Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy
medycyna praktyczna dla pacjentów

O programie

30.03.2016

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy jest społeczną inicjatywą niezależnych ekspertów medycznych.

Przesłanką do stworzenia i wdrożenia Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy jest dostrzegany w Polsce i na świecie problem związany z zachorowaniami na grypę, które – oprócz skutków medycznych i społecznych – wpływają także na kwestie ekonomiczne zarówno na szczeblu pojedynczych przedsiębiorstw, jak i całej gospodarki.

Założenia Programu powstały we współpracy ekspertów Grupy Roboczej ds. Grypy, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH oraz Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej. Inicjatorzy Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy w trakcie prac nad nim kierowali się przekonaniem, że obecnie funkcjonujący w Polsce system walki z wirusem grypy jest mało skuteczny. Konieczne jest zatem kompleksowe i konsekwentne podejście do tego zagadnienia. Zalecenia Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy opierają się na definicji działań, które powinny doprowadzić do wzrostu liczby szczepień przeciw grypie w Polsce, w szczególności w grupach podwyższonego ryzyka powikłań pogrypowych. Poziom wyszczepialności w Polsce jest bardzo niski w porównaniu z innymi krajami, a do najważniejszych czynników mających wpływ na ten stan rzeczy należą: brak zrozumienia potrzeby szczepienia przeciw grypie wśród pacjentów i lekarzy, brak świadomości zagrożenia, jakie niosą za sobą powikłania pogrypowe, a także ogólny brak przekonania o skuteczności szczepień wbrew dostępnej wiedzy medycznej.

Idea Programu i Społeczna Kampania Informacyjna realizowana w jego ramach spotkały się z aprobatą ponad 30 instytucji, w tym Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH, Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, 10 towarzystw medycznych (w tym World Medical Association), 4 organizacji zrzeszających pracodawców oraz środowiska samorządowe.

Działania Kampanii skierowane są do środowiska medycznego, opinii publicznej, jednostek samorządu terytorialnego oraz pracodawców. Zaangażowali się w nie eksperci medyczni, liderzy opinii oraz ludzie nauki, kultury oraz biznesu.

Raport podsumowujący działalność grupy roboczej ds. grypy

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy – Raport

Grypa i jej koszty – Raport

Skrót w języku polskim

Skrót w języku angielskim

Poleć:
Udostępnij:

Korzystając ze stron oraz aplikacji mobilnych Medycyny Praktycznej, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz zgodnie z polityką Medycyny Praktycznej dotyczącą plików cookies

×