NIK negatywnie o przekształceniu szpitala w Wąbrzeźnie

NIK negatywnie o przekształceniu szpitala w Wąbrzeźnie
13.03.2018
NIK

Przekształcenie Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie zostało przeprowadzone w sposób niezgodny z ówcześnie obowiązującym prawem. Nie zostało ono poprzedzone analizą potencjalnych skutków finansowych dla Powiatu, a program przekształcenia został przygotowany przez spółkę powiązaną z nowym, większościowym właścicielem Szpitala - nie był on zatem bezstronną i obiektywną analizą sytuacji Szpitala i wpływu przekształcenia na zakres usług zdrowotnych świadczonych na terenie Powiatu - twierdzi Najwyższa Izba Kontroli.