze powinni sobie radzić w trudnych sytuacjach i kto może w tym pomóc” (Kraków, 25 maja 2017 r.).

Podejmowanie decyzji w praktyce klinicznej - jak radzić sobie w trudnych sytuacjach
Josep Porta-Sales MD PhD, Medicine and Health Sciences School, Universitat Internacional de Catalunya, Barcelona, Hiszpania
str. 129
Artykuł przygotowany na podstawie wykładu Autora na X Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej - jak lekarze powinni sobie radzić w trudnych sytuacjach i kto może w tym pomóc” (Kraków, 25 maja 2017 r.).

Pomoc lekarzom w podejmowaniu decyzji wspólnie z pacjentami oraz w planowaniu opieki medycznej w przyszłości - podejście amerykańskie
Jon Tilburt MD, Division of General Internal Medicine, Mayo Clinic, Rochester, MN, USA
str. 132
Artykuł przygotowany na podstawie wykładu Autora na X Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej - jak lekarze powinni sobie radzić w trudnych sytuacjach i kto może w tym pomóc” (Kraków, 25 maja 2017 r.).

 KOMUNIKACJA LEKARZ-PACJENT 

Czytanki o komunikacji, czyli jak być dobrym lekarzem i nie zwariować. O biurku, przeszkadzaczach i gekonach w akwarium
dr n. hum. Tomasz Sobierajski
str. 137

 PRZYCHODZI WENA DO LEKARZA 

Piękna choroba? Choroba piękna?
dr n. hum. Bronisław Maj, Katedra Historii Literatury Polskiej XX wieku, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
str. 139

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 142


Medycyna Praktyczna 2017/09

Zakupy  
 20 zł 
 16 zł  dla prenumeratorów
Dodaj do koszyka
 kupuję

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna