Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy

Medycyna Praktyczna Psychiatria 2017/03

Rok wydania: 2017 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 90478

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Zaburzenie lękowe uogólnione oraz zaburzenie paniczne u dorosłych - rozpoznanie i leczenie
Diagnosis and management of genralized anxiety disorder and panic disorder in adults
Amy B. Locke, Nell Kirst, Cameron G. Shultz
American Family Physician, 2015; 91 (9): 617-624
Komentarz: dr n. med. Piotr Wierzbiński
str. 7

Zdrowy sen. Omówienie zaleceń American Thoracic Society 2015
dr hab. n. med. Adam Wichniak, mgr psych. Ewa Poradowska
str. 20

Zrozumieć zjawisko wypalenia zawodowego: wyniki nowych badań i ich implikacje dla psychiatrów
Understanding the burnout experience: recent research and its implications for psychiatry
Christina Maslach, Michael P. Leiter
World Psychiatry, 2016; 15: 103-111
str. 27

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Farmakologiczne i psychoterapeutyczne strategie postępowania u chorych z zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym - przegląd systematyczny z metaanalizą sieciową
Omówienie artykułu: Pharmacological and psychotherapeutic interventions for management of obsessive-compulsive disorder in adults: a systematic review and network meta-analysis
P. Skapinakis, D.M. Caldwell, W. Hollingworth i wsp.
Lancet Psychiatry, 2016; 3: 730-739
str. 41

Skuteczność pochodnych benzodiazepiny w leczeniu chorych na schizofrenię
Omówienie artykułu: Re-examining the role of benzodiazepines in the treatment of schizophrenia: a systematic review
F. Sim, I. Sweetman, S. Kapur, M.X. Patel
Journal of Psychopharmacology, 2015; 29 (2): 212-223
str. 45

„Czy psychoterapia działa?” Ocena wiarygodności metaanaliz na temat skuteczności terapii psychologicznych
Omówienie artykułu: Does psychotherapy work? An umbrella review of meta-analyses of randomized controlled trials
E. Dragioti, V. Karathanos, B. Gerdle, E. Evangelou
Acta Psychiatrica Scandinavica, 2017: 1-11
str. 48

 KOMPENDIUM PSYCHOFARMAKOTERAPII 

Kompendium psychofarmakoterapii. Część 1.: walproiniany
dr n. med. Rafał Jaeschke
str. 51

 PSYCHOFARMAKOLOGIA W PRAKTYCE 

Polifarmakoterapia w przypadku depresji a zaburzenia rytmu serca
dr n. med. Jarosław Woroń, dr n. med. Marcin Siwek
str. 67

 NEUROLOGIA W PRAKTYCE PSYCHIATRYCZNEJ 

Elektroencefalografia. Padaczka lekooporna u 32-letniej kobiety
dr n. med. Magdalena Bosak
str. 69

 PRAWO MEDYCZNE 

Tajemnica medyczna po śmierci pacjenta
dr hab. n. prawn. Rafał Kubiak prof. UŁ, Katedra Prawa Karnego, Uniwersytet Łódzki
str. 73
Zachowanie tajemnicy przez lekarzy jest etyczną powinnością, podkreślaną już w przysiędze Hipokratesa. Współcześnie w doktrynie wskazuje się kilka koncepcji uzasadniających obowiązek przestrzegania konfidencji medycznej.

 PROBLEMY BIOETYCZNE W PSYCHIATRII 

Badania naukowe w psychiatrii - zagadnienia etyczne
dr Jan Piasecki
str. 79

 MIMOCHODEM 

Osobowy, prawie osobisty
Anna Bas
str. 84

 KOMUNIKACJA LEKARZ- PACJENT 

Czytanka 9. O medycznych googlersach, sile lekarza i smartfonach
Tomasz Sobierajski
str. 87
Zapraszamy do zapoznania się z dziewiątą czytanką o komunikacji autorstwa dr. Tomasza Sobierajskiego z książki "33 czytanki o komunikacji czyli jak być dobrym lekarzem i nie zwariować".

 OKIEM PACJENTA 

Cicho, spokojnie, uważnie i z wrażliwością
Z Anną Szałapak uprawiającą piosenkę literacką rozmawia Justyna Tomska
str. 91
Z Anną Szałapak uprawiającą piosenkę literacką rozmawia Justyna Tomska


Medycyna Praktyczna Psychiatria 2017/03

Zakupy  
 30 zł 
 27 zł  dla prenumeratorów
Dodaj do koszyka
 kupuję

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Redakcja
Rada Naukowa
Kontakt z redakcją

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie http://www.mp.pl
Copyright © 1996 - 2011 Medycyna Praktyczna