Korzystając ze stron oraz aplikacji mobilnych Medycyny Praktycznej, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz zgodnie z polityką Medycyny Praktycznej dotyczącą plików cookies.
Jestem lekarzem Jestem pacjentem
12 lutego 2016 roku
poczta
zaloguj się
 
medycyna praktyczna dla lekarzy

Schemat postępowania i współpracy w przypadku zagrożenia niebezpieczną chorobą zakaźną oraz bioterroryzmem

Poleć:
Udostępnij:
19.10.2001
 1. Zgłoszenia przypadku zachorowania lub podejrzenia zachorowania dokonują:
  • Lekarz pierwszego kontaktu
  • Lekarz pogotowia ratunkowego
  • Lekarz w szpitalu

 2. Lekarz podejrzewający zakażenie niebezpieczną chorobą zakaźną powiadamia telefonicznie Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PIS)

 3. W przypadku np. otrzymania nieoznakowanej przesyłki zawierającej niezidentyfikowane materiały, jak: proszek, szmatka itp., co mogłoby wskazywać na atak bioterrorystyczny informacja o postępowaniu zostanie zawarta w specjalnie przygotowanej ulotce - telefon alarmowy policji lub straży pożarnej.

 4. PIS powiadamia tele, Państwową Straż Pożarną (PSP) oraz dyrektora właściwego terenowo szpitala. Służby te powiadamiają przedstawicieli kolejnych ogniw wg schematu.

 5. Wojewódzki Inspektor Sanitarny powiadamia Głównego Inspektora Sanitarnego, Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody, Komendę Wojewódzką Policji i PSP.

 6. Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody powiadamia Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności.

 7. Główny Inspektor Sanitarny powiadamia Ministra Zdrowia oraz Państwowy Zakład Higieny lub inny instytut naukowo-badawczy i Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności.

 8. Minister Zdrowia i Szef Obrony Cywilnej Kraju (OCK) powiadamiają Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 9. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powiadamia Przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów ds. Zarządzania w Sytuacjach Kryzysowych.

 10. Postępowanie w szpitalu z chorym, osobą podejrzaną o szczególnie niebezpieczną chorobę, osobami, które kontaktowały się z chorym, regulują wytyczne konsultanta krajowego w zakresie chorób zakaźnych.

 11. Postępowanie ze zwłokami regulują odpowiednie przepisy sanitarne.

Wąglik jako czynnik zakaźny zastosowany w ataku bioterrorystycznym

Sygnały zagrożenia

 1. Wystąpienie zidentyfikowanych przypadków postaci płucnej lub jelitowej wąglika.

 2. Wystąpienie niezidentyfikowanych bakteriologicznie i nieuzasadnionych epidemiologicznie przypadków zachorowań o obrazie klinicznym sugerującym postać płucną lub jelitową wąglika.

 3. Pojawienie się zachorowań na wąglik wśród zwierząt gospodarskich na obszarach nieendemicznych.

 4. Pojawienie się zidentyfikowanych przez bakteriologów zarodników wąglika na terenie, gdzie wąglik nie występuje endemicznie.

 5. Użycie wąglika do ataku bioterrorystycznego w innych krajach, szczególnie ościennych.

 6. Groźba (jawna lub pochodząca z danych wywiadu) dokonania ataku bioterrorystycznego ze strony organizacji ekstremistycznych (w tym państw)

 7. Pojawienie się sytuacji potencjalnego, ale jeszcze nie zidentyfikowanego zagrożenia w postaci np. przesyłek pocztowych niewiadomego pochodzenia o niezwykłej zawartości.

Źródło zakażenia w ataku bioterrorystycznym

W przypadku ataku bioterrorystycznego źródłem zakażenia są zarodniki wąglika zawarte w rozpylonym aerozolu, zarodniki wąglika w postaci sproszkowanej lub żywność zakażona zarodnikami wąglika.
Czas ujawnienia się zakażenia:

 • Postać płucna wąglika może się pojawić średnio po 5 dniach, po okresie utajenia trwającym od 2 do 60 dni,

 • Postać jelitowa pojawia się po 1-7 dniach od momentu zakażenia

 • Postać skórna pojawia się po 1-7 dniach od momentu zakażenia

Objawy kliniczne zakażenia wąglikiem

Postać płucna

 • Niecharakterystyczne objawy zapowiadające (prodromalne) pod postacią zespołu grypopodobnego trwającego 2 do 4 dni

 • Możliwość przejściowej poprawy

 • Wystąpienie objawów ostrej niewydolności oddechowej i niewydolnośći krążenia z poszerzeniem śródpiersia na zdjęciu rentgenowskim płuc sugerujące limfadenopatię śródpiersia i krwotoczne zapalenie śródpiersia w 2-4 dni po objawach wstępnych

 • Pojawienie się Gram dodatnich bakterii w posiewie krwi po 2-3 dniach trwania choroby

Możliwość wyleczenia postaci płucnej wąglika jest największa w okresie prodromalnym (cyprofloksacyna 500 mg p.o. 2 x dziennie lub doksycyklina 100 mg p.o. 2 x dziennie). Leczenie wdrożone w okresie późniejszym rzadko jest skuteczne

Postać jelitowa

 • Ból brzucha, nudności, wymioty i gorączka po zjedzeniu zakażonego pokarmu (w sytuacji niezwiązanej z atakiem bioterrorystycznym najczęściej po spożyciu mięsa)

 • Krwawa biegunka, krwawe wymioty

 • Posocznica i toksemia prowadzące do wstrząsu i zgonu

Działania zapobiegawcze

Szczepionki przeciw wąglikowi są trudno dostępne i obecnie nie są zalecane ludności cywilnej. Profilaktyczną antybiotykoterapię stosuje się wyłącznie na zlecenie lekarza u osób narażonych ze wspólnego źródła z potwierdzonymi przypadkami klinicznymi. U dzieci w profilaktyce powinna być stosowana amoksycylina (30-40 mg/kg m.c.).

Nadzór epidemiologiczny nad osobami chorymi

Osoby chore na wąglik podlegają obowiązkowi przymusowej hospitalizacji. Wymagane jest stosowanie ogólnych środków bezpieczeństwa biologicznego na poziomie BSL-2.

 • Chorzy na wąglik nie wymagają izolacji ani osobnych pokoi w szpitalu

 • Środki sporobójcze stosowane do dezynfekcji pomieszczeń, sprzętu i odzieży są wystarczające

 • Transport chorych na wąglik nie wymaga szczególnych zabezpieczeń

 • Po wypisaniu ze szpitala pacjenci wracają do swego środowiska bez dodatkowych zaleceń epidemiologiczno-sanitarnych

 • W postaci skórnej wąglika możliwe jest zakażenie w wyniku kontaktu bezpośredniego; zabezpieczeniem są rękawiczki gumowe zaliczane do uniwersalnych środków zapobiegawczych

Źródło: Ministerstwo Zdrowia - 19.10.2001

Poleć:
Udostępnij:

Komentarze: Dodaj swoją opinię

Dodawanie komentarzy tylko dla zalogowanych osób zawodowo związanych z ochroną zdrowia i uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi oraz studentów medycyny.

Zaloguj

O tym się mówi

 • Serce i suwmiarka
  Zbadali już niemal 200 serc, planują zbadać drugie tyle. I choć wydawałoby się, że w anatomii odkryto już wszystko, opisali struktury w sercu, o których nie słyszeli nawet kardiolodzy.
 • Porządkowanie pojęć
  W zasadzie powinienem podziękować wiceministrowi Łandzie, bo wreszcie przywrócił dyskusję o ubezpieczeniach dodatkowych na właściwy tor. Mam jednak wrażenie, że intencja wypływająca z jego wypowiedzi nie dociera do ogółu odbiorców - pisze Maciej Biardzki.
 • Pod prąd
  Ojciec zachorował nagle. W szpitalu najbardziej ludzka była salowa. Lekarze zachowywali się jak nieczułe na ból automaty. Do tego chamskie odzywki, strofowanie pacjentów. – Lekarze nie muszą mieć tyle kasy, nowego samochodu, domu na przedmieściach. Albo niech pracują z empatią, albo w ogóle. Wtedy postanowiłem, że nigdy nie będę taki, jak oni – mówi lekarz rodzinny dr Mikołaj Wiśniewski.
 • Na dnie
  34. miejsce na 35 możliwych, a za nami tylko Czarnogóra. Tak wygląda pozycja Polski w Europejskim Konsumenckim Indeksie Zdrowia. To badanie, którego celem jest ocena jakości i wydajności poszczególnych krajowych systemów opieki medycznej