Nadmierna senność może być objawem alergii na pokarm

06.03.2023
Omówienie artykułu: Narcolepsy-like sleepiness: a symptom of immediate type reactions in food allergic children
Kalb B. i wsp.
J Allergy Clin Immunol Pract. 2022 Dec 16;S2213-2198(22)01298-3.

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Alergia pokarmowa u dzieci
  • Nadwrażliwość na pokarmy
  • Wyprysk pieniążkowaty
  • Atopowe zapalenie skóry
  • Wyprysk kontaktowy
  • Obrzęk naczynioruchowy
  • Kontrowersje wokół spożycia mleka krowiego i jego przetworów
  • Skórne objawy alergii na leki
  • Alergiczny wyprysk kontaktowy u dzieci
  • Wstrząs anafilaktyczny (anafilaksja)