Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy

Medycyna Praktyczna 2018/04

Rok wydania: 2018 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 90557

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Postępowanie w wadach zastawkowych serca - cz. II. Podsumowanie wytycznych European Society of Cardiology i European Association for Cardio-Thoracic Surgery 2017
Na podstawie: ESC Scientific Document Group: 2017 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease
H. Baumgartner, V. Falk, J.J. Bax, M. De Bonis, C. Hamm, P.J. Holm, B. Iung, P. Lancellotti, E. Lansac, D. Rodriguez Munoz, R. Rosenhek, J. Sjögren, P. Tornos Mas, A. Vahanian, T. Walther, O. Wendler, S. Windecker, J.L. Zamorano
European Heart Journal, 2017; 38: 2739-2791
komentarz: dr hab. n. med. Piotr Szymański prof. IK
str. 12-26
W artykule przedstawiono aktualne wytyczne europejskie dotyczące diagnostyki i leczenia wad zastawki aortalnej.

Badania przesiewowe w kierunku endokrynologicznych przyczyn nadciśnienia tętniczego. Omówienie stanowiska The Endocrine Society 2017
dr n. med. Ewa Płaczkiewicz-Jankowska, dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz prof. IK, prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
str. 28-42
Autorzy przedstawiają stanowisko The Endocrine Society 2017 dotyczące badań przesiewowych w kierunku takich przyczyn nadciśnienia tętniczego, jak: guz chromochłonny i przyzwojaki, hiperaldosteronizm pierwotny, zespół Cushinga, nadczynność i niedoczynność tarczycy, akromegalia, pierwotna nadczynność przytarczyc, rzadkie przyczyny nadmiaru mineralokortykosteroidów.

Zalecenia kliniczne Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę - najważniejsze zmiany na rok 2018
dr hab. n. med. Leszek Czupryniak
str. 43-48
Autor przedstawia najważniejsze zmiany w postępowaniu u chorych na cukrzycę według Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Postępowanie w alergicznym nieżycie nosa. Podsumowanie wytycznych Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2017
Na podstawie: Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) guidelines - 2016 revision
J.L. Brożek, J. Bousquet, I. Agache i wsp.
J. Allergy Clin. Immunol., 2017; 140: 950-958
komentarz: prof. dr hab. n. med. Barbara Rogala
str. 50-57
W artykule przedstawiono i skomentowano zaktualizowane zalecenia dotyczące farmakoterapii alergicznego nieżytu nosa w wytycznych ARIA.

Obserwacja chorych po leczeniu z powodu wybranych nowotworów złośliwych. Część XIII: rak pęcherza moczowego
dr n. med. Wojciech Cichoń
Oddział Urologii, Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie
dr hab. n. med. Wojciech M. Wysocki
Klinika Chirurgii Onkologicznej, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
str. 58-59
Autorzy przedstawiają zasady monitorowania chorych po leczeniu z powodu raka pęcherza moczowego, w zależności od rozpoznanego typu nowotworu i przeprowadzonego leczenia.

 POSTĘPY W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH 

Stabilna choroba wieńcowa - postępy 2017
dr n. med. Piotr Niewiński, prof. dr hab. n. med. Waldemar Banasiak
str. 60-68
Autorzy przedstawiają wybrane publikacje z 2017 roku dotyczące stabilnej choroby wieńcowej.

Nefrologia - postępy 2017
prof. dr hab. n. med. Franciszek Kokot, prof. dr hab. n. med. Lidia Hyla-Klekot, prof. dr hab. n. med. Marian Klinger, prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik
str. e1-e28
W artykule przedstawiono wybrane publikacje z 2017 roku dotyczące przewlekłej choroby nerek.
Uwaga: pełna wersja artykułu, obejmująca m.in. publikacje dotyczące ostrego uszkodzenia nerek, kłębuszkowych zapaleń nerek, dializoterapii, przeszczepiania nerki i inne zagadnienia, jest dostępna w wydaniu elektronicznym czasopisma (http://www.mp.pl/artykuly/184056).

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Ultrasonografia brzucha. 30-letnia kobieta po cięciu cesarskim powikłanym uszkodzeniem jelita
dr hab. n. med. Andrzej Smereczyński
str. 74-76

Diagnostyka radiologiczna. 32-letni mężczyzna bez objawów klinicznych z nieprawidłowym obrazem płuc na radiogramie klatki piersiowej
dr n. med. Piotr Grzanka
str. 77-79

Elektrokardiografia
prof. dr hab. n. med. Barbara Dąbrowska
str. 80-84

Pneumonologia. 76-letnia kobieta z zaostrzeniem przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
lek. Katarzyna Faber, dr n. med. Katarzyna Górska, prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke
str. 85-96

Przewodnik leczenia bólu. Ból jest objawem subiektywnym - jak go oceniać?
dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska
Zakład Badania i Leczenia Bólu, Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 97-102
Ból zawsze jest odczuciem wielowymiarowym i subiektywnym. Nie ogranicza się ono tylko do fizjologicznego procesu przewodzenia impulsu nerwowego, ale obejmuje także emocje, cierpienie, postawę wobec bólu oraz jego ekspresję. Nie ma we współczesnej praktyce klinicznej badania laboratoryjnego ani obrazowego, które pozwoliłoby na stwierdzenie bólu i obiektywną ocenę jego natężenia, dlatego standardem pozostaje ocena subiektywna.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik wybranych podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych

Bezpieczeństwo obrazowania techniką rezonansu magnetycznego u osób z wszczepionym konwencjonalnym stymulatorem serca lub kardiowerterem-defibrylatorem
Omówienie artykułu: Safety of magnetic resonance imaging in patients with cardiac devices
S. Nazarian i wsp.
The New England Journal of Medicine, 2017; 377: 2555-2564
komentarz: prof. dr hab. n. med. Maria Trusz-Gluza
str. 104-106

Częstość występowania nowotworów złośliwych u osób z przebytą niesprowokowaną zakrzepicą żył głębokich lub zatorowością płucną
Omówienie artykułu: Screening for occult cancer in patients with unprovoked venous thromboembolism: a systematic review and meta-analysis of individual patient data
N. van Es i wsp.
Annals of Internal Medicine, 2017; 167: 410-417
komentarz: prof. dr hab. n. med. Krystyna Zawilska
str. 107-109
U osób z przebytą niesprowokowaną ZŻG lub ZP badania przesiewowe w kierunku nowotworu złośliwego prowadzą do jego wykrycia u 1 na 20 osób w ciągu roku od incydentu zakrzepowego. Jak duże jest to ryzyko?

 ETYKA 

Samobójstwo z pomocą lekarza - aspekty etyczne i legislacyjne Stanowisko American College of Physicians
Ethics and the legalization of physician-assisted suicide an American College of Physicians position paper
Lois Snyder Sulmasy, Paul S. Mueller; Ethics, Professionalism and Human Rights Committee of the American College of Physicians
Annals of Internal Medicine, 2017; 167: 576-578
komentarz: dr hab. n. med., dr n. praw. Jakub Pawlikowski, dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik prof. UMK
str. 110-116

 KOMUNIKACJA LEKARZ-PACJENT 

Czytanki o komunikacji, czyli jak być dobrym lekarzem i nie zwariować. O ego fachowców, pokorze i lojalności
dr n. hum. Tomasz Sobierajski
str. 118-119

 PROGRAM EDUKACYJNY 

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 120-123


Medycyna Praktyczna 2018/04

Zakupy  
 20 zł 
 16 zł  dla prenumeratorów
Dodaj do koszyka
 kupuję

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie http://www.mp.pl
Copyright © 1996 - 2011 Medycyna Praktyczna