Nowy skład Rady Przejrzystości

Nowy skład Rady Przejrzystości
13.03.2018
AOTMiT

W związku z upływem kadencji dotychczasowej Rady Przejrzystości, Minister Zdrowia, z dniem 8 marca, powołał nowy skład Rady. Pierwsze posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 15 marca.