Kurier

Z kraju więcej

 • Potrzebny rejestr chorych na szpiczaka
  Stworzenie polskiego rejestru chorych na szpiczaka jest niezbędne, aby poprawić skuteczność leczenia tej grupy chorych w Polsce – przekonują hematolodzy. Ich zdaniem rejestr umożliwia wprowadzenie zmian, które nie zawsze wymagają zwiększenia nakładów.
 • Organizacje postulują zmiany dot. leczenia zaawansowanego raka piersi
  Kilkanaście organizacji onkologicznych i pacjenckich we wspólnym liście zwróciło się w czwartek do decydentów i polityków o podjęcie działań mających zmienić sytuację pacjentek chorych na zawansowanego raka piersi.
 • Szczecin - otwarto Bank Mleka Kobiecego
  Bank Mleka Kobiecego, oferujący pomoc matkom, które nie mogą karmić dzieci własnym mlekiem, otwarto w czwartek w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. To pierwsza taka placówka w regionie.

Wywiady więcej

 • Czy grozi nam epidemia odry?
  Czy grozi nam epidemia odry?
  Prawdopodobieństwo niekontrolowanego wzrostu zachorowalności na odrę w Polsce nie jest duże, choć taki wzrost może wystąpić lokalnie – mówi prof. Włodzimierz Gut, zastępca kierownika Zakładu Wirusologii NIZP-PZH.
 • Więcej obowiązków w POZ
  Więcej obowiązków w POZ
  Chcemy, by orzeczenie lekarskie potrzebne do pracy osobom, które w pracy nie są narażone na szczególnie negatywne czynniki i korzystają ze standardowych badań okresowych mógł wydać nie tylko lekarz medycyny pracy, ale też lekarz rodzinny – zapowiada wiceminister zdrowia Zbigniew Król.
 • Ministerstwo wycofa się z błędu
  Ministerstwo wycofa się z błędu
  Zapis o odpracowaniu dodatku lojalnościowego po zakończeniu rezydentury na pełnym etacie w publicznej placówce ochrony zdrowia zostanie z projektu usunięty. Takie zapewnienia usłyszeliśmy w resorcie zdrowia – mówi Jarosław Biliński, wiceprzewodniczący PR OZZL.

Opinie więcej

 • Decyzja o charakterze politycznym
  Ukazał się niedawno wywiad z byłym ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem. Pośród wielu innych wypowiedzi, jedna zwróciła moją szczególną uwagę.
 • Nieoczekiwanie głęboka zmiana
  Nieoczekiwanie głęboka zmiana
  Redukcja doświadczenia niepełnosprawności – przeżywanego przez całe rodziny – do sfery medycyny i rehabilitacji jest jawną i bardzo bolesną formą dyskryminacji.
 • Ślepi, głusi, zadowoleni z siebie
  Ślepi, głusi, zadowoleni z siebie
  Najwyższa Izba Kontroli opublikowała wyniki kontroli w zakresie map potrzeb zdrowotnych. Wnioski są druzgocące. Pomimo wad, wszystkie środowiska, w szczególności pacjenci, powinni walczyć o kontynuację tego projektu - uważa Wojciech Wiśniewski, rzecznik Fundacji Alivia.

Ze świata więcej

 • Dzięki e-zwolnieniom lekarze oszczędzają czas
  Wprowadzenie e-zwolnień na Litwie oszczędziło czas lekarzom, dało też większą możliwość weryfikacji wystawianych zaświadczeń - podkreślił Vytautas Sviderskis z SODRA (litewskiego odpowiednika polskiego ZUS).
 • Niewyspani gorzej się rehabilitują
  Niewyspani pacjenci ze zwyrodnieniem stawu kolanowego mogą być mniej aktywni fizycznie i mieć trudności z właściwą rehabilitacją - informuje pismo “Arthritis Care & Research”.
 • Grillowanie może zajść za skórę
  Osoby zajmujące się grillowaniem wchłaniają więcej substancji rakotwórczych zawartych w dymie przez skórę niż przez drogi oddechowe - informuje pismo „Environmental Science & Technology”.

Komunikaty więcej

Nekrologi więcej

 • Zmarł prof. Jan Pawlaczyk
  20 maja zmarł prof. dr hab. n. farm. Jan Pawlaczyk, kierownik Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy w latach 2002-2006, współtwórca kierunku farmacja na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum UMK.
 • Zmarł prof. Zygmunt Stęplewski
  5 maja zmarł w wieku 85 lat prof. dr hab. n. med. Zygmunt Stęplewski, emerytowany Kierownik Katedry Medycyny Środowiskowej, Zakładu Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Zmarł prof. Andrzej Stankiewicz
  3 maja zmarł prof. zw. dr hab. med. Andrzej Stankiewicz, okulista i biochemik.