Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy

Medycyna Praktyczna 2017/09

Rok wydania: 2017 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 90510

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Interpretacja nieprawidłowych wyników badań biochemicznych wątroby. Omówienie wytycznych American College of Gastroenterology 2017
Na podstawie: ACG practice guideline: evaluation of abnormal liver chemistries
P.Y. Kwo, S.M. Cohen, J.K. Lim
American Journal of Gastroenterology, 2017; 112: 18-35
str. 10
W artykule przedstawiono aktualne wytyczne American College of Gastroenterology dotyczące oceny pacjentów ze zwiększoną aktywnością aminotransferaz lub zwiększonym stężeniem bilirubiny w surowicy oraz ogólne zasady diagnostyki wirusowego zapalenia wątroby, niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby, alkoholowej choroby wątroby, autoimmunologicznego zapalenia wątroby, chorób metabolicznych i genetycznych, uszkodzenia polekowego i cholestatycznych chorób wątroby.

Choroby czynnościowe układu pokarmowego - wytyczne rzymskie IV (2016). Część I: Choroby czynnościowe przełyku
Q. Aziz, R. Fass, C.P. Gyawali i wsp.
Na podstawie: Functional esophageal disorders. Gastroenterology, 2016; 150: 1368-1379
str. 25
W artykule przedstawiono aktualne wytyczne międzynarodowej grupy ekspertów dotyczące definicji, diagnostyki i leczenia chorób czynnościowych przełyku: czynnościowego bólu w klatce piersiowej, zgagi czynnościowej, nadwrażliwości na refluks, gałki i dysfagii czynnościowej.

Obserwacja chorych po leczeniu z powodu wybranych nowotworów złośliwych. Część VII: zróżnicowany rak tarczycy
prof. dr hab. n. med. Marcin Barczyński, dr hab. n. med. Aleksander Konturek prof. UJ
str. 29
Autorzy przedstawiają zasady monitorowania chorych po leczeniu z powodu zróżnicowanego raka tarczycy.

 POSTĘPY W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH 

Zaburzenia rytmu serca - postępy 2016/2017
prof. dr hab. n. med. Maria Trusz-Gluza
str. 32
Autorka przedstawia wybrane publikacje z 2016 roku i początku 2017 roku dotyczące migotania przedsionków, innych arytmii nadkomorowych, komorowych zaburzeń rytmu i elektrostymulacji serca.

Choroby przewodu pokarmowego - postępy 2016/2017
prof. dr hab. n. med. Witold Bartnik
str. 41
Autor przedstawia wybrane publikacje z 2016 roku i początku 2017 roku dotyczące technik endoskopowych, zakażenia Helicobacter pylori, choroby refluksowej przełyku, celiakii i nieceliakalnej nadwrażliwości na gluten, zespołu jelita drażliwego, zakażenia Clostridium difficile, nieswoistych zapaleń jelit i raka jelita grubego.

Intensywna terapia - postępy 2016/2017
prof. dr hab. n. med. Andrzej Kübler1, dr n. med. Miłosz Jankowski2, prof. Roman Jaeschke MD MSc3
1 Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, 2 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, 3 Department of Medicine, McMaster University, Hamilton, Ontario, Kanada
str. 52
Autorzy przedstawiają wybrane publikacje oraz wytyczne i stanowiska ekspertów z 2016 roku i początku 2017 roku dotyczące niewydolność oddechowej, sepsy, ostrego uszkodzenia nerek, bólu, pobudzenia i majaczenia, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, krwawień i zaburzeń krzepnięcia krwi po urazach, wycofywania się z inwazyjnej wentylacji mechanicznej płuc, stosowania leków blokujących złącze nerwowo-mięśniowe i żywienia u pacjentów na oddziale intensywnej terapii.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Ultrasonografia. 60-letni mężczyzna z bólem klatki piersiowej
dr hab. n. med. Andrzej Smereczyński
str. 60

Diagnostyka radiologiczna. 34-letni mężczyzna po utracie przytomności z drgawkami, kaszlem i utratą masy ciała
dr n. med. Piotr Grzanka
str. 65

Elektrokardiografia
prof. dr hab. n. med. Barbara Dąbrowska
str. 68

Całodobowa rejestracja ciśnienia tętniczego. Wskazania i przygotowanie do badania oraz zasady interpretacji wyniku
dr n. med. Katarzyna Kostka-Jeziorny, dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
str. 70

Pneumonologia. 55-letnia kobieta z przewlekłą dusznością, napadowym suchym kaszlem, osłabieniem mięśni i „rękami mechanika”
dr n. med. Anna Kempisty, prof. dr hab. n. med. Jan Kuś
str. 82

Przewodnik insulinoterapii. Insulinoterapia - pierwsze decyzje, pierwsze dylematy
dr n. med. Elektra Szymańska-Garbacz, dr hab. n. med. Leszek Czupryniak
str. 88

 PYTANIA DO EKSPERTÓW 

Zaburzenia lipidowe
prof. dr hab. n. med. Barbara Cybulska
str. 94

Choroby przenoszone przez kleszcze
dr hab. n. med. Leszek Szenborn prof. UM
str. 103

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik wybranych podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 109

Stosowanie się chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc do zaleceń lekarskich dotyczących używania inhalatora
Omówienie artykułu: Objective assessment of adherence to inhalers by patients with chronic obstructive pulmonary disease
I. Sulaiman i wsp.
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 2017; 195: 1333-1343
komentarz: dr n. med. Małgorzata Farnik
str. 110

Skuteczność farmaceutycznego preparatu siarczanu chondroityny w leczeniu objawowej choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego - badanie CONCEPT
Omówienie artykułu: Pharmaceutical-grade chondroitin sulfate is as effective as celecoxib and superior to placebo in symptomatic knee osteoarthritis: the chondroitin versus celecoxib versus placebo trial (CONCEPT)
J.Y. Reginster i wsp.
Annals of the Rheumatic Diseases, 2017; doi: 10.1136/annrheumdis-2016-210 860
komentarz: prof. dr hab. n. med. Leszek Szczepański
str. 113

 PRAWO MEDYCZNE 

Nowe zasady przechowywania dokumentacji medycznej oraz inne zmiany w przepisach prawa medycznego
dr n. prawn. Małgorzata Serwach
str. 117

 ETYKA 

Holistyczna opieka nad chorym - nadzieja dla współczesnej medycyny?
dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik prof. UMK, Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
str. 121
Artykuł przygotowany na podstawie wykładu Autorki na X Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej - jak lekarze powinni sobie radzić w trudnych sytuacjach i kto może w tym pomóc” (Kraków, 25 maja 2017 r.).

Kiedy i jak podejmować decyzje o zaprzestaniu lub niepodejmowani u leczenia podtrzymującego życie
prof. dr. med. Friedemann Nauck1, dr Birgit Jaspers2
1 Department of Palliative Medicine, University Medical Center Göttingen, Niemcy, 2 Department of Palliative Medicine, University Hospital Bonn, Niemcy
str. 125
Artykuł przygotowanych na podstawie wykładu Autora (F.N.) na X Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej - jak lekarze powinni sobie radzić w trudnych sytuacjach i kto może w tym pomóc” (Kraków, 25 maja 2017 r.).

Podejmowanie decyzji w praktyce klinicznej - jak radzić sobie w trudnych sytuacjach
Josep Porta-Sales MD PhD, Medicine and Health Sciences School, Universitat Internacional de Catalunya, Barcelona, Hiszpania
str. 129
Artykuł przygotowany na podstawie wykładu Autora na X Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej - jak lekarze powinni sobie radzić w trudnych sytuacjach i kto może w tym pomóc” (Kraków, 25 maja 2017 r.).

Pomoc lekarzom w podejmowaniu decyzji wspólnie z pacjentami oraz w planowaniu opieki medycznej w przyszłości - podejście amerykańskie
Jon Tilburt MD, Division of General Internal Medicine, Mayo Clinic, Rochester, MN, USA
str. 132
Artykuł przygotowany na podstawie wykładu Autora na X Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej - jak lekarze powinni sobie radzić w trudnych sytuacjach i kto może w tym pomóc” (Kraków, 25 maja 2017 r.).

 KOMUNIKACJA LEKARZ-PACJENT 

Czytanki o komunikacji, czyli jak być dobrym lekarzem i nie zwariować. O biurku, przeszkadzaczach i gekonach w akwarium
dr n. hum. Tomasz Sobierajski
str. 137

 PRZYCHODZI WENA DO LEKARZA 

Piękna choroba? Choroba piękna?
dr n. hum. Bronisław Maj
str. 139

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 142


Medycyna Praktyczna 2017/09

Zakupy  
 20 zł 
 16 zł  dla prenumeratorów
Dodaj do koszyka
 kupuję

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie http://www.mp.pl
Copyright © 1996 - 2011 Medycyna Praktyczna