Kłopotliwy algorytm

Kłopotliwy algorytm
16.06.2017
Małgorzata Solecka
Kurier MP

Ile pieniędzy NFZ będzie mógł przeznaczyć na konkursy ofert? Za 2-3 tygodnie wszystko powinno być jasne. Przymiarki nie są jednak optymistyczne – ani na ten rok, ani na przyszły. Szczególnie trudna sytuacja będzie na Mazowszu i na Śląsku, bo sieć szpitali wzmocni negatywne dla tych regionów działanie algorytmu podziału środków. Z naszych informacji wynika, że problem został dostrzeżony przez wojewodów.

Fot. Jakub Grzymek / Kurier MP