Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy

Medycyna Praktyczna Neurologia 2017/04

Rok wydania: 2017 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 90502

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 ARTYKUŁY SPECJALNE 

Instrukcja stosowania praktycznej klasyfikacji typów napadów padaczkowych International League Against Epilepsy z 2017 roku
Instruction manual for the ILAE 2017 operational classifi cation of seizure types
Epilepsia 2017; 58(4): 531-542
str. 6
Nowa klasyfikacja napadów padaczkowych i padaczek zaproponowana w 2017 roku przez International League Against Epilepsy

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Epidemiologia, cechy kliniczne i patofizjologia migreny w zależności od płci
Sex differences in the epidemiology, clinical features, and pathophysiology of migraine
Kjersti Grotta Vetvik, E Anne MacGregor
Lancet Neurol. 2017; 16: 76-87
str. 29

 KOMPENDIUM PSYCHOFARMAKOTERAPII 

Kompendium psychofarmakoterapii. Część 2. Duloksetyna
dr n. med. Rafał Jaeschke
Konsultacja i komentarz: dr n. med. Wojciech Datka
str. 46

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektroencefalografia. Napadowe ruchy prawej kończyny górnej i głowy u 60-letniej kobiety
dr n. med. Magdalena Bosak
Klinika Neurologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
str. 67
Pacjentkę przyjęto na oddział neurologiczny z powodu utrzymujących się od kilku godzin drgawek kończyny górnej prawej oraz głowy. Rok wcześniej chora przebyła zabieg neurochirurgiczny z powodu oponiaka okolicy ciemieniowej lewej. Kilka miesięcy później wykonano plastykę opony twardej z powodu przetoki oponowej z okresowym uwypuklaniem płata skórnoczepcowego nad miejscem kraniotomii. Z powodu obserwowanych po tym zabiegu drgawek kończyn prawych rozpoczęto leczenie kwasem walproinowym.

Elektromiografia. Szybko postępujący niedowład czterokończynowy u 50-letniego mężczyzny
dr n. med. Monika Ostrowska
Oddzia Neurologiczny z Pododdziaem Udarowym i z Pododdziaem Rehabilitacji Neurologicznej, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawa II
str. 70
Pacjenta skierowano do pracowni elektromiograficznej z powodu szybko postępującego niedowładu czterokończynowego z towarzyszącymi zaburzeniami czucia. Niedowład narastał od 10 dni i początkowo dotyczył kończyn dolnych, ale po kilku dniach dołączyło się osłabienie kończyn górnych. Chory przestał chodzić.

Zaburzenia ruchowe. Narastające zaburzenia poznawcze i spowolnienie psychoruchowe u 58-letniej kobiety
lek. Elżbieta Bronisz, prof. dr hab. n. med. Anna Członkowska, II Klinika Neurologiczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
str. 79
Pacjentkę przyjęto na oddział neurologiczny z powodu utrzymujących się od dwóch miesięcy zaburzeń pamięci i uwagi, znacznie utrudniających pracę zawodową. Kobieta zgłaszała również ból głowy i kończyn dolnych oraz zaburzenia równowagi i widzenia (czarne mroczki w całym polu widzenia).

 ETYKA 

Kodeks Etyki Lekarskiej. Odcinek 25: Prawo pacjenta do poszerzenia horyzontu konsultacji
dr n. med. Konstanty Radziwiłł, Przychodnia Medycyny Rodzinnej w Warszawie; Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
str. 83
"Lekarz leczący nie może sprzeciwiać się, by chory zasięgał opinii o stanie swego zdrowia i postępowaniu lekarskim u innego lekarza. Na życzenie pacjenta powinien ułatwić mu taką konsultację" (KEL)

 PROGRAM EDUKACYJNY 

Postępy w neurologii
str. 86


Medycyna Praktyczna Neurologia 2017/04

Zakupy  
 30 zł 
 27 zł  dla prenumeratorów
Dodaj do koszyka
 kupuję

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne

Opis czasopisma
Redakcja
Rada naukowa
Ogłoszenia
Kontakt z redakcją

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie http://www.mp.pl
Copyright © 1996 - 2011 Medycyna Praktyczna