All Fields [ALL]
Termin opatrzony tym znacznikiem będzie poszukiwany we wszystkich polach bazy.

Author Name [AU]
Do wyszukiwania według nazwisk autorów artykułów przeznaczona jest następująca składnia: najpierw wpisujemy nazwisko, po spacji zaś pierwszą lub dwie pierwsze litery imienia (bez kropek), np. smith ja, jones k. Mechanizm wyszukiwania powinien wówczas rozpoznać naszą intencję. Jeżeli jednak np. nie znamy imienia autora, możemy ograniczyć wyszukiwanie do pola Author Name, stawiając po nazwisku znacznik [au].

EC/RN Number [RN]
W tym polu przechowywane są numery wymienionych w artykule enzymów nadane przez Enzyme Commision lub numery rejestracyjne (Registy Numbers) innych substancji nadawane przez Chemical Abstract Service (CAS). Z użyciem tego znacznika można wyszukiwać według numerów lub oficjalnych, międzynarodowych nazw tych związków.

Entrez Date [EDAT]
Pole zawiera datę wprowadzenia pozycji piśmiennictwa do PubMed. Data powinna być wprowadzona do wyszukiwarki w formacie RRRR/MM/DD, np. 1999/01/02 [edat]. Możliwe jest też zastosowanie formatu YYYY/MM, np. 1999/03 [edat] lub YYYY, np. 2000 [edat].

Issue [IP]
Pole zawiera numer czasopisma, w którym ukazał się artykuł.

Journal Title [TA]
Zawiera nazwę czasopisma. Stosując ten znacznik, można użyć do wyszukiwania pełnej nazwy czasopisma, jego skrótu MEDLINE lub numeru ISSN.

Language [LA]
Język, w którym opublikowano artykuł. Wyszukiwać można według pełnej nazwy języka (np. chinese [la]), pierwszych trzech liter (np. chi [la]) lub niektórych przyjętych skrótów (np. jpn [la] dla Japanese).

MeSH Terms [MH]
W tym polu znajdują się Medical Subject Headings, czyli słowa kluczowe, które dołączone do każdego artykułu w bazie MEDLINE odzwierciedlają jego treść. Jeśli chcemy odszukać artykuły posiadające przypisany konkretny termin MeSH, powinniśmy zastosować po nim znacznik [mh]. Więcej na temat zastosowania terminów MESH do wyszukiwania artykułów: patrz.

MeSH Major Topic [MAJR]
Niektóre z terminów MESH przypisanych do artykułu wskazują na główny wątek w nim poruszany. Aby zawęzić wynik wyszukiwania, można zastosować ten znacznik.

Page Number [PG]
Dzięki informacjom zawartym w tym polu można wyszukiwać artykuły według numerów stron, na których znajdują się w czasopiśmie. Należy wprowadzić numer strony, na której rozpoczyna się artykuł i dołączyć znacznik [pg], np. 1563 [pg].

Personal Name as Subject [PS]
Znacznik ten pozwala użyć do wyszukiwania nazwiska z inicjałem jako temat artykułu, a nie jako jego autor, np. varmus h [ps].

Publication Date [DP]
Data ukazania się artykułu w czasopiśmie. Data powinna być wprowadzona do wyszukiwarki w formacie RRRR/MM/DD, np. 1999/01/02 [dp]. Możliwe jest też zastosowanie formatu YYYY/MM, np. 1999/03 [dp] lub YYYY, np. 2000 [dp]. Aby znaleźć artykuły publikowane w określonym przedziale czasu, należy pomiędzy dwie daty wprowadzić dwukropek (:), np. 1990:2001 [dp] lub 1998/03:2000/12/31 [dp].

Publication Type [PT]
Opisuje typ publikacji, np. artykuł przeglądowy, opis przypadku. Pełna lista (j. angielski).

Subheadings [SH]
Używane są, aby ukazać aspekt zagadnienia poruszanego w danym artykule, np. farmakoterapia, powikłania, diagnostyka, itp. w odniesieniu do danego terminu MESH, np. asthma [mh] AND drug therapy [sh].

Subset [SB]
Aby dokładniej opisać poszczególne artykuły, wprowadzono system podzbiorów (subsets), które zawierają różne typy informacji o artykułach:

 1. Status artykułu:
  • [PubMed - as supplied by publisher] - ten status posiadają artykuły, które zostały dołączone do bazy PubMed drogą elektroniczną bezpośrednio przez wydawców. Aby ograniczyć wyszukiwanie do tych artykułów, należy dodać do zapytania ogranicznik: publisher [sb].
  • [PubMed-in-process] - status artykułów przygotowywanych do umieszczenia w bazie MEDLINE (np. w trakcie przypisywania terminów MESH), - ogranicznik: in process [sb].
  • [PubMed - indexed for MEDLINE] - artykuły włączone do bazy MEDLINE, - ogranicznik: medline [sb]
   oraz
  • Odnośniki do artykułów z wersjami pełnotekstowymi w bazie PubMed Central, - ogranicznik: medline pmc [sb].
 2. Podzbiór tematyczny kolejno:
  • AIDS - ogranicznik: aids [sb]
  • Bioetyka - bioethics [sb]
  • Medycyna alternatywna- cam [sb]
  • Astrobiologia - space [sb]
  • Toksykologia - tox [sb]
 3. Podzbiór czasopism. Znaczniki te zawierają informacje o charakterze czasopisma w którym opublikowano dany artykuł. Szczegóły (j. angielski).

Substance Name [NM]
W polu tym znajdują się nazwy substancji chemicznych, które są wzmiankowane w artykule. Nazwy substancji posiadają również swoje synonimy, co ułatwia ich odnalezienie.

Text Words [TW]
Znacznik ten powoduje przeszukanie pod kątem zadanego terminu następujące pola: tytuł, treść streszczenia, terminy MESH i ich dookreśliniki, nazwy substancji chemicznych.

Title Words [TI]
Za pomocą tego znacznika możemy szukać według słów zawartych w tytułach artykułów.

Title/Abstract Words [TIAB]
Zastosowanie tego znacznika powoduje wyszukiwanie zadanego terminu w tytule i treści streszczenia artykułów.

Unique Identifiers [UID]
Każda pozycja piśmiennictwa posiada swój unikalny numer identyfikacyjny, PubMed Unique Identifier PMID. Znając identyfikator poszukiwanego artykułu, można użyć go do znalezienia artykułu w bazie PubMed. Jeśli szukamy artykułów jedynie według ich PMID, wystarczy wprowadzić je do okienka wyszukiwarki i oddzielić spacją (domyślne zastosowanie operatora 'OR'). Kombinując PMID z innymi warunkami wyszukiwania, numery te należy użyć wraz ze znacznikiem [uid].

Volume [VI]
Pole zawiera numer woluminu, w którym opublikowano artykuł. Zastosowanie znacznika tego pola spowoduje odnalezienie odnośników do artykułów w poszukiwanym numerze czasopisma.

All Fields [ALL]
Termin opatrzony tym znacznikiem będzie poszukiwany we wszystkich polach bazy.

Author Name [AU]
Do wyszukiwania według nazwisk autorów artykułów przeznaczona jest następująca składnia: najpierw wpisujemy nazwisko, po spacji zaś pierwszą lub dwie pierwsze litery imienia (bez kropek), np. smith ja, jones k. Mechanizm wyszukiwania powinien wówczas rozpoznać naszą intencję. Jeżeli jednak np. nie znamy imienia autora, możemy ograniczyć wyszukiwanie do pola Author Name, stawiając po nazwisku znacznik [au].

EC/RN Number [RN]
W tym polu przechowywane są numery wymienionych w artykule enzymów nadane przez Enzyme Commision lub numery rejestracyjne (Registy Numbers) innych substancji nadawane przez Chemical Abstract Service (CAS). Z użyciem tego znacznika można wyszukiwać według numerów lub oficjalnych, międzynarodowych nazw tych związków.

Entrez Date [EDAT]
Pole zawiera datę wprowadzenia pozycji piśmiennictwa do PubMed. Data powinna być wprowadzona do wyszukiwarki w formacie RRRR/MM/DD, np. 1999/01/02 [edat]. Możliwe jest też zastosowanie formatu YYYY/MM, np. 1999/03 [edat] lub YYYY, np. 2000 [edat].

Issue [IP]
Pole zawiera numer czasopisma, w którym ukazał się artykuł.

Journal Title [TA]
Zawiera nazwę czasopisma. Stosując ten znacznik, można użyć do wyszukiwania pełnej nazwy czasopisma, jego skrótu MEDLINE lub numeru ISSN.

Language [LA]
Język, w którym opublikowano artykuł. Wyszukiwać można według pełnej nazwy języka (np. chinese [la]), pierwszych trzech liter (np. chi [la]) lub niektórych przyjętych skrótów (np. jpn [la] dla Japanese).

MeSH Terms [MH]
W tym polu znajdują się Medical Subject Headings, czyli słowa kluczowe, które dołączone do każdego artykułu w bazie MEDLINE odzwierciedlają jego treść. Jeśli chcemy odszukać artykuły posiadające przypisany konkretny termin MeSH, powinniśmy zastosować po nim znacznik [mh]. Więcej na temat zastosowania terminów MESH do wyszukiwania artykułów: patrz.

MeSH Major Topic [MAJR]
Niektóre z terminów MESH przypisanych do artykułu wskazują na główny wątek w nim poruszany. Aby zawęzić wynik wyszukiwania, można zastosować ten znacznik.

Page Number [PG]
Dzięki informacjom zawartym w tym polu można wyszukiwać artykuły według numerów stron, na których znajdują się w czasopiśmie. Należy wprowadzić numer strony, na której rozpoczyna się artykuł i dołączyć znacznik [pg], np. 1563 [pg].

Personal Name as Subject [PS]
Znacznik ten pozwala użyć do wyszukiwania nazwiska z inicjałem jako temat artykułu, a nie jako jego autor, np. varmus h [ps].

Publication Date [DP]
Data ukazania się artykułu w czasopiśmie. Data powinna być wprowadzona do wyszukiwarki w formacie RRRR/MM/DD, np. 1999/01/02 [dp]. Możliwe jest też zastosowanie formatu YYYY/MM, np. 1999/03 [dp] lub YYYY, np. 2000 [dp]. Aby znaleźć artykuły publikowane w określonym przedziale czasu, należy pomiędzy dwie daty wprowadzić dwukropek (:), np. 1990:2001 [dp] lub 1998/03:2000/12/31 [dp].

Publication Type [PT]
Opisuje typ publikacji, np. artykuł przeglądowy, opis przypadku. Pełna lista (j. angielski).

Subheadings [SH]
Używane są, aby ukazać aspekt zagadnienia poruszanego w danym artykule, np. farmakoterapia, powikłania, diagnostyka, itp. w odniesieniu do danego terminu MESH, np. asthma [mh] AND drug therapy [sh].

Subset [SB]
Aby dokładniej opisać poszczególne artykuły, wprowadzono system podzbiorów (subsets), które zawierają różne typy informacji o artykułach:

 1. Status artykułu:
  • [PubMed - as supplied by publisher] - ten status posiadają artykuły, które zostały dołączone do bazy PubMed drogą elektroniczną bezpośrednio przez wydawców. Aby ograniczyć wyszukiwanie do tych artykułów, należy dodać do zapytania ogranicznik: publisher [sb].
  • [PubMed-in-process] - status artykułów przygotowywanych do umieszczenia w bazie MEDLINE (np. w trakcie przypisywania terminów MESH), - ogranicznik: in process [sb].
  • [PubMed - indexed for MEDLINE] - artykuły włączone do bazy MEDLINE, - ogranicznik: medline [sb]
   oraz
  • Odnośniki do artykułów z wersjami pełnotekstowymi w bazie PubMed Central, - ogranicznik: medline pmc [sb].
 2. Podzbiór tematyczny kolejno:
  • AIDS - ogranicznik: aids [sb]
  • Bioetyka - bioethics [sb]
  • Medycyna alternatywna- cam [sb]
  • Astrobiologia - space [sb]
  • Toksykologia - tox [sb]
 3. Podzbiór czasopism. Znaczniki te zawierają informacje o charakterze czasopisma w którym opublikowano dany artykuł. Szczegóły (j. angielski).

Substance Name [NM]
W polu tym znajdują się nazwy substancji chemicznych, które są wzmiankowane w artykule. Nazwy substancji posiadają również swoje synonimy, co ułatwia ich odnalezienie.

Text Words [TW]
Znacznik ten powoduje przeszukanie pod kątem zadanego terminu następujące pola: tytuł, treść streszczenia, terminy MESH i ich dookreśliniki, nazwy substancji chemicznych.

Title Words [TI]
Za pomocą tego znacznika możemy szukać według słów zawartych w tytułach artykułów.

Title/Abstract Words [TIAB]
Zastosowanie tego znacznika powoduje wyszukiwanie zadanego terminu w tytule i treści streszczenia artykułów.

Unique Identifiers [UID]
Każda pozycja piśmiennictwa posiada swój unikalny numer identyfikacyjny, PubMed Unique Identifier PMID. Znając identyfikator poszukiwanego artykułu, można użyć go do znalezienia artykułu w bazie PubMed. Jeśli szukamy artykułów jedynie według ich PMID, wystarczy wprowadzić je do okienka wyszukiwarki i oddzielić spacją (domyślne zastosowanie operatora 'OR'). Kombinując PMID z innymi warunkami wyszukiwania, numery te należy użyć wraz ze znacznikiem [uid].

Volume [VI]
Pole zawiera numer woluminu, w którym opublikowano artykuł. Zastosowanie znacznika tego pola spowoduje odnalezienie odnośników do artykułów w poszukiwanym numerze czasopisma.