Minister uczestniczył w posiedzeniu NRL

Minister uczestniczył w posiedzeniu NRL
12.01.2018
Olga Zakolska, Justyna Wojteczek, Paweł Żebrowski