Czy dołączenie tabeli ze skalą punktową (w momencie osiągnięcia 8 punktów) daje nam wystarczający dowód na wykrycie u pacjenta hipercholesterolemii rodzinnej?

31.10.2017
Materiał sponsora