Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy

Medycyna Praktyczna Psychiatria 2018/02

Rok wydania: 2018 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 90549

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Zespół stresu pourazowego: wskazówki dla lekarzy
Be vigilant for post-traumatic stress reactions
A.M. Hull, S.A. Curran
Practitioner, 2016; 260 (1793):19-23
str. 8

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Skuteczność suplementacji wielonienasyconymi kwasami omega-3 u chorych należących do grupy dużego ryzyka wystąpienia pierwszego epizodu psychozy
Omówienie artykułu: Effect of ω-3 polyunsaturated fatty acids in young people at ultrahigh risk for psychotic disorders: the NEURAPRO randomized clinical trial
P.D. McGorry, B. Nelson, C. Markulev i wsp.
JAMA Psychiatry, 2017; 74 (1): 19-27
str. 17

Długoterminowa terapia z użyciem leków przeciwdepresyjnych u chorych w ostrej fazie depresji - przegląd systematyczny z metaanalizą
Omówienie artykułu: Long-term acute-phase treatment with antidepressants, 8 weeks and beyond: a systematic review and meta-analysis of randomized, placebo-controlled trials
J. Henssler, M. Kurschusa, J. Franklin i wsp.
Journal of Clinical Psychiatry, 2017, doi: 10.4088/JCP.15r10545 [Epub ahead of print]
str. 21

Stosowanie atypowych leków przeciwpsychotycznych w ramach terapii podtrzymującej u chorych z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi - przegląd systematyczny z metaanalizą
Omówienie artykułu: Maintenance therapy with second generation antipsychotics for bipolar disorder - a systematic review and meta-analysis
L. Lindström, E. Lindström, M. Nilsson, M. Höistad
Journal of Affective Disorders, 2017; 213: 138-150
str. 24

 KOMPENDIUM PSYCHOFARMAKOTERAPII 

Kompendium psychofarmakoterapii. Część 5.: lit. Charakterystyka ogólna, farmakokinetyka, mechanizmy działania, praktyka kliniczna
dr n. med. Rafał Jaeschke
str. 27

 PSYCHOFARMAKOLOGIA W PRAKTYCE 

62-letni pacjent z udarem niedokrwiennym mózgu w trakcie stosowania zolpidemu
dr n. med. Jarosław Woroń, dr hab. n. med. Marcin Siwek

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Miejsce pacjentów z głębokimi zaburzeniami osobowości w systemie opieki psychiatrycznej - grupa „no option”
Studium przypadków pacjentek objętych leczeniem na oddziałach ogólnopsychiatrycznych oraz pacjentki korzystającej z leczenia specjalistycznego
lek. Anna Depukat, dr n. med. Aleksandra Wieczorek
str. 45

 NEUROLOGIA W PRAKTYCE PSYCHIATRYCZNEJ 

Nagły posturalny ból głowy u 31-letniej kobiety
dr n. med. Małgorzata Dec, dr n. med. Irena Jeleńska-Szyguła, dr n. med. Teresa M. Róg
str. 54

 PRAWO MEDYCZNE 

Orzekanie o niezdolności do pracy z powodu choroby na rzecz ZUS
dr n. prawn. Tamara Zimna, Kancelaria Prawa Medycznego, Tresna
str. 57
ZUS zwrócił się do lekarza listownie, żądając przesłania dokumentacji chorego w celu kontroli zasadności wystawienia druku ZUS ZLA. Czy w takim przypadku lekarz ma obowiązek przesłać oryginał czy kopię oraz czy ma obowiązek przesłać dokumentację, czy też tylko udostępnić ZUS na miejscu? Kto powinien ponosić ewentualne koszty wykonania kopii i wysyłki?

Orzekanie o niezdolności do pracy z powodu choroby na rzecz ZUS - część II
dr n. prawn. Tamara Zimna, Kancelaria Prawa Medycznego, Tresna, www.tamarazimna.pl
str. 63
Czy lekarz może sam sobie wystawić zwolnienie lekarskie? Czy może sobie wypisać zasiłek opiekuńczy na własne dziecko?

 WYWIADY 

Zdrada - i co dalej?
Z psychiatrą i psychoterapeutą prof. Bogdanem de Barbaro rozmawia Katarzyna Sajboth-Data
str. 68

 PUBLICYSTYKA 

Stanowisko ZG PTP w sprawie reportażu „W psychiatryku jest jak w dziczy. Żeby przetrwać, trzeba mieć głowę na karku”
str. 73

Zmiana statusu osoby ubezwłasnowolnionej na tle nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 24 listopada 2017 roku
dr n. społ. Błażej Kmieciak
str. 75

Czytanka 14. O słowach, niemowie i depeszy z Damaszku
33 czytanki o komunikacji czyli jak być dobrym lekarzem i nie zwariować
Tomasz Sobierajski
str. 80
Gdyby zadać ludziom pytanie o to, kiedy się komunikują, większość z nich odpowiedziałaby z pełnym przekonaniem: „Gdy rozmawiamy z kimś lub mówimy do kogoś”. Czy tylko? Nie do końca. Komunikujemy się również wtedy, kiedy milczymy, słuchamy, obserwujemy.

„Piętnaście minut po czwartej wszystko wydaje się możliwe”
Anna Bas
str. 82

Mam w sobie układ bezpieczeństwa
Z autorem tekstów piosenek Jackiem Cyganem rozmawia Justyna Tomska
str. 85
Z autorem tekstów piosenek Jackiem Cyganem rozmawia Justyna Tomska


Medycyna Praktyczna Psychiatria 2018/02

Zakupy  
 30 zł 
 27 zł  dla prenumeratorów
Dodaj do koszyka
 kupuję

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Redakcja
Rada Naukowa
Kontakt z redakcją

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie http://www.mp.pl
Copyright © 1996 - 2011 Medycyna Praktyczna