Są podsumowania wojewódzkich map potrzeb zdrowotnych

Są podsumowania wojewódzkich map potrzeb zdrowotnych
20.03.2017
MZ

Ministerstwo Zdrowia przygotowało wojewódzkie podsumowania analiz dla opublikowanych 31 grudnia 2016 r. map potrzeb zdrowotnych w zakresie 30 grup chorób, które zostały opracowane w związku z realizacją projektu pn. "Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych". Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.