Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy

Medycyna Praktyczna Neurologia 2018/01

Rok wydania: 2018 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 90544

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Rewolucja w leczeniu świeżego udaru mózgu - praktyczne wprowadzenie do trombektomii mechanicznej
Revolution in acute ischaemic stroke care: a practical guide to mechanical thrombectomy
Matthew R.B. Evans, Phil White, Peter Cowley, David J. Werring
Practical Neurology 2017; 17: 252-265
komentarz: prof. dr hab. n. med. Tadeusz J. Popiela
str. 11

Zespół niespokojnych nóg i nocne kurcze mięśni nóg - przegląd oraz przewodnik rozpoznawania i leczenia
Restless legs syndrome and nocturnal leg cramps: a review and guide to diagnosis and treatment
Philip W. Tipton, Zbigniew K. Wszołek
Polish Archives of Internal Medicine, 2017; 127: 865-872
str. 32

 KOMPENDIUM PSYCHOFARMAKOTERAPII 

Kompendium psychofarmakoterapii. Część 4.: karbamazepina
dr n. med. Rafał Jaeschke
str. 44

 OKIEM EKSPERTA 

Najnowsze brytyjskie zalecenia NICE dotyczące leczenia choroby Parkinsona
prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińska-Bar
str. 55

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektroencefalografia. Pierwszy w życiu napad drgawek uogólnionych u 33-letniego mężczyzny
dr n. med. Magdalena Bosak
str. 58

Elektromiografia. Opadanie stopy u 38-letniej kobiety
dr n. med. Monika Ostrowska
str. 61

 MISCELLANEA 

Medyczne zagadki z historią w tle. Jerzy II Hanowerski
dr n. med. Tomasz Kruszyna, Redaktor Naczelny „Medycyny Praktycznej - Chirurgii”; Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II
str. 68
Monarcha leżał bez ruchu na podłodze, a na jego twarzy widniała świeża rana, którą ewidentnie odniósł, upadając i uderzając o kant mebla. Natychmiast przeniesiono króla na łoże i wezwano chirurgów, którzy próbowali puścić krew, ale nie wypłynęła ani kropla. Jerzy II nie żył.

 PRAWO MEDYCZNE 

Prowadzenie oraz udostępnianie dokumentacji medycznej w świetle nowelizacji przepisów prawa
dr n. prawn. Małgorzata Serwach, Katedra Prawa Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki
Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
str. 71
Problematyka dokumentacji medycznej (DM) pacjenta, zasad jej prowadzenia, udostępniania oraz przechowywania i przetwarzania od pewnego czasu jest przedmiotem dużego zainteresowania prawników, lekarzy, jak również samego ustawodawcy.

 ETYKA 

Kodeks Etyki Lekarskiej. Odcinek 29: Tajemnica lekarska i jej znaczenie nawet po śmierci chorego
dr n. hum. Marek Olejniczak, Zakład Etyki, Gdański Uniwersytet Medyczny
str. 77
Lekarz ma obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej. Tajemnicą są objęte wiadomości o pacjencie i jego otoczeniu uzyskane przez lekarza w związku z wykonywanymi czynnościami zawodowymi. Śmierć chorego nie zwalnia od obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej (KEL).

Kodeks Etyki Lekarskiej. Odcinek 30: Konieczność zachowania tajemnicy lekarskiej a ochrona praw człowieka
dr hab. Andrzej Muszala prof. UPJPII, Międzywydziałowy Instytut Bioetyki, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków
str. 80
„Tajemnicą są objęte wiadomości o pacjencie i jego otoczeniu, uzyskane przez lekarza w związku z wykonywanymi czynnościami zawodowymi”.

Skuteczność i bezpieczeństwo oseltamiwiru w leczeniu niepowikłanej grypy u dzieci - metaanaliza
Omówienie artykułu: Effi cacy and safety of oseltamivir in children: systematic review and individual patient data meta-analysis of randomized controlled trias
Malosh R.E. i wsp.
Clinical Infectious Disease, 2017
str. 79

 PROGRAM EDUKACYJNY 

Postępy w neurologii
str. 84


Medycyna Praktyczna Neurologia 2018/01

Zakupy  
 30 zł 
 27 zł  dla prenumeratorów
Dodaj do koszyka
 kupuję

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne

Opis czasopisma
Redakcja
Rada naukowa
Ogłoszenia
Kontakt z redakcją

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie http://www.mp.pl
Copyright © 1996 - 2011 Medycyna Praktyczna