mp.pl to portal zarówno dla lekarzy jak i pacjentów. Prosimy wybrać:

Mammografia w badaniu przesiewowym w kierunku raka piersi – przegląd systematyczny

08.03.2007
opracowanie na podstawie: Screening for breast cancer with mammography
P.C. Gotzsche, M. Nielsen
Cochrane Database of Systematic Reviews, 2006; Issue 4. Art. No.: CD001877, DOI: 10.1002/14651858.CD001877.pub2

O tym się mówi

  • Mamy powód do dumy
    25 lipca 2001 roku Sejm niemal jednogłośnie uchwalił ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Po dwudziestu latach na temat początków systemu ratownictwa i tego, co się w nim zmieniło, mówi Andrzej Ryś, ówczesny wiceminister zdrowia.
  • Szybsza intensyfikacja i personalizacja leczenia
    Konferencja Asocjacji Niewydolności Serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego przyniosła zapowiedź przemeblowania metod terapeutycznych niewydolności serca. Czas przygotować się na rewolucję – komentuje prof. Przemysław Leszek.
  • POZ musi otrzymać narzędzia
    Jeśli na poziomie POZ ma się zatrzymywać 80-85 proc. pacjentów, musimy mieć rzeczywistą możliwość koordynacji opieki nad pacjentami – o pracach zespołu do spraw zmian w POZ mówi Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie.