MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          18.01.2018, [ zaloguj ]
Etyka lekarska  

 


Katalog  

 


Giełdy  

 
 Strona główna  »  Kształcenie  »  Programy edukacyjne  »  Regulamin uczestnictwa w programie edukacyjnym "Postępy w neurologii"


Regulamin uczestnictwa w programie edukacyjnym "Postępy w neurologii"

 1. Informacje ogólne

1.1 Program edukacyjny „Postępy w neurologii” publikowany na łamach dwumiesięcznika „Medycyna Praktyczna - Neurologia” jest przeznaczony dla lekarzy.

1.2. Program jest zaakceptowany przez Naczelną Radę Lekarską, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

1.3. Udział w programie edukacyjnym „Postępy w neurologii” zaakceptowanym przez Naczelną Radę Lekarską wymaga poświęcenia w sumie 30 godzin rocznie, za co zgodnie z wymienionym powyżej rozporządzeniem lekarz może otrzymać łącznie maksymalnie 30 punkty edukacyjne w ciągu roku (0,5 punktu za prawidłową odpowiedź na pytanie, 5 za każdy zestaw publikowany w kolejnych 6 zeszytach czasopisma, łącznie 120 punktów w 4-letnim okresie rozliczeniowym).

1.4. Nie rzadziej niż raz na dwanaście miesięcy wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za uczestnictwo w programie oraz zaświadczenia o liczbie zgromadzonych punktów edukacyjnych.

 2. Przebieg programu

2.1. Program edukacyjny składa się z zestawu 10 pytań publikowanych w kolejnych numerach dwumiesięcznika „Medycyna Praktyczna Neurologia” oraz w Internecie (w portalu mp.pl).

2.2. W celu udzielenia prawidłowej odpowiedzi na pytania w jednym zestawie należy się uważnie zapoznać z wszystkimi artykułami opublikowanymi w danym zeszycie czasopisma. Uważne przeczytanie wszystkich artykułów (4 godzin 50 minut) oraz udzielenie odpowiedzi na zestaw pytań (10 minut) wymaga poświęcenia w sumie 5 godzin.

2.3. Uczestnicy przystępują do programu przez wysłanie odpowiedzi na pytania zawarte w zestawie. Mogą przystąpić do dowolnej liczby programów i udzielać odpowiedzi na wybrane lub wszystkie zestawy pytań. Przy udzielaniu odpowiedzi nie można pominąć żadnego pytania zawartego w danym zestawie.

2.4. Spośród możliwych do wyboru odpowiedzi na każde pytanie tylko jedna jest prawidłowa.

2.5. Uczestnik programu otrzymuje 0,5 punktu edukacyjnego za prawidłową odpowiedź na każde pytanie publikowane w danym numerze „Medycyny Praktycznej Neurologii” (maks. 5 punktów za zestaw) pod warunkiem udzielenia co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi w tym zestawie (10 pytań).

2.6. Odpowiedzi należy udzielać w portalu mp.pl. Uczestnik zostanie poinformowany o przyjęciu (lub nieprzyjęciu) odpowiedzi na zestaw pytań, stosownym komunikatem na stronie www.

2.7. Wyłącznie pierwsza otrzymana odpowiedź zostanie zarejestrowana jako ważna.

2.8. Odpowiedzi będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie opublikowanym obok zestawu pytań; decyduje data i godzina zarejestrowania odpowiedzi przez system komputerowy Medycyny Praktycznej.

2.9. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o zdobytych punktach edukacyjnych jest przesłanie do organizatora numeru prawa wykonywania zawodu.

 3. Postanowienia końcowe

3.1. Identyfikacja uczestników programów edukacyjnych Medycyny Praktycznej:

3.1.1. Identyfikatorem uczestnika programu „Postępy w neurologii” jest jego login w portalu www.mp.pl.

3.1.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany sposobu identyfikacji uczestników.

3.2. Informacje techniczne dotyczące sposobu udzielania odpowiedzi publikowane są obok zestawów pytań w czasopiśmie oraz w Internecie na stronie www.mp.pl

3.3. Udzielenie odpowiedzi według zasad powyższego programu edukacyjnego, oznacza dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez wydawnictwo Medycyna Praktyczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SP. K. 30-510 Kraków, ul. Rejtana 2, na potrzeby organizacji programów oraz w celach marketingowych i ich przekazywanie renomowanym podmiotom współpracującym z Medycyną Praktyczną. Uczestnikom programu przysługuje prawo wglądu/dostępu i poprawiania danych.

3.4. Uczestnik ma prawo w dowolnym czasie wycofać zgodę na czynności opisane w punkcie 3.3. Skorzystanie z tego prawa skutkuje wycofaniem uczestnika z wszystkich programów edukacyjnych MP. Wycofanie zgody, w formie pisemnej, należy zgłosić pod adresem: Medycyna Praktyczna, Cholerzyn 445, 32-060 Liszki. Żądanie zostanie uwzględnione niezwłocznie po otrzymaniu w/w pisma.

Uczestnicy programu "Postępy w neurologii", którzy uzyskają największą liczbę punktów, otrzymają Karty podarunkowe Medycyny Praktycznej (do wykorzystania na zakup publikacji wydanych przez Medycynę Praktyczną oraz recept, a także na udział w organizowanych przez Medycynę Praktyczną konferencjach).

Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu


  |  O nas   |  Cookies   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna