Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy

Medycyna Praktyczna 2017/05

Rok wydania: 2017 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 90470

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Zalecenia kliniczne Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę - najważniejsze zmiany na rok 2017
dr hab. n. med. Leszek Czupryniak
str. 13-21
Autor przedstawia istotne dla praktyki klinicznej zmiany w zaleceniach, dotyczące rozpoznawania cukrzycy, celów i metod leczenia cukrzycy typu 1 i typu 2 oraz organizacji opieki medycznej.

Aktualne postępowanie w dnie moczanowej. Praktyczne wskazówki z wytycznych EULAR 2016
Current management of gout: practical messages from 2016 EULAR guidelines
George Nuki, Michael Doherty, Pascal Richette
Polish Archives of Internal Medicine, 2017; 127: 267-277
komentarz: prof. dr hab. n. med. Irena Zimmermann-Górska
str. 22-36
Autorzy przedstawiają aktualne zalecenia European League Against Rheumatism dotyczące leczenia i profilaktyki napadów dny moczanowej oraz wskazują różnice w zalecanym postępowaniu w innych współczesnych wytycznych.

Wyzwania w leczeniu chorych na astmę w podeszłym wieku
Challenges of managing asthma in an elderly population
Parameswaran Nair
Polish Archives of Internal Medicine, 2017; 127: 291-293
str. 37-40
Autor przedstawia w skrócie raport ekspertów American Thoracic Society dotyczący astmy u osób w podeszłym wieku, wskazując odmienności w patobiologii choroby oraz w postępowaniu diagnostycznym i terapeutycznym w tej grupie chorych.

Endoskopia przewodu pokarmowego u chorych przyjmujących leki przeciwzakrzepowe - czy i jak modyfikować ich dawkowanie. Podsumowanie wytycznych British Society of Gastroenterology i European Society of Gastrointestinal Endoscopy 2016
Na podstawie: Endoscopy in patients on antiplatelet or anticoagulant therapy, including direct oral anticoagulants: British Society of Gastroenterology (BSG) and European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) guidelines
A.M. Veitch, G. Vanbiervliet, A.H. Gershlick i wsp.
Endoscopy, 2016; 48: 385-402
str. 41-43
W artykule podsumowano zasady odstawiania na czas endoskopii kwasu acetylosalicylowego, antagonistów receptora P2Y12 (klopidogrelu, prasugrelu i tikagreloru), warfaryny oraz bezpośrednich doustnych antykoagulantów (dabigatranu, rywaroksabanu, apiksabanu i edoksabanu).

Obserwacja chorych po leczeniu z powodu wybranych nowotworów złośliwych . Część IV: rak gruczołu krokowego
lek. Michał Kurzyński, dr hab. n. med. Beata Sas-Korczyńska prof. COI, dr hab. n. med. Wojciech M. Wysocki
str. 44-45
Autorzy przedstawiają zasady monitorowania chorych po leczeniu z powodu raka gruczołu krokowego.

 POSTĘPY W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH 

Ostre zespoły wieńcowe - postępy 2016
dr hab. n. med. Bartosz Hudzik, dr n. med. Przemysław Trzeciak, prof. dr. hab. n. med. Mariusz Gąsior
str. 46-54
Autorzy przedstawiają wybrane publikacje z 2016 roku i początku 2017, dotyczące terapii przeciwpłytkowej w ostrych zespołach wieńcowych (OZW), wyboru między leczeniem inwazyjnym a zachowawczym, czasu przeprowadzenia leczenia inwazyjnego w zawale serca bez uniesienia ST, wyboru rodzaju stentów, wyboru metody rewaskularyzacji w chorobie pnia lewej tętnicy wieńcowej oraz postępowania u chorych w podeszłym wieku.

Alergologia - postępy 2016
prof. dr hab. n. med. Jerzy Kruszewski
str. 55-60
Autor przedstawia wybrane publikacje z 2016 roku i początku 2017, dotyczące anafilaksji, diagnostyki komponentowej, leków biologicznych, leków przeciwhistaminowych i immunoterapii alergenowej.

Endokrynologia - postępy 2016
prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński
str. 61-74
Autor przedstawia wybrane publikacje z 2016 roku i początku 2017, dotyczące chorób przysadki, tarczycy, gruczołów przytarczycznych i nadnerczy, nowotworów neuroendokrynnych oraz otyłości.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Ultrasonografia. 64-letni mężczyzna z rakiem okrężnicy esowatej
dr hab. n. med. Andrzej Smereczyński
str. 75-77

Diagnostyka radiologiczna. 75-letnia kobieta z omdleniem, po leczeniu złamania kości ramiennej
dr n. med. Piotr Grzanka, dr n. med. Sławomir Tubek
str. 78-81

Elektrokardiografia
prof. dr hab. n. med. Barbara Dąbrowska
str. 82-83, 89

Spirometria. U kogo i jak wykonać próbę rozkurczową oraz co z niej wynika
dr hab. n. med. Magdalena Martusewicz-Boros
str. 84-89

Kardiologia. Rozmowy o zaburzeniach rytmu serca. Preekscytacja i zespół WPW (cz. 1)
dr hab. n. med. Sebastian M. Stec prof. UR, dr hab. n. med. Piotr Kukla
str. 90-102

Gastroenterologia. 58-letnia kobieta przygotowywana do przeszczepienia wątroby, z bezobjawową torbielą trzustki
dr hab. n. med. Marcin Polkowski
str. 103-105

 PYTANIA DO EKSPERTÓW 

Wirusowe zapalenie wątroby typu A
dr hab. n. med. Ernest Kuchar, dr n. med. Weronika Rymer
str. 106-111

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik wybranych podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 112

Skuteczność inhibitorów konwertazy angiotensyny i blokerów receptora angiotensynowego u chorych na stabilną chorobę wieńcową bez niewydolności serca - przegląd systematyczny z metaanalizą
Omówienie artykułu: Renin angiotensin system inhibitors for patients with stable coronary artery disease without heart failure: systematic review and meta-analysis of randomized trials
S. Bangalore i wsp.
BMJ, 2017; doi: 10.1136/bmj.j4
str. 113-117

 ETYKA 

Kodeks Etyki Lekarskiej. Odcinek 42: Klonowanie człowieka
dr hab. n. med. Jakub Pawlikowski
str. 118-121

 KOMUNIKACJA LEKARZ-PACJENT 

Czytanki o komunikacji, czyli jak być dobrym lekarzem i nie zwariować O dylematach, rodzinie i szacunku do wyborów
dr n. hum. Tomasz Sobierajski
str. 122-123

 PRZYCHODZI WENA DO LEKARZA 

Wybór
dr n. hum. Bronisław Maj
str. 124-125

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 126-129


Medycyna Praktyczna 2017/05

Zakupy  
 20 zł 
 16 zł  dla prenumeratorów
Dodaj do koszyka
 kupuję

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie http://www.mp.pl
Copyright © 1996 - 2011 Medycyna Praktyczna