Korzystając ze stron oraz aplikacji mobilnych Medycyny Praktycznej, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz zgodnie z polityką Medycyny Praktycznej dotyczącą plików cookies.
Jestem lekarzem Jestem pacjentem

PAN o krioterapii ogólnoustrojowej

PAN o krioterapii ogólnoustrojowejOcena:
19.10.2016
PAN

Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk, na podstawie badań naukowych oraz opinii ekspertów uznał, iz zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, urządzeniami do krioterapii ogólnoustrojowej - komorami kriogenicznymi - są urządzenia z możliwością regulacji i uzyskania wewnątrz komory temperatur od -l00 do -150 stopni Celsjusza, z zapewnioną możliwością oddychania powietrzem atmosferycznym oraz obserwacji wzrokowej osób korzystających z zabiegu przez personel.

Ponadto urządzenia te powinny być wyposażone w czujniki określające poziom tlenu w powietrzu wewnątrz komory, system alarmowy oraz wyjście awaryjne, co zapewnia możliwość prawidłowego wykonania zabiegów pod względem oddziaływania na organizm ludzki oraz zachowania bezpieczeństwa.

Krioterapia ogólnoustrojowa jest przedmiotem szeregu badań naukowych, co ma odzwierciedlenie w coraz większej liczbie publikacji w renomowanych polskich i międzynarodowych czasopismach naukowych. Niemniej jednak Komitet wskazuje na konieczność prowadzenia dalszych badań o najwyższej jakości, z zachowaniem wszelkich zasad eksperymentu naukowego, dla wiarygodnego potwierdzenia przydatności tej metody w rehabilitacji.

Urządzenia do krioterapii powinny być zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz spełniać normy, standardy i rekomendacje określone przez wiarygodne stowarzyszenia naukowe i organizacje certyfikujące.

Krioterapia jest metodą fizjoterapeutyczną, powszechnie w Polsce stosowaną w rehabilitacji, medycynie sportowej, odnowie biologicznej i kosmetologii. Publikacje i badania naukowe dotyczące tej metody, prowadzone przez ośrodki naukowo-badawcze i placówki medyczne, powinny wyznaczać kierunki jej rozwoju, umożliwiając dalszą parametryzację techniki wykonywania zabiegów oraz standaryzację urządzeń do krioterapii, gwarantując bezpieczeństwo jej stosowania.

Udostępnij:

Dodaj swoją opinię

Dodawanie komentarzy tylko dla zalogowanych osób zawodowo związanych z ochroną zdrowia i uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi oraz studentów medycyny.Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości dotyczące treningu zdrowotnego właściwego dla Twoich pacjentów? Chcesz mieć pewność, że Twój pacjent nie ma przeciwwskazań do podjęcia aktywności fizycznej? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!