Korzystając ze stron oraz aplikacji mobilnych Medycyny Praktycznej, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz zgodnie z polityką Medycyny Praktycznej dotyczącą plików cookies.
Jestem lekarzem Jestem pacjentem

Czy drgawki gorączkowe są przeciwwskazaniem do szczepień?

25.03.2013
prof. dr hab. med. Janusz Wendorff, lek. med. Maciej Chamielec
Klinika Neurologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Stanowisko neurologa dziecięcego

Drgawki gorączkowe jako takie nie są przeciwwskazaniem do szczepień ochronnych. Stwarzają jedynie sytuację, w której szczepienie dziecka wymaga dodatkowej ostrożności. Trudno niestety stworzyć uniwersalne kryteria kwalifikacji do szczepień u dzieci z drgawkami gorączkowymi przez wzgląd na ogromną heterogenność tej grupy. Ogólne zasady, którymi można kierować się podejmując decyzję o szczepieniu dziecka z drgawkami gorączkowymi przedstawiono poniżej.

Szczepienia u dzieci z drgawkami gorączkowymi prostymi w zasadzie można realizować zgodnie z obowiązującym programem szczepień.

W przypadku drgawek gorączkowych złożonych dalsze szczepienia należy opóźnić o co najmniej 3 miesiące. Okres ten pozwala z jednej strony na obserwację dziecka (ponowne incydenty napadowe, ocena postępów rozwoju psychoruchowego), a z drugiej umożliwia wykonanie badań pomocniczych (w tym specjalistycznych: EEG, badania obrazowe ośrodkowego układu nerwowego), koniecznych do wyjaśnienia stanu neurologicznego dziecka i ustalenia rozpoznania (tzn. wykluczenia postępującej choroby układu nerwowego).

Dzieci, u których rozpoznanie drgawek gorączkowych budzi wątpliwości (nietypowy wiek lub przebieg napadu, liczne nawroty) oraz dzieci wykazujące zwiększone ryzyko rozwoju padaczki (rodzinne obciążenie padaczką wieku rozwojowego, nieprawidłowy rozwój psychoruchowy, istotne nieprawidłowości w badaniu neurologicznym) wymagają dalszej obserwacji specjalistycznej i wykonania badań niezbędnych do jak najwłaściwszej oceny ich stanu neurologicznego. W przypadku tej grupy dzieci termin realizacji poszczególnych szczepień podlega indywidualnemu rozważeniu, w oparciu o ocenę ewentualnego ryzyka i korzyści związanych ze szczepieniem.

Przez wzgląd na dużą częstość drgawek gorączkowych w wieku, który równocześnie jest najintensywniejszym okresem pod względem realizacji szczepień, zaniedbanie immunizacji w grupie dzieci z drgawkami gorączkowymi mogłoby narażać je na zwiększone ryzyko chorób zakaźnych (również przebiegających z gorączką), a także mogłoby mieć niekorzystne skutki epidemiologiczne dla ogólnej populacji.

Zobacz także: Czy drgawki gorączkowe są przeciwwskazaniem do szczepień? Stanowisko pediatry, wakcynologa

Piśmiennictwo:

1. Kroger A.T. i wsp.: General Recommendations on Immunization. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), MMWR, 2011; 60 (RR02): 1–60; http://www.mp.pl/szczepienia/artykuly/wytyczne/
2. Wendorff J, Chamielec M.: Szczepienia a drgawki gorączkowe u dzieci. W: Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego u dzieci (S. Jóźwiak, red.), 2012; tom 12: 125–134
3. Sugai K.: Current management of febrile seizures in Japan: An overview. Brain & Development, 2010; 32: 64–70
4. von Spiczak S. i wsp.: Retrospective population-based study on seizures related to childhood vaccination. Epilepsia, 2011, 52: 1506–1512
5. Wendorff J.: Kompleksowa ocena rokowania u dzieci z drgawkami gorączkowymi na podstawie badań prospektywnych. Neurol. Dziec. 1997, suppl. II: 1–206
6. Wendorff J.: Drgawki gorączkowe. W: Steinborn B. (red.): Standardy postępowania diagnostyczno – terapeutycznego w schorzeniach układu nerwowego u dzieci i młodzieży. Bifolium, Lublin 2013

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości w zakresie szczepień? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!

Przegląd badań