Stosowanie leków przeciwbakteryjnych w leczeniu i profilaktyce poekspozycyjnej krztuśca
Wytyczne Centers for Disease Control and Prevention

Stosowanie leków przeciwbakteryjnych w leczeniu i profilaktyce poekspozycyjnej krztuśca
Wytyczne Centers for Disease Control and Prevention
06.11.2006
opracowanie na podstawie: Recommended antimicrobial agents for the treatment and postexposure prophylaxis of pertussis. 2005 CDC guidelines
T. Tiwari, T.V. Murphy, J. Moran
Morbidity and Mortality Weekly Report, 2005; 54 (No. RR-14): 1-15