RPP ws. niewystarczającej liczby personelu pielęgniarskiego

RPP ws. niewystarczającej liczby personelu pielęgniarskiego
13.03.2018
BPP

Liczba zatrudnionego personelu pielęgniarskiego wciąż maleje, co negatywnie wpływa na poziom udzielania świadczeń zdrowotnych w Polsce oraz może rzutować na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów. W związku z koniecznością zagwarantowania pacjentom należytej opieki medycznej, Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił do Ministra Zdrowia z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie planowanych działań zmierzających do ograniczenia tego problemu.