Korzystając ze stron oraz aplikacji mobilnych Medycyny Praktycznej, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz zgodnie z polityką Medycyny Praktycznej dotyczącą plików cookies.
Jestem lekarzem Jestem pacjentem

Czy drgawki gorączkowe są przeciwwskazaniem do szczepień?

Data utworzenia:25.03.2013
Data aktualizacji: 27.06.2014
prof. dr hab. med. Janusz Wendorff, lek. med. Maciej Chamielec
Klinika Neurologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Stanowisko neurologa dziecięcego

Drgawki gorączkowe jako takie nie są przeciwwskazaniem do szczepień ochronnych. Stwarzają jedynie sytuację, w której szczepienie dziecka wymaga dodatkowej ostrożności. Trudno niestety stworzyć uniwersalne kryteria kwalifikacji do szczepień u dzieci z drgawkami gorączkowymi przez wzgląd na ogromną heterogenność tej grupy. Ogólne zasady, którymi można kierować się podejmując decyzję o szczepieniu dziecka z drgawkami gorączkowymi przedstawiono poniżej.

Szczepienia u dzieci z drgawkami gorączkowymi prostymi w zasadzie można realizować zgodnie z obowiązującym programem szczepień.

W przypadku drgawek gorączkowych złożonych dalsze szczepienia należy opóźnić o co najmniej 3 miesiące. Okres ten pozwala z jednej strony na obserwację dziecka (ponowne incydenty napadowe, ocena postępów rozwoju psychoruchowego), a z drugiej umożliwia wykonanie badań pomocniczych (w tym specjalistycznych: EEG, badania obrazowe ośrodkowego układu nerwowego), koniecznych do wyjaśnienia stanu neurologicznego dziecka i ustalenia rozpoznania (tzn. wykluczenia postępującej choroby układu nerwowego).

Dzieci, u których rozpoznanie drgawek gorączkowych budzi wątpliwości (nietypowy wiek lub przebieg napadu, liczne nawroty) oraz dzieci wykazujące zwiększone ryzyko rozwoju padaczki (rodzinne obciążenie padaczką wieku rozwojowego, nieprawidłowy rozwój psychoruchowy, istotne nieprawidłowości w badaniu neurologicznym) wymagają dalszej obserwacji specjalistycznej i wykonania badań niezbędnych do jak najwłaściwszej oceny ich stanu neurologicznego. W przypadku tej grupy dzieci termin realizacji poszczególnych szczepień podlega indywidualnemu rozważeniu, w oparciu o ocenę ewentualnego ryzyka i korzyści związanych ze szczepieniem.

Przez wzgląd na dużą częstość drgawek gorączkowych w wieku, który równocześnie jest najintensywniejszym okresem pod względem realizacji szczepień, zaniedbanie immunizacji w grupie dzieci z drgawkami gorączkowymi mogłoby narażać je na zwiększone ryzyko chorób zakaźnych (również przebiegających z gorączką), a także mogłoby mieć niekorzystne skutki epidemiologiczne dla ogólnej populacji.

Zobacz także: Czy drgawki gorączkowe są przeciwwskazaniem do szczepień? Stanowisko pediatry, wakcynologa

Piśmiennictwo:

1. Kroger A.T. i wsp.: General Recommendations on Immunization. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), MMWR, 2011; 60 (RR02): 1–60; http://www.mp.pl/szczepienia/artykuly/wytyczne/
2. Wendorff J, Chamielec M.: Szczepienia a drgawki gorączkowe u dzieci. W: Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego u dzieci (S. Jóźwiak, red.), 2012; tom 12: 125–134
3. Sugai K.: Current management of febrile seizures in Japan: An overview. Brain & Development, 2010; 32: 64–70
4. von Spiczak S. i wsp.: Retrospective population-based study on seizures related to childhood vaccination. Epilepsia, 2011, 52: 1506–1512
5. Wendorff J.: Kompleksowa ocena rokowania u dzieci z drgawkami gorączkowymi na podstawie badań prospektywnych. Neurol. Dziec. 1997, suppl. II: 1–206
6. Wendorff J.: Drgawki gorączkowe. W: Steinborn B. (red.): Standardy postępowania diagnostyczno – terapeutycznego w schorzeniach układu nerwowego u dzieci i młodzieży. Bifolium, Lublin 2013

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości w zakresie szczepień? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!

Konferencje i szkolenia

Warszawa – 20–21 października 2017 r.: Warszawska Jesień Pediatryczna 2017 - Krajowa Konferencja Szkoleniowa, szczegółowe informacje »

Przegląd badań