MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          25.05.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna Pediatria 2003/04

Rok wydania: 2003 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3281

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 SZTUKA I MEDYCYNA 

Stanisław Rodziński o Ołtarzu z Isenheim Matthiasa Grünewalda
str. 8

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Szpitalne zapalenie płuc u dzieci
Praktyczne problemy i racjonalne rozwiązania

Nosocomial pneumonia in pediatric patients. Practical problems and rational solutions
Heather J. Zar, Mark F. Cotton
Pediatrics Drugs, 2002; 4 (2): 73-83
prof. dr hab. med. Danuta Dzierżanowska, prof. dr hab. med. Andrzej Milanowski
str. 11
Szpitalne zapalenie płuc (SZP) jest częstym zakażeniem szpitalnym, zwłaszcza u dzieci hospitalizowanych na oddziałach intensywnej opieki medycznej. W artykule omówiono epidemiologię i czynniki ryzyka SZP, przyczyny, rozpoznawanie i dostępne metody diagnostyczne, zasady antybiotykoterapii (w tym empirycznego wyboru leku z uwzględnieniem schematów polecanych na oddziałach, na których endemicznie występują oporne szczepy bakterii) oraz metody zapobiegania zachorowaniom na SZP.

Aktualny (2003) program szczepień ochronnych
Załącznik do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 21 marca 2003 roku w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym w 2003 roku

prof. dr hab. med. Jacek Wysocki
str. 31
Dokument opublikowany w marcu 2003 r. zawiera: (1) kalendarz szczepień - wykaz szczepień obowiązkowych dzieci i młodzieży oraz osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie; (2) szczepienia zalecane, niefinansowane ze środków znajdujących się w budżecie Ministerstwa Zdrowia; (3) informacje uzupełniające (m.in. na temat szczepienia poekspozycyjnego przeciwko wściekliźnie i swoistego zapobiegania tężcowi u osób zranionych). W tym roku największe zmiany zaleceń dotyczą szczepień przeciwko poliomyelitis i śwince.

Aktualne (2003) wytyczne American Heart Association dotyczące rozpoczynania u dzieci pierwotnej profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego związanych z miażdżycą tętnic
American Heart Association Guidelines for primary prevention of atherosclerotic cardiovascular disease beginning in childhood
R.-E.W. Kavey, S.R. Daniels, R.M. Lauer, D.L. Atkins, L.L. Hayman, K. Taubert
Circulation, 2003; 107: 1562-1566
prof. dr hab. med. Barbara Cybulska
str. 43
Zalecenia AHA stanowią krótki dokument przygotowany na podstawie aktualnego stanu wiedzy na temat profilaktyki miażdżycy, po raz pierwszy obejmujący u dzieci kompleksowo wszystkie główne czynniki ryzyka, a nie - jak dotychczas - tylko hipercholesterolemię. Wytyczne przedstawiono w formie zwięzłych i łatwych w odbiorze trzech tabel. Tabela 1. dotyczy promocji zdrowia w odniesieniu do układu sercowo-naczyniowego (strategia populacyjna), w tabeli 2. zebrano wytyczne dotyczące identyfikacji dzieci i młodzieży o dużym ryzyku rozwoju chorób układu krążenia (strategia indywidualna), a w tabeli 3. przedstawiono interwencje związane z ograniczeniem czynników ryzyka (strategia indywidualna). Zarówno strategia populacyjna, jak i indywidualna są adresowane do lekarzy rodzinnych i pediatrów podstawowej opieki zdrowotnej.

Zapobieganie krzywicy i niedoborowi witaminy D
Aktualne stanowisko Amerykańskiej Akademii Pediatrii

wg American Academy of Pediatrics. Prevention of rickets and vitamin D deficiency: new guidelines for vitamin D intake
Lawrence M. Gartner, Frank R. Greer, and the Section on Breastfeeding and Committee on Nutrition
Pediatrics, 2003; 111: 908-910
doc. dr hab. med. Janusz Książyk
str. 53
AAP zaleca, aby w profilaktyce niedoboru witaminy D i krzywicy - biorąc pod uwagę trudności w ocenie wystarczającej ekspozycji na słońce u danego dziecka - regularne podawać witaminę D w dawce 200 j.m. na dobę w następujących przypadkach: (1) u wszystkich niemowląt karmionych piersią, do czasu gdy nie zaczną otrzymywać co najmniej 500 ml mleka dla niemowląt wzbogaconego w witaminę D; (2) u wszystkich niemowląt karmionych sztucznie lub w sposób mieszany, które nie zjadają co najmniej 500 ml mleka dla niemowląt wzbogaconego w witaminę D; (3) u dzieci i nastolatków, które nie przebywają regularnie na słońcu, nie wypijają dziennie co najmniej 500 ml mleka wzbogaconego w witaminę D lub nie przyjmują codziennie preparatów wielowitaminowych zawierających co najmniej 200 j.m. witaminy D.

Postępowanie w powierzchownych uszkodzeniach rogówki i urazach gałki ocznej u dzieci
Management of corneal abrasions and ocular trauma in children
Brian J.R. Forbes
Pediatric Annals, 2001; 30: 465-472
prof. dr hab. med. Mirosława Grałek
str. 57
W artykule adresowanym do pediatrów i lekarzy rodzinnych omówiono objawy kliniczne i zasady wstępnego postępowania w najczęstszych urazach oka u dzieci, takich jak: powierzchowne uszkodzenia rogówki, ciała obce, oparzenia chemiczne, urazy przenikające, krwistek, skaleczenia okołogałkowe i okołokanalikowe, złamania oczodołu oraz urazy nieprzypadkowe.

Zatrucia u dzieci
Część 2: Leki przeciwbólowe

Poisoning in children 2: painkillers
M. Riordan, G. Rylance, K. Berry
Archives of Disease in Childhood, 2002; 87: 397-399
str. 67
W kolejnym odcinku serii opracowań dotyczących zatruć u dzieci omówiono postępowanie po spożyciu toksycznej dawki leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych: paracetamolu, kwasu acetylosalicylowego i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych oraz złożonych leków przeciwbólowych i opioidów. Leki z tej grupy są najczęstszą przyczyną zatruć u dzieci.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Kryteria wyboru badań i słownik podstawowych pojęć
str. 72

Długofalowa ocena bezpieczeństwa flutikazonu oraz nedokromilu sodu u dzieci chorych na przewlekłą astmę oskrzelową
Long-term safety of fluticasone propionate and nedocromil sodium on bone in children with asthma
C. Roux, S. Kolta, J.-L. Desfoug
Pediatrics, 2003; 111: e706-e713
prof. dr hab. med. Ryszard Kurzawa, lek. Urszula Jędrys-Kłucjasz
str. 76

Porównanie skuteczności wziewnego budezonidu w monoterapii lub podawanego w skojarzeniu z formoterolem w leczeniu dzieci chorych na astmę oskrzelową
Budesonide/formoterol in a single inhaler versus inhaled corticosteroids alone in the treatment of asthma
A. Tal, G. Simon, J.H. Vermeulen, V. Petru, N. Cobos, M.L. Everard, K. de Boeck
Pediatric Pulmonology, 2002; 34: 342-350
dr hab. med. Anna Bręborowicz
str. 82

Salbutamol podawany z inhalatora ciśnieniowego z dozownikiem przez przystawkę objętościową był co najmniej tak samo skuteczny w leczeniu świszczącego oddechu u dzieci w wieku 2-24 miesięcy, jak podawany w nebulizacji
Nebulizers vs metered-dose inhalers with spacers for bronchodilator therapy to treat wheezing in children aged 2 to 24 months in a pediatric emergency department
A. Delgado, K.J. Chou, E.J. Silver, E.F. Crain
The Archives of Pediatric and Adolescence Medicine, 2003; 157: 76-80
prof. dr hab. med. Ryszard Kurzawa, lek. Urszula Jędrys-Kłucjasz
str. 87

Porównanie skuteczności salbutamolu i aminofiliny w leczeniu ciężkiego zaostrzenia astmy oskrzelowej u dzieci
Intravenous salbutamol bolus compared with an aminophylline infusion in children with severe asthma: a randomised controlled trial
G. Roberts, D. Newsom, K. Gomez, A. Raffles, S. Saglani, J. Begent, P. Lachman, K. Sloper, R. Buchdahl, A. Habel, the North West Thames Asthma Study Group
Thorax, 2003; 58: 306-310
dr hab. med. Anna Bręborowicz
str. 90

Feksofenadyna stosowana doustnie zmniejszyła nasilenie objawów sezonowego alergicznego nieżytu nosa u dzieci w wieku 6-11 lat
Fexofenadine is efficacious and safe in children (aged 6-11 years) with seasonal allergic rhinitis
U. Wahn, E.O. Meltzer, A.F. Finn, M.L. Kowalski, P. Decosta, G. Hedlin, P. Scheinmann, C. Bachert, J.E.R. Pinto, C. Baena-Cagnani, P. Potter, F.E.R. Simons, E. Ruuth
The Journal of Allergy and Clinical Immunology, 2003; 111: 763-769
prof. dr hab. med. Marek Kulus
str. 93

Ocena bezpieczeństwa krótkiego stosowania cetyryzyny u niemowląt w wieku 6-11 miesięcy
Safety of cetirizine in infants 6 to 11 months of age: a randomized, double-blind, placebo-controlled study
F.E.R. Simons, P. Silas, J.M. Portnoy, J. Catuogno, D. Chapman, A.O. Olufade
Journal of Allergy and Clinical Immunology, 2003; 111: 1244-1248
dr hab. med. Bożena Tarchalska-Kryńska
str. 96

Ocena skuteczności prednizolonu w leczeniu dzieci chorych na przewlekłe wysiękowe zapalenie ucha środkowego
Systemic steroid for chronic otitis media with effusion in children
E.M. Mandel, M.L. Casselbrant, H.E. Rockette, P. Fireman, M. Kurs-Lasky, C.D. Bluestone
Pediatrics, 2002; 110: 1071-1080
prof. dr hab. med. Elżbieta Hassmann-Poznańska
str. 99

Szybkie zwiększanie objętości pokarmu w pierwszych dniach wprowadzania żywienia dojelitowego w porównaniu ze stosowaniem karmienia troficznego zwiększyło ryzyko wystąpienia martwiczego zapalenia jelita u noworodków o bardzo małej urodzeniowej masie ciała
Prolonging small feeding volumes early in life decreases the incidence of necrotizing enterocolitis in very low birth weight infants
Carol L. Berseth, Jennifer A. Bisquera, Virna U. Paje
Pediatrics, 2003; 111: 529-534
prof. dr hab. med. Maria Katarzyna Kornacka
str. 103-105

Inne wiarygodne i klinicznie istotne badania
str. 105

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Zapytaj eksperta
Immunoprofilaktyka wirusowego zapalenia wątroby typu A i B

prof. dr hab. med. Jacek Wysocki
Kierownik Katedry Profilaktyki Zdrowotnej AM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Wakcynologii
str. 107

Konsultacja specjalisty
Diagnostyka wielomoczu u dzieci w podstawowej opiece zdrowotnej

Polyuria
Andrew M. Tershakovec
in: M. William Schwartz, ed.: Pediatric primary care. 3rd ed., St. Louis, Mosby, 1997: 336-341
dr hab. med. Jan Zawadzki
str. 112

ABC zabiegów diagnostycznych i leczniczych w pediatrii
Odcinek 22: Zasady wykonywania wymazu z gardła na posiew oraz bezpośredniego testu na obecność antygenu Streptococcus pyogenes u dzieci z podejrzeniem anginy paciorkowcowej

prof. dr hab. med. Danuta Dzierżanowska, mgr Katarzyna Semczuk, dr med. Alicja Pawińska
Zakład Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej
Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa

dr med. Teresa Bis-Oleniacz
Poradnia Laryngologiczna
Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
str. 121

Pediatria ilustrowana
Odcinek 20: Wybrane wady wrodzone wymagające interwencji chirurgicznej w okresie noworodkowym

dr hab. med. Adam Bysiek
str. 128

 PROGRAM EDUKACYJNY 


Medycyna Praktyczna Pediatria 2003/04

Zakupy  
 16 zł 
 14 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Indeks tematyczny
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Redakcja
Rada Naukowa
Zgłaszanie artykułów
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Cookies   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna