Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry - patomechanizm i różnicowanie

16.02.2023
prof. dr hab. n. med. Radosław Śpiewak,
Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum UJ

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Atopowe zapalenie skóry (AZS) u dzieci
  • Wyprysk pieniążkowaty
  • Bolesny rumień kończyn (erytromelalgia)
  • Grzybica skóry
  • Inne badania wykonywane u chorych na astmę
  • Tarcza zastoinowa
  • Róża
  • Rumień obrączkowaty odśrodkowy
  • Atopowe zapalenie skóry
  • Wyprysk kontaktowy