Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy

Medycyna Praktyczna Pediatria 2017/04

Rok wydania: 2017 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 90494

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 AKTUALNOŚCI 

Kalejdoskop
str. 9

 WYWIADY 

Dla kobiety z depresją poporodową karmienie piersią też jest lekiem
Agnieszka Krupa
str. 11
Dysponujemy lekami przeciwdepresyjnymi, które dopuszczają kontynuowanie karmienia piersią. Lekarz, który nakazuje przerwanie karmienia piersią, pozbawia kobietę najważniejszego zadania, jakie wypełnia w roli matki i pogłębia jej poczucie porażki - mówi dr Joanna Krzyżanowska-Zbucka, psychiatra.

 POSTĘPY PEDIATRII 

Postępy w pulmonologii i alergologii dziecięcej w 2016 roku
prof. dr hab. n. med. Anna Bręborowicz
Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
str. 17
W artykule omówiono wybrane zagadnienia i doniesienia dotyczące pulmonologii i alergologii opublikowane w 2016 roku, w tym aktualne informacje dotyczące m.in. zapalenia oskrzelików i płuc, astmy i chorób obturacyjnych, alergii na pokarmy oraz anafilaksji.

Postępy w medycynie metabolicznej w 2016 roku
dr hab. n. med. Jolanta Sykut-Cegielska, prof. nadzw.
Zakład Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie
str. 24
W artykule omówiono między innymi nowe doniesienia kliniczne dotyczące wykrywania wrodzonych wad metabolizmu w badaniach przesiewowych u noworodków oraz nowe metody analityczne pozwalające na poznawanie nowych chorób, ich różnych postaci klinicznych oraz biomarkerów.

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Postępowanie u dzieci z neutropenią
How I manage children with neutropenia
David C. Dale
British Journal of Haematology, 2017. doi: 10.1111/bjh.14 677
komentarz: prof. dr hab. n. med. Michał Matysiak
str. 28
W niniejszym artykule opisano najważniejsze objawy kliniczne i wyniki badań laboratoryjnych, pozwalające na ustalenie rozpoznania, a także wskazówki dotyczące leczenia, szczególnie zastosowania czynników stymulujących wzrost kolonii granulocytarnych u dzieci z neutropenią.

Diagnostyka różnicowa pieluszkowego zapalenia skóry
Differential diagnosis of diaper dermatitis
Bernard Cohen
Clinical Pediatrics, 2017; 56 (5S): 16S-22S
komentarz: lek. Katarzyna Kisiel
str. 45
W niniejszym artykule omówiono najczęstsze czynniki etiologiczne pieluszkowego zapalenia skóry i kontaktowego zapalenia skóry z podrażnienia, zwracając szczególną uwagę na choroby, które mogą się wiązać z kontaktowym zapaleniem skóry lub przebiegać z podobnymi objawami klinicznymi.

Spodziectwo - co powinien wiedzieć pediatra
Hypospadias, all there is to know
H.J.R. van der Horst, L.L. de Wall
European Journal of Pediatrics, 2017; 176: 435-441
komentarz: prof. dr hab. n. med. Maciej Bagłaj
str. 56
W niniejszym, niesystematycznym przeglądzie piśmiennictwa przeanalizowano oraz omówiono niektóre kontrowersje dotyczące tego zagadnienia. Ponieważ spodziectwo często jako pierwsi rozpoznają pediatrzy, odgrywają oni ważną rolę w udzielaniu porad rodzicom przed skierowaniem na leczenie operacyjne.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Czy profilaktyczna antybiotykoterapia zapobiega bliznowaceniu nerek związanemu z zakażeniem układu moczowego u dzieci?
Omówienie artykułu*: Antibiotic prophylaxis for urinary tract infection -related renal scarring: a systematic review
Hewitt I.K. i wsp.
Pediatrics, 2017; 139 (5): e20 163 145
komentarz: dr hab. n. med. Sylwester Prokurat, prof. nadzw.
str. 65
Zapoznaj się z wynikami przeglądu systematycznego z metaanalizą i przeczytaj komentarz eksperta.

 PYTANIA DO EKSPERTA 

Niskorosłość
prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Tendera, dr hab. n. med. Małgorzata Wójcik
str. 67

Profilaktyka biegunki rotawirusowej
dr n. med. Jacek Mrukowicz
str. 69

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Problemy okresu dojrzewania. Jeden pacjent, kilka perspektyw. Kontakt z nastolatkiem chorym przewlekle
dr n. med., mgr psychologii Agnieszka Lelek
str. 74

ABC badań laboratoryjnych. Pomiar stężenia glukozy w laboratorium medycznym i miejscu opieki nad pacjentem
mgr Barbara Kościelniak, dr hab. n. med. Przemysław Tomasik
Zakład Biochemii Klinicznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

dr n. med. Piotr Sawiec
Zastępca Redaktora Naczelnego „Medycyny Praktycznej - Pediatrii”
str. 82
W niniejszym artykule omówiono sposoby pomiaru stężenia glukozy, wytyczne dotyczące oznaczeń stężenia glukozy, sposób pobierania materiału do badania oraz czynniki wpływające na wynik oznaczenia.

Na ratunek. Pierwsza pomoc w przypadku podtopienia
Tomasz Górecki
Zakład Dydaktyki Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 89
Co robić na miejscu wypadku, aby zwiększyć szansę tonącego na przeżycie? Jak postępować z ofiarą tonięcia?

Ciekawe przypadki. Częściowi przeciwnicy szczepień - wyzwanie dla lekarza prowadzącego szczepienia niemowląt i małych dzieci
dr n. med. Agnieszka Matkowska-Kocjan, dr hab. n. med. Leszek Szenborn, prof. nadzw.
str. 94

Konsylium. 5-letnia dziewczynka w dobrym stanie ogólnym ze szmerem nad sercem i nadciśnieniem tętniczym
A well-appearing 5-year-old girl with heart murmur and hypertension
Robert Listernick
Pediatric Annals, 2015; 44 (10): 405-410
str. 102

Pediatria ilustrowana. Zwolnienie tempa wzrastania u 18-miesięcznego chłopca
An 18-month-old boy with decreasing height velocity
Lana Soylu, Vonita Chawla
Pediatric Annals, 2015; 44: 418-421
str. 107
Matka zgłosiła się do poradni na rutynową wizytę z 18-miesięcznym chłopcem. W wywiadzie podała, że dziecko nadal nie chodzi i nie mówi, mimo iż od 12. miesiąca życia raczkuje, co bardzo ją martwi.

Diagnostyka obrazowa. 3-letnia dziewczynka z bólem brzucha, wymiotami i guzem brzucha
A 3-year-old female with abdominal pain, vomiting, and an abdominal mass
J. Holbrook, C. Schneller, G. Lapping-Carr, J.R. Hageman, A. Lo
Pediatric Annals, 2015; 44 (1): e6-e9
str. 110

Kurs EKG. Odcinek 34: EKG u dzieci z jadłowstrętem psychicznym
dr n. med. Maciej Pitak
Klinika Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie
lek. med. Paulina Sieniawska
Oddział Dziecięcy, Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie
str. 115

 MISCELLANEA 

List do Redakcji. Zaskakujące przyczyny wyprzeń skóry
dr hab. n. med. Leszek Szenborn, prof. nazdw.
str. 122

 PRAWO MEDYCZNE 

Nowe obowiązki dla lekarzy w zakresie zaświadczeń związane z nowelizacją prawa oświatowego
dr n. prawn. Tamara Zimna
str. 124

Prawny lekarski obowiązek zawiadomienia o ujawnionym czynie zabronionym po nowelizacji Kodeksu karnego
dr hab. n. prawn. Rafał Kubiak, prof. nadzw.
str. 127

 PROGRAM EDUKACYJNY 

Pediatria
prof. dr hab. n. med. Jacek J. Pietrzyk
str. 136


Medycyna Praktyczna Pediatria 2017/04

Zakupy  
 30 zł 
 27 zł  dla prenumeratorów
Dodaj do koszyka
 kupuję

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Indeks tematyczny
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Redakcja
Rada Naukowa
Zgłaszanie artykułów
Kontakt z redakcją

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie http://www.mp.pl
Copyright © 1996 - 2011 Medycyna Praktyczna