MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          21.01.2018, [ zaloguj ]
Etyka lekarska  

 


Katalog  

 


Giełdy  

 
 Strona główna  »  Kształcenie  »  Programy edukacyjne  »  Regulamin uczestnictwa w programie edukacyjnym Medycyna rodzinna


Regulamin uczestnictwa w programie edukacyjnym Medycyna rodzinna

1. Informacje ogólne

1.1 Program edukacyjny „Medycyna rodzinna” publikowany na łamach dwumiesięcznika „Lekarz Rodzinny” jest przeznaczony dla lekarzy. Materiał dydaktyczny stanowią artykuły opublikowane w czasopiśmie. Kształcenie przebiega w oparciu o pytania testowe. Pytania odnoszą się wyłącznie do treści artykułów opublikowanych w bieżącym numerze „Lekarza Rodzinnego”.

1.2. Program jest akredytowany przez Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

1.3. Za udział w programie edukacyjnym akredytowanym przez Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce można otrzymać łącznie 100 punktów edukacyjnych (na minimum 200 punktów wymaganych w 4-letnim okresie rozliczeniowym).

1.4. Nie rzadziej niż raz na dwanaście miesięcy wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za uczestnictwo w programie oraz zaświadczenia o liczbie zgromadzonych punktów. Najlepsi otrzymają dyplomy z wyróżnieniem.

1.5. Uczestnicy programu „Medycyna rodzinna”, którzy uzyskają największą liczbę punktów, otrzymają karty podarunkowe Medycyny Praktycznej (do wykorzystania na zakup publikacji wydanych przez Medycynę Praktyczną oraz recept, a także na udział w organizowanych przez Medycynę Praktyczną konferencjach).

2. Przebieg programu

2.1. Program edukacyjny składa się z zestawów pytań publikowanych w kolejnych numerach dwumiesięcznika „Lekarz Rodzinny”.

2.2. Uczestnicy przystępują do programu przez wypełnienie arkusza odpowiedzi na pytania umieszczonego na stronie www.mp.pl (w bocznym menu, w zakładce „Programy edukacyjne” należy wybrać link „Lekarz Rodzinny”). Uczestnicy mogą przystąpić do dowolnej liczby programów i udzielać odpowiedzi na wybrane lub wszystkie zestawy pytań. Przy udzielaniu odpowiedzi nie można pominąć żadnego pytania zawartego w danym zestawie.

2.3. Spośród odpowiedzi na każde pytanie tylko jedna jest prawidłowa.

2.4. Za prawidłową odpowiedź na jedno pytanie uczestnik otrzymuje 0,2 punktu edukacyjnego.

2.5. Odpowiedzi należy udzielać w portalu internetowym www.mp.pl.

2.6. Wyłącznie pierwsza otrzymana odpowiedź zostanie zarejestrowana jako ważna.

2.7. Odpowiedzi będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie opublikowanym w czasopiśmie „Lekarz Rodzinny” obok zestawu pytań; decyduje data i godzina zarejestrowania odpowiedzi przez system komputerowy Medycyny Praktycznej.

2.8. Po udzielaniu odpowiedzi w portalu internetowym www.mp.pl uczestnik zostanie poinformowany o przyjęciu (lub nieprzyjęciu) odpowiedzi na zestaw pytań stosownym komunikatem na stronie www.

2.9. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o zdobytych punktach edukacyjnych jest przesłanie do organizatora numeru prawa wykonywania zawodu.

3. Postanowienia końcowe

3.1. Identyfikacja uczestników programów edukacyjnych Medycyny Praktycznej:

3.1.1. Identyfikatorem uczestnika programu „Medycyna rodzinna” jest jego login w portalu www.mp.pl.

3.1.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany sposobu identyfikacji uczestników.

3.2. Informacje techniczne dotyczące sposobu udzielania odpowiedzi publikowane są obok zestawów pytań oraz w Internecie w portalu www.mp.pl.

3.3. Udzielenie odpowiedzi według zasad powyższego programu edukacyjnego oznacza dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez wydawnictwo Medycyna Praktyczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 30-510 Kraków, ul. Rejtana 2, na potrzeby organizacji programów oraz w celach marketingowych, i ich przekazywanie renomowanym podmiotom współpracującym z Medycyną Praktyczną. Uczestnikom programu przysługuje prawo wglądu/dostępu i poprawiania danych.

3.4. Uczestnik ma prawo w dowolnym czasie wycofać zgodę na czynności opisane w punkcie 3.3. Skorzystanie z tego prawa skutkuje wycofaniem uczestnika z wszystkich programów edukacyjnych Medycyny Praktycznej. Wycofanie zgody, w formie pisemnej, należy zgłosić pod adresem: Medycyna Praktyczna, Cholerzyn 445, 32-060 Liszki. Żądanie zostanie uwzględnione niezwłocznie po otrzymaniu ww. pisma.Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu

  |  O nas   |  Cookies   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna