Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy

Medycyna Praktyczna Psychiatria 2017/05

Rok wydania: 2017 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 90512

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Omówienie uaktualnionych wytycznych British Association for Psychopharmacology dotyczących farmakoterapii chorych z zespołami otępiennymi
Na podstawie: Clinical practice with anti-dementia drugs: a revised (third) consensus statement from the British Association for Psychopharmacology
J.T. O’Brien, C. Holmes, M. Jones i wsp.
Journal of Psychopharmacology, 2017; 31 (2): 147-168
str. 7

Potencjał uzależniający pregabaliny: przegląd systematyczny
Abuse potential of pregabalin: a systematic review
O. Schjerning, M. Rosenzweig, A. Pottegard, P. Damkier, J. Nielsen
CNS Drugs, 2016; 30: 9-25
str. 10

Konceptualizacja objawów negatywnych w przebiegu schizofrenii: najnowsze spojrzenie
The current conceptualization of negative symptoms in schizophrenia
Stephen R. Marder, Silvana Galderisi
World Psychiatry, 2017; 16: 14-24
str. 34

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Leki przeciwpsychotyczne w iniekcjach o przedłużonym uwalnianiu w zapobieganiu nawrotom u chorych z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi - przegląd systematyczny z metaanalizą
Omówienie artykułu: Long-acting injectable antipsychotics for prevention of relapse in bipolar disorder: a systematic review and meta-analyses of randomized controlled trials
T. Kishi, K. Oya, N. Iwata
International Journal of Neuropsychopharmacology, 2016; 19 (9): 1-10
str. 52

 KOMPENDIUM PSYCHOFARMAKOTERAPII 

Kompendium psychofarmakoterapii. Część 3.: lamotrygina
dr n. med. Rafał Jaeschke
str. 55

 PSYCHOFARMAKOLOGIA W PRAKTYCE 

Pacjentka chora na bulimię poddana polipragmazji
dr hab. n. med. Marcin Siwek, dr n. med. Jarosław Woroń
str. 69

 NEUROLOGIA W PRAKTYCE PSYCHIATRYCZNEJ 

Elektroencefalografia. Zaburzenia orientacji u 39-letniego mężczyzny po napadzie drgawek toniczno-klonicznych
dr n. med. Magdalena Bosak
str. 71

 PRAWO MEDYCZNE 

Zakaz wykonywania zawodu lekarza jako środek karny
dr hab. n. prawn. Rafał Kubiak prof. UŁ, Katedra Prawa Karnego, Uniwersytet Łódzki
str. 76
Lekarze, w związku ze swą działalnością medyczną, mogą ponosić wielopłaszczyznową odpowiedzialność, opartą na różnych przesłankach. W szczególności może ona mieć charakter odszkodowawczy, zawodowy, a w bardziej drastycznych przypadkach - może to być nawet odpowiedzialność karna.

 MIMOCHODEM 

Kiedy zamykam oczy
Anna Bas
str. 81

 MISCELLANEA 

Dla kobiety z depresją poporodową karmienie piersią też jest lekiem
Agnieszka Krupa
str. 84
Dysponujemy lekami przeciwdepresyjnymi, które dopuszczają kontynuowanie karmienia piersią. Lekarz, który nakazuje przerwanie karmienia piersią, pozbawia kobietę najważniejszego zadania, jakie wypełnia w roli matki i pogłębia jej poczucie porażki - mówi dr Joanna Krzyżanowska-Zbucka, psychiatra.

 KOMUNIKACJA LEKARZ - PACJENT 

Czytanka 11. O relacjach, konsumentach i walkowerze
33 czytanki o komunikacji czyli jak być dobrym lekarzem i nie zwariować
Tomasz Sobierajski
str. 88
Zapraszamy do zapoznania się z jedenastą czytanką o komunikacji autorstwa dr. Tomasza Sobierajskiego z książki "33 czytanki o komunikacji czyli jak być dobrym lekarzem i nie zwariować".

 OKIEM PACJENTA 

To że przyszliście, ma sens
Z aktorem Tomaszem Wysockim rozmawia Justyna Tomska
str. 91
Z aktorem Tomaszem Wysockim rozmawia Justyna Tomska


Medycyna Praktyczna Psychiatria 2017/05

Zakupy  
 30 zł 
 27 zł  dla prenumeratorów
Dodaj do koszyka
 kupuję

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Redakcja
Rada Naukowa
Kontakt z redakcją

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie http://www.mp.pl
Copyright © 1996 - 2011 Medycyna Praktyczna