6 marca 2015 roku
poczta
zaloguj się
 
Choroba zakrzepowo-zatorowa - serwis dla lekarzy - Medycyna Praktyczna
medycyna praktyczna dla lekarzy
 

Leczenie ran przewlekłych – cz. I: Definicja, etiologia, epidemiologia, fizjologia i patofizjologia gojenia się ran

16.10.2013
dr n. med. Grzegorz Krasowski, Oddział Chirurgii Ogólnej Krapkowickiego Centrum Zdrowia
Leczenie ran przewlekłych – cz. I: Definicja, etiologia, epidemiologia, fizjologia i patofizjologia gojenia się ran

Skróty: CEAP – klasyfikacja przewlekłej niewydolności żylnej kończyn dolnych umożliwiająca ocenę objawów klinicznych (C), etiologii (E), lokalizacji anatomicznej (A) i przyczyn patofizjologicznych (P); IL – interleukina; OŻG – owrzodzenie żylne goleni; PChŻ – przewlekła choroba żylna; PDGF – płytkopochodny czynnik wzrostu; RP – rana przewlekła; RPG – rana przewlekła goleni; TGF – transformujący czynnik wzrostu; TNF – czynnik martwicy nowotworów

Definicja rany przewlekłej

» Ciąg dalszy dostępny po zalogowaniu dla osób związanych zawodowo z ochroną zdrowia.

» Zaloguj się lub przejdź do portalu dla pacjentów.