mp.pl to portal zarówno dla lekarzy jak i pacjentów. Prosimy wybrać:

Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny za rok 2004

11.04.2005
prof. dr hab. med. Andrzej Obrębowski
Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii AM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

O tym się mówi

  • Utrata miejsc szkoleniowych za wolontariat
    Szkolenie specjalizacyjne w ramach wolontariatu to przeszłość. Resort zdrowia wydaje się być w tej kwestii zdeterminowany, a dotychczasowe działania wskazują, że nie ma taryfy ulgowej: brak umów to utrata miejsc szkoleniowych.
  • Mamy powód do dumy
    25 lipca 2001 roku Sejm niemal jednogłośnie uchwalił ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Po dwudziestu latach na temat początków systemu ratownictwa i tego, co się w nim zmieniło, mówi Andrzej Ryś, ówczesny wiceminister zdrowia.
  • Szybsza intensyfikacja i personalizacja leczenia
    Konferencja Asocjacji Niewydolności Serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego przyniosła zapowiedź przemeblowania metod terapeutycznych niewydolności serca. Czas przygotować się na rewolucję – komentuje prof. Przemysław Leszek.