Postępy w chirurgii żołądka i dwunastnicy w 2003 roku

Postępy w chirurgii żołądka i dwunastnicy w 2003 roku
20.09.2004
prof. dr hab. med. Grzegorz Wallner
Kierownik II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej AM w Lublinie,
dr med. Tomasz Skoczylas i dr med. Witold Zgodziński
z II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej AM w Lublinie