31 października 2014 roku
poczta
zaloguj się
 
Intensywna terapia - serwis dla lekarzy - Medycyna Praktyczna
medycyna praktyczna dla lekarzy
 

Drenaż przezskórny w martwiczym zapaleniu trzustki

Drenaż przezskórny u chorych na martwicze zapalenie trzustki – przegląd systematyczny

30.11.2011
Omówienie artykułu: Systematic review of percutaneous catheter drainage as primary treatment for necrotizing pancreatitis
M.C. van Baal i wsp.
The British Journal of Surgery, 2011; 98: 18–27

Opracowali: dr med. Andrzej L. Komorowski, dr med. Małgorzata Bała

Metody: przegląd systematyczny 11 badań (1 RCT oraz 10 badań obserwacyjnych bez grupy kontrolnej, w tym 1 prospektywne)

Populacja: 384 chorych na martwicze zapalenie trzustki, u których podejrzewano zakażenie martwicy (71%) lub rozpoznano objawową martwicę jałową; etiologia: alkoholowa (21%), żółciowa (27%), inna (28%), nie podano (24%), związana z niewydolnością narządową przed podjęciem interwencji (67%)

Kryteria wykluczenia: <5 chorych uczestniczących w badaniu, badania obejmujące chorych z przewlekłym zapaleniem trzustki lub przeprowadzone w podgrupie chorych na ostre zapalenie trzustki z wytworzeniem torbieli rzekomych bądź ropni trzustkowych, badania obejmujące jedynie chorych na jałowe martwicze zapalenie trzustki

Opis metody: drenaż przezskórny

Wyniki:
 • odsetek chorych przeżywających bez konieczności operacyjnego usunięcia martwicy: 55,7% w całej grupie chorych, a 52,4% w grupie chorych z zakażoną martwicą (8 badań)
 • konieczność chirurgicznego wycięcia martwicy (34,6%)
 • czas utrzymywania drenów: 16–98 dni (5 badań)
 • liczba drenów wykorzystanych do drenażu: 1–14/1 chorego (7 badań), przy czym konieczność wymiany lub zastosowania szerszego drenu stwierdzono u 26% chorych (1 badanie)
 • średni czas od wprowadzenia pierwszego drenu do zabiegu chirurgicznego u chorych operowanych: 18–109 dni (6 badań)
 • powikłania drenażu (21,2% chorych, 10 badań), w tym przetoki trzustkowo-skórne (53% powikłań), przetoki trzustkowo-jelitowe (51,5% powikłań), krwawienia 4 przypadki (u 2 chorych [2,7%] krwawienie spowodowane było uszkodzeniem tętnicy śledzionowej i w obu wypadkach doprowadziło do zgonu z powodu wstrząsu krwotocznego), uszkodzenie jelita grubego wymagające interwencji chirurgicznej (1 przypadek)
 • odsetek zgonów (17,4%)

  Wniosek: U chorych na martwicze zapalenie trzustki drenaż przezskórny jest związany z przeżyciem około 50% chorych bez operacyjnego wycięcia martwicy.
 • Komentarze: Dodaj swoją opinię

  Dodawanie komentarzy tylko dla zalogowanych osób zawodowo związanych z ochroną zdrowia i uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi oraz studentów medycyny.

  Zaloguj