mp.pl to portal zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów — prosimy wybrać:

Omówienie uaktualnionych wytycznych BAP dotyczących farmakoterapii osób z zaburzeniami lękowymi

Omówienie uaktualnionych wytycznych British Association for Psychopharmacology (BAP) dotyczących farmakoterapii osób z zaburzeniami lękowymi

13.04.2015
Omówienie artykułu: Evidence-based pharmacological treatment of anxiety disorders, post-traumatic stress disorder and obsessive-compulsive disorder: a revision of the 2005 guidelines from the British Association for Psychopharmacology
D.S. Baldwin, I.M. Anderson, D.J. Nutt, C. Allgulander, B. Bandelow, J.A. den Boer, D.M. Christmas, S. Davies, N. Fineberg, N. Lindbetter, A. Malizia, P. McCrone, D. Nabarro, C. O’Neill, J. Scott, N. van der Wee, H.-U. Wittchen
Journal of Psychopharmacology, 2014; 28 (5): 403–439

O tym się mówi
  • Musimy zmienić myślenie o medycynie
    Medycyna rodzinna u nas to ciągle jeszcze niedokończony projekt – mówi Łukasz Reczek, prezes Młodych Lekarzy Rodzinnych w Polsce.
  • Bez prawa do chwili słabości
    Ryzyko wypalenia zawodowego jest wręcz wpisane w zawody medyczne, zwłaszcza te, w których obciążenie pracą jest największe. Co więcej, wypaleniu zawodowemu sprzyja sam proces kształcenia – uważają eksperci. Wypalenie zawodowe dotyka coraz młodszych lekarzy oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych, nieobce jest nawet studentom.
  • MZ: za dodatki covidowe jest odpowiedzialny prezes NFZ
    Minister Zdrowia będzie odnosił się do ewentualnych formalnie skierowanych do resortu wystąpień Najwyższej Izby Kontroli – poinformował w odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister Piotr Bromber.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!