mp.pl to portal zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów — prosimy wybrać:

Zapytaj eksperta. Choroby odkleszczowe

02.10.2006
prof. dr hab. med. Robert Flisiak
Klinika Obserwacyjno-Zakaźna AM w Białymstoku

O tym się mówi
  • Są daty, nie ma planu
    Opieka koordynowana jest kierunkiem, którego bardzo chcemy. To nie kierunek, ale sposób wdrażania zmian jest problematyczny. Mówiąc wprost – byłoby niezmiernie szkoda, gdyby tak oczekiwana i ważna zmiana została skompromitowana – mówi Jacekm Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie.
  • Systemu no fault nie będzie
    Wiadomo, na czym będzie polegać kompromis między resortami zdrowia i sprawiedliwości w sprawie wprowadzenia systemu no fault. Zbigniew Ziobro postawił na swoim i systemu no fault nie będzie, choć resort zdrowia mówi o kompromisie. Na czym miałby on polegać, skoro ustawa o jakości nie wyłączy odpowiedzialności karnej za błędy medyczne?
  • Będzie ofensywa legislacyjna MZ?
    Projekty ustaw o jakości w ochronie zdrowia oraz o restrukturyzacji i modernizacji szpitalnictwa będą procedowane w tej kadencji rządu – zapewnił Adam Niedzielski. Szef resortu zdrowia stwierdził, że nie wie, skąd biorą się "plotki" o zaniechaniu prac nad ustawami.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!