Kurier

Z kraju więcej

 • Większość szpitali nie spełnia wymogów sanitarnych
  Z informacji "Dziennika Gazety Prawnej" wynika, że sanepid w 123 szpitalach dopatrzył się poważnych nieprawidłowości dot. warunków sanitarnych, w 544 - takich, które nieznacznie zagrażają zdrowiu pacjenta (dane bez woj. lubuskiego).
 • Pielęgniarki w Choroszczy i Suwałkach – na zwolnieniach
  W dwóch szpitalach podlegających Marszałkowi Województwa Podlaskiego, tj. w szpitalu psychiatrycznym w Choroszczy oraz wojewódzkim w Suwałkach – część zatrudnionych tam pielęgniarek nie stawiła się 18 czerwca w pracy, przedkładając zwolnienia lekarskie.
 • Pomoc doraźna i ratownictwo w statystyce
  W 2017 r. zespoły ratownictwa medycznego udzieliły świadczeń zdrowotnych w miejscu zdarzenia ponad 3,2 mln osób. W izbach przyjęć lub szpitalnych oddziałach ratunkowych z doraźnej pomocy medycznej w trybie ambulatoryjnym skorzystało blisko 4,8 mln osób.

Wywiady więcej

 • Nie reformować, lecz racjonalizować
  Nie reformować, lecz racjonalizować
  Jeżeli nie rozwiążemy problemów systemu opieki zdrowotnej u ich podstaw, to wydamy 6 proc. PKB i nadal będziemy dokładnie w tym samym miejscu – mówi dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego i dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia.
 • Pacjenci mają obowiązek dbać o zdrowie
  Pacjenci mają obowiązek dbać o zdrowie
  Należy promować większą odpowiedzialność za własne zdrowie i obowiązki wynikające z korzystania z opieki zdrowotnej – mówi Beata Ambroziewicz, prezes Polskiej Unii Organizacji Pacjentów, członek Narodowej Rady Rozwoju.
 • Przywiązanie jest nieuniknione
  Przywiązanie jest nieuniknione
  Lekarz powinien się spodziewać odejścia pacjenta. Jeśli odpowiednio często zleca badania, w miarę kontroluje sytuację, to wtedy to zaskoczenie jest mniejsze – mówi dr Marek Ziobro, onkolog.

Opinie więcej

 • Debata. Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?
  Debata. Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?
  Co wiemy po pierwszej konferencji z cyklu debat „Wspólnie dla zdrowia”? Czy są przesłanki pozwalające sądzić, że narodowa debata o zdrowiu zakończy się czymś więcej niż zaakceptowaniem ogólnych, choć słusznych stwierdzeń?
 • I nadchodzi dzień debaty
  I nadchodzi dzień debaty
  W środę ruszy narodowa debata „Wspólnie dla zdrowia”. Rozpocznie ją konferencja „Pacjent i system – zasady działania opieki medycznej”. Jednak już teraz można prognozować, że jej efekty będą niewspółmierne do zapowiedzi, oczekiwań i przede wszystkim – potrzeb.
 • Doceniajmy drobne kroki w odpowiednim kierunku
  Doceniajmy drobne kroki w odpowiednim kierunku
  Wskazywałem już parę razy na niebezpieczeństwa związane z debatą „Wspólnie dla zdrowia”. Warto jednak zauważyć też kilka sygnałów, które mogą napawać pewną nadzieją – pisze Krzysztof Bukiel, przewodniczący OZZL.

Ze świata więcej

 • W. Brytania zwiększy wydatki na zdrowie
  W. Brytania zwiększy wydatki na zdrowie
  Brytyjskie media poinformowały w piątek o rządowych planach zwiększenia wydatków na publiczną służbę zdrowia (NHS) o 20 miliardów funtów w ciągu najbliższych czterech lat. Jak podkreślono, ma to być formą "prezentu" na 70-lecie jej istnienia.
 • Kto rano wstaje, ten rzadziej choruje na depresję
  Kobiety w wieku średnim i starsze, które z przyczyn genetycznych wcześnie kładą się spać i wcześnie wstają, są mniej narażone na depresję – informuje „Journal of Psychiatric Research”.
 • Terapie komórkowe mogą być przełomem w leczeniu nowotworów krwi
  Terapie z użyciem zmodyfikowanych komórek odporności - tzw. terapia CAR-T – pomagają ratować najciężej chorych pacjentów z nowotworami krwi – mówili eksperci na 23. Kongresie Europejskiego Towarzystwa Hematologicznego (EHA), który odbywa się w Sztokholmie.

Komunikaty więcej

Nekrologi więcej

 • Zmarł prof. Jan Pawlaczyk
  20 maja zmarł prof. dr hab. n. farm. Jan Pawlaczyk, kierownik Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy w latach 2002-2006, współtwórca kierunku farmacja na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum UMK.
 • Zmarł prof. Zygmunt Stęplewski
  5 maja zmarł w wieku 85 lat prof. dr hab. n. med. Zygmunt Stęplewski, emerytowany Kierownik Katedry Medycyny Środowiskowej, Zakładu Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Zmarł prof. Andrzej Stankiewicz
  3 maja zmarł prof. zw. dr hab. med. Andrzej Stankiewicz, okulista i biochemik.