Zaufanie dzięki doświadczeniu1

6-cio walentna szczepionka Infanrix hexa (DTPa-HBV-IPV+Hib) 4

Od momentu zarejestrowania posiada ten sam skład antygenowy szczepionki 4,8

 • Ikona: Szczepionka 6w1 z ponad 10-letnim doświadczeniem stosowania w codziennej praktyce klinicznej w Polsce 1,2,4

  Szczepionka 6w1
  z ponad 10-letnim doświadczeniem stosowania w codziennej praktyce klinicznej w Polsce1,2,4

 • Ikona: Zarejestrowana jest w co najmniej 95 krajach na świecie 2,8


  Zarejestrowana jest w co najmniej
  95 krajach na świecie2,8

 • Ikona: Od 15 lat zarejestrowana w Unii Europejskiej 4,8

  Od 15 lat
  zarejestrowana w Unii Europejskiej4,8

 • Smoczek

  Wygoda stosowania

  możliwość podania ostatniej
  dawki szczepienia
  uzupełniającego najpóźniej
  do 36 miesiąca życia 4

 • Strzykawki

  Ten sam antygen
  powierzchniowy Hepatitis B


  co zawarty w szczepionce
  Engerix B dla dzieci 1-4,9

 • Bezpieczeństwo stosowania

  Bezpieczeństwo
  stosowania


  potwierdzona immunogenność
  i profil bezpieczeństwa
  u wcześniaków *1,2 4–8

 • Możliwość jednoczesnego podania

  Możliwość
  jednoczesnego podania


  z wieloma rutynowo
  stosowanymi szczepionkami
  pediatrycznymi **4

Wskazana do szczepienia pierwotnego i uzupełniającego dzieci przeciwko 4:
 • błonicy
 • tężcowi
 • krztuścowi
 • poliomyelitis#
 • Hib###
 • WZW B###

Działania niepożądane powiązane z podaniem szczepionki, zgłaszane w badaniach klinicznych
(dane od ponad 16 000 osób) i po wprowadzeniu do obrotu: 4

bardzo często (≥1/10):
utrata apetytu, nietypowy płacz, drażliwość, niepokój, gorączka ≥ 38°C, obrzęk w miejscu podania (≤ 50mm), zmęczenie, ból, zaczerwienienie

często (≥1/100 do <1/10):
nerwowość, biegunka, wymioty, gorączka > 39,5°C, reakcje w miejscu podania (w tym stwardnienie),
obrzęk w miejscu podania (> 50 mm)

Charakterystyka Produktu Leczniczego Infanrix® hexa: Pobierz

#Nagminne porażenie dziecięce.   ## Zakażenia wywoływane przez Haemophilus influenzae typ b.   ### Wirusowe zapalenie wątroby typu B.
*Należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia bezdechu oraz konieczność monitorowania czynności oddechowych przez 48 do 72 godzin w przypadku podawania dawek szczepienia pierwotnego wcześniakom (urodzonym ≤ 28 tyg. ciąży), szczególnie dotyczy to dzieci, u których występowały objawy niedojrzałości układu oddechowego. Z uwagi na znaczne korzyści wynikające ze szczepienia tej grupy niemowląt, nie należy rezygnować ze szczepienia ani go odraczać. **Po równoczesnym podaniu szczepionek Infanrix hexa i Prevenar 13 zgłaszano częstsze występowanie drgawek z gorączką lub bez i epizodu hipotoniczno – hiperaktywnego (HHE). W przypadku równoczesnego podawania szczepionki Infanrix hexa i szczepionki przeciw odrze, śwince, różyczce i ospie wietrznej, występowanie reakcji gorączkowych jest częstsze niż po zastosowaniu tylko szczepionki Infanrix hexa i podobnie częste jak po zastosowaniu samej szczepionki MMRV.

Referencje: 1. Zepp F et al. Review of 8 years of experience with Infanrix hexa (DTPa-HBV-IPV/Hib hexavalent vaccine). Expert Rev Vaccines 2009; 8(6); 663-78. | 2. Ślusarczyk J., Stryjewska I., Sześciowalentna pediatryczna szczepionka Infanrix hexa – 10 lat stosowania w Polsce. Zakażenia. Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych. Nr1/2014; | 3. Baldo V., Bonanni P., Castro M., Combined hexavalent diphtheria-tetanus acellular pertussis-hepatitis B-inactivated poliovirus – Hemophilus influenza type b vaccine – Inranrix™ hexa. Twelve years of experience in Italy. Human Vaccines&Immunotherapeutics 2013;10(1) | 4. Charakterystyka Produktu Leczniczego Infanrix hexa, firmy GSK, październik 2015, www.gsk.com.pl, ostatni dostęp: marzec 2016 | 5. Omenaca F et al. Response of preterm newborns to immunization with DTPa-HBV-IPV/Hib vaccine: first experiences and solutions to a serious and sensitive issue. Pediatrics 2005; 116: 1292-8. | 6. Czajka et al. Szczepienia dzieci urodzonych przedwcześnie szczepionkami wysokoskojarzonymi: immunogenność i bezpieczeństwo: przegląd piśmiennictwa. Medycyna Wieku Rozwojowego. No 3 July-September 2014.Vol.XVIII. | 7. Vazquez L et al. Immunogenicity and reactogenicity of DTPa-HBV-IPB/Hib vaccine as primary and booster. Acta Paediatrica. Volume 97, Issue 9, pages 1243–1249, September 2008 | 8. European Medicines Agency: Infanrix hexa. Dostępne na: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000296/human_med_000833.jsp&&mid=WC0b01ac058001d124 [Ostatni dostęp: marzec 2016] | 9. Charakterystyka Produktu Leczniczego Engerix B 10 mcg firmy GSK, styczeń 2013, www.gsk.com.pl, ostatni dostęp: marzec 2016.

Wszystkie działania niepożądane produktów leczniczych należy zgłaszać do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego, GSK Services Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, tel. (22) 576-90-00, fax (22) 576-92-81 i/lub do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 492-13-01, fax (22) 492-13-09, zgodnie z zasadami monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych. Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego dostępny jest na stronie Urzędu http://www.urpl.gov.pl/formulndl.asp lub na stronie głównej GSK – www.gsk.com.pl

Infanrix hexa® jest nazwą zastrzeżoną. Wydaje się z przepisu lekarza. Przed przepisaniem i zastosowaniem należy zapoznać się z pełną informacją o leku. Pełna Charakterystyka Produktu Leczniczego oraz dalsze informacje o leku dostępne na życzenie: GSK Commercial Sp. z o.o. , ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, tel.: 022 576 90 00, fax: 022 576 90 01, www.gsk.com.pl prowadzący reklamę leku na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego.

Data przygotowania materiału: marzec 2016

PL/INFH/0005/16

Logo: GSK