Nasi redaktorzy

dr med. Andrzej Bacz

członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna oraz dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Ginekologia i Położnictwo, redaktor działu „Przegląd aktualnych badań” dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Psychiatria, członek zespołu redakcyjnego podręcznika „Interna Szczeklika”,redakcja naukowa serwisu Ginekologia

dr hab. Tadeusz Biesaga SDB

redaktor działu „Etyka” w miesięczniku Medycyna Praktyczna

dr med. Marek Bodzioch

redaktor naczelny dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Neurologia, członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna, dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Chirurgia, podręcznika „Interna Szczeklika”

dr med. Wojciech Bodzoń

członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna

dr med. Janusz Bromboszcz

członek zespołu redakcyjnego podręcznika „Kardiologia”, redakcja naukowa serwisu Trening Zdrowotny

dr med. Jan Brożek

członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna, dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Ginekologia i Położnictwo oraz podręczników „Interna Szczeklika” i „Kardiologia”

lek. med. Paweł Brudkiewicz

redaktor naczelny dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Psychiatria, redakcja naukowa serwisu Psychiatria w POZ

lek. med. Jacek Bujko

członek zespołu redakcyjnego dwumiesięcznika Lekarz Rodzinny

lek. stom. Krzysztof Chmielewski

członek zespołu redakcyjnego Medycyny Praktycznej – Stomatologii

dr med. Anton Chrustowicz

redakcja naukowa serwisu Echo

dr hab. med. Marta Cześnikiewicz–Guzik

redaktor naczelna Medycyny Praktycznej – Stomatologii

prof. dr hab. med. Anna Członkowska

redaktor naczelna dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Neurologia

prof. dr hab. n. med. Barbara Dąbrowska

redakcja naukowa serwisu EKG

prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski

redakcja naukowa serwisu EKG

dr Walter Devoto

członek zespołu redakcyjnego Medycyny Praktycznej – Stomatologii

dr med. Robert Drabczyk

członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna oraz podręczników „Interna Szczeklika” i „Kardiologia”

lek. med. Katarzyna Fleischer-Stępniewska

redakcja naukowa serwisu Infekcje

dr med. Marzena Frołow

członek zespołu redakcyjnego podręcznika „Interna Szczeklika”, redaktor portalu www.mp.pl oraz serwisów kardiologia.mp.pl i zakrzepica.mp.pl

prof. dr hab. med. Andrzej Gackowski

redakcja naukowa serwisu Echo

dr med. Piotr Gajewski

redaktor naczelny miesięcznika Medycyna Praktyczna, redaktor podręcznika „Interna Szczeklika”, członek zespołu redakcyjnego podręcznika „Kardiologia”

dr med. Artur Gądek

członek zespołu redakcyjnego podręcznika „Podstawy chirurgii”

prof. dr hab. med. Jerzy Gąsowski

redaktor serwisu kardiologia.mp.pl

dr med. Grzegorz Goncerz

zastępca redaktora naczelnego miesięcznika Medycyna Praktyczna, członek zespołu redakcyjnego podręczników „Interna Szczeklika” i „Kardiologia”

dr med. Piotr Grzanka

członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna

mgr Andrzej Grzelak

redakcja naukowa serwisu Trening Zdrowotny

lek. med. Jarosław Gucwa

redakcja naukowa serwisu SOR

lek. med. Zofia Guła

redakcja naukowa serwisu Lekarze i Przemysł, redakcja naukowa serwisu Reumatologia

dr n. med. Anna Gurda-Duda

członek zespołu redakcyjnego dwumiesięcznika Lekarz Rodzinny

prof. hab. med. Jacek Imiela

redaktor prowadzący programu edukacyjnego „Postępy w chorobach wewnętrznych” w miesięczniku Medycyna Praktyczna

lek. med. Tomasz Imiela

redakcja naukowa serwisu EKG

dr med. Miłosz Jankowski

członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna oraz podręczników „Interna Szczeklika” i „Kardiologia”

dr med. Rafał Jaeschke

zastępca redaktora naczelnego oraz redaktor działu „Przegląd aktualnych badań” dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Psychiatria

prof. Roman Jaeschke MD MSc

zastępca redaktora naczelnego miesięcznika Medycyna Praktyczna, członek zespołu redakcyjnego podręcznika „Interna Szczeklika”

lek. med. Władysław Januszewicz

redakcja naukowa serwisu Gastrologia

dr med. Witold Jurczyński

członek zespołu redakcyjnego Medycyny Praktycznej – Stomatologii

dr med. Barbara Katra

redaktor naczelna serwisu Diabetologia, redaktor naczelna serwisu Insulinoterapia

dr med. Magdalena Kocot-Kępska

redakcja naukowa serwisu Ból

dr med. Tomasz Kaczmarzyk

członek zespołu redakcyjnego Medycyny Praktycznej – Stomatologii

lek. med. Marzena Kościelna

redaktor naczelna dwumiesięcznika Lekarz Rodzinny, członek redakcji serwisu Medycyna Rodzinna

lek. med. Andrzej Komorowski

członek zespołu redakcyjnego dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Onkologia

dr hab. n. med. Grzegorz Kopeć

redaktor naczelny serwisu Kardiologia

mgr farm. Joanna Korzeniowska

członek zespołu redakcyjnego Indeksu leków Medycyny Praktycznej

dr med. Tomasz Kruszyna

redaktor naczelny dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Chirurgia, członek zespołu redakcyjnego podręcznika „Podstawy chirurgii”

dr med. Marek Krzanowski

członek zespołu redakcyjnego dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Chirurgia

prof. dr hab. med. Jarosław Kużdżał

zastępca redaktora naczelnego dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Chirurgia, członek zespołu redakcyjnego dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Onkologia

dr med. Wiktoria Leśniak

członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna oraz podręcznika „Interna Szczeklika”, kierownik zespołu redakcyjnego podręcznika „Kardiologia”, redakcja naukowa serwisu EKG

dr biol. Agnieszka Ligęza

członek zespołu redakcyjnego Indeksu leków Medycyny Praktycznej

lek. med. Piotr Lorens

redakcja merytoryczna serwisów internetowych „Ból” i „Gastrologia”, redakcja naukowa serwisu Reumatologia

dr n. med. Barbara Lorkowska-Zawicka

redaktor naczelna serwisu Otolaryngologia

dr med. Monika Mazanek-Mościcka

redaktor naczelna dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Ginekologia i Położnictwo

mgr Grzegorz Mączka

członek zespołu redakcyjnego dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Psychiatria

mgr farm. Katarzyna Mądry

członek zespołu redakcyjnego Indeksu leków Medycyny Praktycznej

dr med. Filip Mejza

członek zespołu redakcyjnego podręczników „Interna Szczeklika” i „Kardiologia”, redakcja naukowa serwisu Pulmonologia

lek. med. Magdalena Miernik-Jaeschke

redaktor działu „Przegląd aktualnych badań” dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Psychiatria

dr med. Maria Mituś

członek zespołu redakcyjnego Medycyny Praktycznej – Stomatologii

dr med. Roman Mrozek

członek zespołu redakcyjnego podręcznika „Podstawy chirurgii”

dr med. Jacek Mrukowicz

redaktor naczelny dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Pediatria, redaktor naczelny Medycyny Praktycznej – Szczepienia, członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna oraz podręcznika „Interna Szczeklika”, redakcja naukowa serwisu Grypa, redakcja naukowa serwisu O co pytaj pediatrzy, redakcja naukowa serwisu Pediatria, redakcja naukowa serwisu Szczepienia

prof. dr hab. med. Jacek Musiał

redaktor prowadzący programu edukacyjnego „Postępy w chorobach wewnętrznych” w miesięczniku Medycyna Praktyczna

dr hab. Andrzej Muszla

redakcja naukowa serwisu Etyka

lek. med. Łukasz Nowak

członek zespołu redakcyjnego dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Onkologia

dr n. med. Marek Oleszczyk

członek zespołu redakcyjnego dwumiesięcznika Lekarz Rodzinny

dr med. Agnieszka Pacyk

członek zespołu redakcyjnego Medycyny Praktycznej – Stomatologii

dr med. Agnieszka Padjas

członek zespołu redakcyjnego podręcznika „Interna Szczeklika”

dr med. Joanna Palka-Błaszczak

członek zespołu redakcyjnego dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Chirurgia oraz podręcznika „Podstawy chirurgii”

lek. med. Marcin Piekarz

członek zespołu redakcyjnego podręcznika „Podstawy chirurgii”

prof. dr hab. med. Jacek J. Pietrzyk

redaktor prowadzący programu edukacyjnego w dwumiesięczniku Medycyna Praktyczna – Pediatria

dr med. Ewa Płaczkiewicz-Jankowska

członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna oraz podręczników „Interna Szczeklika” i „Kardiologia”

dr med. prof. dr hab. med. Piotr Podolec

redakcja naukowa serwisu Echo

dr med. Arkadiusz Pogrzebielski

członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna, redakcja naukowa serwisu Okulistyka

lek. med. Piotr Polański

członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna

dr med. Anna Przeklasa-Muszyńska

redakcja naukowa serwisu Ból

lek. med. Bartosz Puk

członek zespołu redakcyjnego dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Psychiatria

mgr farm. Bartłomiej Rogoż

redaktor prowadzący Indeksu leków Medycyny Praktycznej, członek zespołu redakcyjnego podręcznika „Interna Szczeklika”

mgr farm. Joanna Rogoż

członek zespołu redakcyjnego Indeksu leków Medycyny Praktycznej

dr med. Weronika Rymer

redaktor prowadząca serwisu AIDS, redaktor prowadząca serwisu Infekcje

lek. Iwona Rywczak

zastępca redaktora naczelnego Medycyny Praktycznej – Szczepień, redakcja naukowa serwisu Grypa, redakcja naukowa serwisu O co pytają pediatrzy, redakcja naukowa serwisu Pediatria, redakcja naukowa serwisu Szczepienia

dr hab. med. Tomasz Sacha

członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna oraz podręcznika „Interna Szczeklika”

prof. dr hab. med. Marek Sanak

członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna

lek. med. Anna Sawiec

redakcja naukowa serwisu O co pytają pediatrzy, redakcja naukowa serwisu Pediatria

dr med. Piotr Sawiec

zastępca redaktora naczelnego dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Pediatria, członek zespołu redakcyjnego Medycyny Praktycznej – Szczepienia, redakcja naukowa serwisu O co pytają pediatrzy, redakcja naukowa serwisu Pediatria

dr med. Mateusz Sidor

redaktor portalu www.mp.pl

dr med. Marcin Siwek

zastępca redaktora naczelnego dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Psychiatria, redaktor prowadzący działu „Przegląd aktualnych badań” dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Psychiatria

dr hab. med., prof. UJ Bogdan Solnica

członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna oraz podręczników „Interna Szczeklika” i „Kardiologia”

prof. dr hab. n. med. Paweł Stręk

Kierownik naukowy serwisu Otolaryngologia

lek. med. Wojciech Strojny

członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna, dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Neurologia, podręcznika „Interna Szczeklika”, redaktor portalu mp.pl (portal pacjentów)

lek. med. Łukasz Strzeszyński

członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna oraz podręczników „Interna Szczeklika” i „Kardiologia”

lek. med. Bartosz Szettla

redakcja naukowa serwisu AIDS

dr med. Jan Sznajd

członek zespołu redakcyjnego podręczników „Interna Szczeklika” i „Kardiologia”

dr med. Konstanty Szułdrzyński

członek zespołu redakcyjnego podręczników „Interna Szczeklika” i „Kardiologia”, redakcja naukowa serwisu Intensywna Terapia

dr med. Aleksandra Szymczak

redakcja naukowa serwisu AIDS, redaktor prowadząca serwisu Infekcje

mgr Małgorzata Ściubisz

redaktor prowadząca działu „Przegląd aktualnych badań” dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Pediatria i kwartalnika Medycyna Praktyczna – Szczepienia
redaktor serwisu Szczepienia
specjalista zdrowia publicznego

lek. stom. Tomasz Śmigiel

członek zespołu redakcyjnego Medycyny Praktycznej – Stomatologii

dr med. Lidia Tomkiewicz-Pająk

redakcja naukowa serwisu Echo

dr med. Aleksandra Tuchocka

członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna

dr med. Wojciech Turaj

członek zespołu redakcyjnego dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Neurologia

dr med. Magdalena Twardowska

członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna

prof. dr hab. med. Anetta Undas

redaktor naczelna miesięcznika Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna, redakcja naukowa serwisu Zakrzepica

lek. med. Magdalena Wiercińska

redakcja naukowa serwisu Medycyna Rodzinna

mgr farm. Adriana Wirkijowska

członek zespołu redakcyjnego Indeksu leków Medycyny Praktycznej

mgr farm. mgr Agnieszka Wolniewicz

redakcja naukowa serwisu Komunikacja Kliniczna

dr hab. med. Wojciech Wysocki

redaktor naczelny dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Onkologia, członek zespołu redakcyjnego dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Chirurgia oraz podręczników „Interna Szczeklika” i „Podstawy chirurgii”, redakcja naukowa serwisu Onkologia

lek. med. Anna Zubkiewicz-Zarębska

redakcja naukowa serwisu Infekcje

dr med. Joanna Zdziarska

członek zespołu redakcyjnego podręcznika „Interna Szczeklika”

dr med. Maciej Żarow

zastępca redaktora naczelnego Medycyny Praktycznej – Stomatologii

dr med. Andrzej Bacz

członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna oraz dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Ginekologia i Położnictwo, redaktor działu „Przegląd aktualnych badań” dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Psychiatria, członek zespołu redakcyjnego podręcznika „Interna Szczeklika”,redakcja naukowa serwisu Ginekologia

dr hab. Tadeusz Biesaga SDB

redaktor działu „Etyka” w miesięczniku Medycyna Praktyczna

dr med. Marek Bodzioch

redaktor naczelny dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Neurologia, członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna, dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Chirurgia, podręcznika „Interna Szczeklika”

dr med. Wojciech Bodzoń

członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna

dr med. Janusz Bromboszcz

członek zespołu redakcyjnego podręcznika „Kardiologia”, redakcja naukowa serwisu Trening Zdrowotny

dr med. Jan Brożek

członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna, dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Ginekologia i Położnictwo oraz podręczników „Interna Szczeklika” i „Kardiologia”

lek. med. Paweł Brudkiewicz

redaktor naczelny dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Psychiatria, redakcja naukowa serwisu Psychiatria w POZ

lek. med. Jacek Bujko

członek zespołu redakcyjnego dwumiesięcznika Lekarz Rodzinny

lek. stom. Krzysztof Chmielewski

członek zespołu redakcyjnego Medycyny Praktycznej – Stomatologii

dr med. Anton Chrustowicz

redakcja naukowa serwisu Echo

dr hab. med. Marta Cześnikiewicz–Guzik

redaktor naczelna Medycyny Praktycznej – Stomatologii

prof. dr hab. med. Anna Członkowska

redaktor naczelna dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Neurologia

prof. dr hab. n. med. Barbara Dąbrowska

redakcja naukowa serwisu EKG

prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski

redakcja naukowa serwisu EKG

dr Walter Devoto

członek zespołu redakcyjnego Medycyny Praktycznej – Stomatologii

dr med. Robert Drabczyk

członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna oraz podręczników „Interna Szczeklika” i „Kardiologia”

lek. med. Katarzyna Fleischer-Stępniewska

redakcja naukowa serwisu Infekcje

dr med. Marzena Frołow

członek zespołu redakcyjnego podręcznika „Interna Szczeklika”, redaktor portalu www.mp.pl oraz serwisów kardiologia.mp.pl i zakrzepica.mp.pl

prof. dr hab. med. Andrzej Gackowski

redakcja naukowa serwisu Echo

dr med. Piotr Gajewski

redaktor naczelny miesięcznika Medycyna Praktyczna, redaktor podręcznika „Interna Szczeklika”, członek zespołu redakcyjnego podręcznika „Kardiologia”

dr med. Artur Gądek

członek zespołu redakcyjnego podręcznika „Podstawy chirurgii”

dr hab. med. Jerzy Gąsowski

redaktor serwisu kardiologia.mp.pl

dr med. Grzegorz Goncerz

zastępca redaktora naczelnego miesięcznika Medycyna Praktyczna, członek zespołu redakcyjnego podręczników „Interna Szczeklika” i „Kardiologia”

dr med. Piotr Grzanka

członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna

mgr Andrzej Grzelak

redakcja naukowa serwisu Trening Zdrowotny

lek. med. Jarosław Gucwa

redakcja naukowa serwisu SOR

lek. med. Zofia Guła

redakcja naukowa serwisu Lekarze i Przemysł, redakcja naukowa serwisu Reumatologia

dr n. med. Anna Gurda-Duda

członek zespołu redakcyjnego dwumiesięcznika Lekarz Rodzinny

prof. dr hab. med. Jacek Imiela

redaktor prowadzący programu edukacyjnego „Postępy w chorobach wewnętrznych” w miesięczniku Medycyna Praktyczna

lek. med. Tomasz Imiela

redakcja naukowa serwisu EKG

dr med. Miłosz Jankowski

członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna oraz podręczników „Interna Szczeklika” i „Kardiologia”

lek. med. Rafał Jaeschke

zastępca redaktora naczelnego oraz redaktor działu „Przegląd aktualnych badań” dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Psychiatria

prof. Roman Jaeschke MD MSc

zastępca redaktora naczelnego miesięcznika Medycyna Praktyczna, członek zespołu redakcyjnego podręcznika „Interna Szczeklika”

lek. med. Władysław Januszewicz

redakcja naukowa serwisu Gastrologia

mgr Jerzy Jaskuła

redaktor naczelny serwisu Ratownictwo

dr med. Witold Jurczyński

członek zespołu redakcyjnego Medycyny Praktycznej – Stomatologii

dr med. Barbara Katra

redaktor naczelna serwisu Diabetologia, redaktor naczelna serwisu Insulinoterapia

dr med. Magdalena Kocot-Kępska

redakcja naukowa serwisu Ból

dr med. Tomasz Kaczmarzyk

członek zespołu redakcyjnego Medycyny Praktycznej – Stomatologii

lek. med. Marzena Kościelna

redaktor naczelna dwumiesięcznika Lekarz Rodzinny, członek redakcji serwisu Medycyna Rodzinna

dr med. Andrzej Komorowski

członek zespołu redakcyjnego dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Onkologia

dr hab. n. med. Grzegorz Kopeć

redaktor naczelny serwisu Kardiologia

mgr farm. Joanna Korzeniowska

członek zespołu redakcyjnego Indeksu leków Medycyny Praktycznej

dr med. Tomasz Kruszyna

redaktor naczelny dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Chirurgia, członek zespołu redakcyjnego podręcznika „Podstawy chirurgii”

dr med. Marek Krzanowski

członek zespołu redakcyjnego dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Chirurgia

prof. dr hab. med. Jarosław Kużdżał

zastępca redaktora naczelnego dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Chirurgia, członek zespołu redakcyjnego dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Onkologia

dr med. Wiktoria Leśniak

członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna oraz podręcznika „Interna Szczeklika”, kierownik zespołu redakcyjnego podręcznika „Kardiologia”, redakcja naukowa serwisu EKG

dr biol. Agnieszka Ligęza

członek zespołu redakcyjnego Indeksu leków Medycyny Praktycznej

lek. med. Piotr Lorens

redakcja merytoryczna serwisów internetowych „Ból” i „Gastrologia”, redakcja naukowa serwisu Reumatologia

dr n. med. Barbara Lorkowska-Zawicka

redaktor naczelna serwisu Otolaryngologia

dr med. Monika Mazanek-Mościcka

redaktor naczelna dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Ginekologia i Położnictwo

mgr Grzegorz Mączka

członek zespołu redakcyjnego dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Psychiatria

mgr farm. Katarzyna Mądry

członek zespołu redakcyjnego Indeksu leków Medycyny Praktycznej

dr med. Filip Mejza

członek zespołu redakcyjnego podręczników „Interna Szczeklika” i „Kardiologia”, redakcja naukowa serwisu Pulmonologia

lek. med. Magdalena Miernik-Jaeschke

redaktor działu „Przegląd aktualnych badań” dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Psychiatria

dr med. Maria Mituś

członek zespołu redakcyjnego Medycyny Praktycznej – Stomatologii

dr med. Roman Mrozek

członek zespołu redakcyjnego podręcznika „Podstawy chirurgii”

dr med. Jacek Mrukowicz

redaktor naczelny dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Pediatria, redaktor naczelny Medycyny Praktycznej – Szczepienia, członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna oraz podręcznika „Interna Szczeklika”, redakcja naukowa serwisu Grypa, redakcja naukowa serwisu O co pytaj pediatrzy, redakcja naukowa serwisu Pediatria, redakcja naukowa serwisu Szczepienia

prof. dr hab. med. Jacek Musiał

redaktor prowadzący programu edukacyjnego „Postępy w chorobach wewnętrznych” w miesięczniku Medycyna Praktyczna

dr hab. Andrzej Muszla

redakcja naukowa serwisu Etyka

lek. med. Łukasz Nowak

członek zespołu redakcyjnego dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Onkologia

dr n. med. Marek Oleszczyk

członek zespołu redakcyjnego dwumiesięcznika Lekarz Rodzinny

dr med. Agnieszka Pacyk

członek zespołu redakcyjnego Medycyny Praktycznej – Stomatologii

dr med. Agnieszka Padjas

członek zespołu redakcyjnego podręcznika „Interna Szczeklika”

dr med. Joanna Palka-Błaszczak

członek zespołu redakcyjnego dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Chirurgia oraz podręcznika „Podstawy chirurgii”

lek. med. Marcin Piekarz

członek zespołu redakcyjnego podręcznika „Podstawy chirurgii”

prof. dr hab. med. Jacek J. Pietrzyk

redaktor prowadzący programu edukacyjnego w dwumiesięczniku Medycyna Praktyczna – Pediatria

dr med. Ewa Płaczkiewicz-Jankowska

członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna oraz podręczników „Interna Szczeklika” i „Kardiologia”

dr med. prof. dr hab. med. Piotr Podolec

redakcja naukowa serwisu Echo

dr med. Arkadiusz Pogrzebielski

członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna, redakcja naukowa serwisu Okulistyka

lek. med. Piotr Polański

członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna

dr med. Anna Przeklasa-Muszyńska

redakcja naukowa serwisu Ból

lek. med. Bartosz Puk

członek zespołu redakcyjnego dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Psychiatria

mgr farm. Bartłomiej Rogoż

redaktor prowadzący Indeksu leków Medycyny Praktycznej, członek zespołu redakcyjnego podręcznika „Interna Szczeklika”

mgr farm. Joanna Rogoż

członek zespołu redakcyjnego Indeksu leków Medycyny Praktycznej

dr med. Weronika Rymer

redaktor prowadząca serwisu AIDS, redaktor prowadząca serwisu Infekcje

lek. Iwona Rywczak

zastępca redaktora naczelnego Medycyny Praktycznej – Szczepień, redakcja naukowa serwisu Grypa, redakcja naukowa serwisu O co pytają pediatrzy, redakcja naukowa serwisu Pediatria, redakcja naukowa serwisu Szczepienia

dr med. Tomasz Sacha

członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna oraz podręcznika „Interna Szczeklika”

prof. dr hab. med. Marek Sanak

członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna

lek. med. Anna Sawiec

redakcja naukowa serwisu O co pytają pediatrzy, redakcja naukowa serwisu Pediatria

dr med. Piotr Sawiec

zastępca redaktora naczelnego dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Pediatria, członek zespołu redakcyjnego Medycyny Praktycznej – Szczepienia, redakcja naukowa serwisu O co pytają pediatrzy, redakcja naukowa serwisu Pediatria

dr med. Mateusz Sidor

redaktor portalu www.mp.pl

dr med. Marcin Siwek

zastępca redaktora naczelnego dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Psychiatria, redaktor prowadzący działu „Przegląd aktualnych badań” dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Psychiatria

dr hab. med. Bogdan Solnica

członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna oraz podręczników „Interna Szczeklika” i „Kardiologia”

prof. dr hab. n. med. Paweł Stręk

Kierownik naukowy serwisu Otolaryngologia

lek. med. Wojciech Strojny

członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna, dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Neurologia, podręcznika „Interna Szczeklika”, redaktor portalu mp.pl (portal pacjentów)

lek. med. Łukasz Strzeszyński

członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna oraz podręczników „Interna Szczeklika” i „Kardiologia”

lek. med. Bartosz Szettla

redakcja naukowa serwisu AIDS

dr med. Jan Sznajd

członek zespołu redakcyjnego podręczników „Interna Szczeklika” i „Kardiologia”

dr med. Konstanty Szułdrzyński

członek zespołu redakcyjnego podręczników „Interna Szczeklika” i „Kardiologia”, redakcja naukowa serwisu Intensywna Terapia

dr med. Aleksandra Szymczak

redakcja naukowa serwisu AIDS, redaktor prowadząca serwisu Infekcje

mgr Małgorzata Ściubisz

redaktor prowadząca działu „Przegląd aktualnych badań” dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Pediatria i kwartalnika Medycyna Praktyczna – Szczepienia
redaktor serwisu Szczepienia
specjalista zdrowia publicznego

lek. stom. Tomasz Śmigiel

członek zespołu redakcyjnego Medycyny Praktycznej – Stomatologii

dr med. Lidia Tomkiewicz-Pająk

redakcja naukowa serwisu Echo

dr med. Aleksandra Tuchocka

członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna

dr hab. med. Wojciech Turaj

członek zespołu redakcyjnego dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Neurologia

dr med. Magdalena Twardowska

członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna

prof. dr hab. med. Anetta Undas

redaktor naczelna miesięcznika Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna, redakcja naukowa serwisu Zakrzepica

lek. med. Magdalena Wiercińska

redakcja naukowa serwisu Medycyna Rodzinna

mgr farm. Adriana Wirkijowska

członek zespołu redakcyjnego Indeksu leków Medycyny Praktycznej

mgr farm. mgr Agnieszka Wolniewicz

redakcja naukowa serwisu Komunikacja Kliniczna

dr med. Wojciech Wysocki

redaktor naczelny dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Onkologia, członek zespołu redakcyjnego dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Chirurgia oraz podręczników „Interna Szczeklika” i „Podstawy chirurgii”, redakcja naukowa serwisu Onkologia

lek. med. Anna Zubkiewicz-Zarębska

redakcja naukowa serwisu Infekcje

dr med. Joanna Zdziarska

członek zespołu redakcyjnego podręcznika „Interna Szczeklika”

dr med. Maciej Żarow

zastępca redaktora naczelnego Medycyny Praktycznej – Stomatologii

Korzystając ze stron oraz aplikacji mobilnych Medycyny Praktycznej, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz zgodnie z polityką Medycyny Praktycznej dotyczącą plików cookies