mp.pl to portal zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów — prosimy wybrać:

Postępowanie w przypadku położenia miednicowego płodu. Aktualne (2006 r.) wytyczne Royal College of Obstetricians and Gynaecologists

11.09.2008
The management of breech presentation
Royal College of Obstetricians and Gynaecologists Guideline No. 20b
www.rcog.org (cyt. 20.06.2008)
(c) 2006 Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. All rights reserved.

Jest to trzecie wydanie wytycznych opublikowanych pod tym samym tytułem w 1999 roku i uzupełnionych w 2001 roku.

Cel i zakres wytycznych

Cel niniejszych wytycznych stanowi przedstawienie aktualnych danych dotyczących sposobów prowadzenia porodu w przypadku położenia miednicowego płodu. Zakres tematów obejmuje podejmowanie decyzji odnośnie do sposobu oraz technik stosowanych podczas porodu. Wytyczne nie omawiają opieki przed- i poporodowej. Zagadnienia związane z obrotem zewnętrznym do położenia główkowego podjęto w osobnych wytycznych Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG) (p. Obrót zewnętrzny do położenia główkowego i zmniejszanie częstości występowania położenia miednicowego płodu. Aktualne (2006 r.) wytyczne Royal College of Obstetricians and Gynaecologistsprzyp. red.).

Wybrane treści dla pacjenta:
O tym się mówi
  • Nowych możliwości trzeba się uczyć
    W mojej ocenie mamy kryzys w perspektywicznym myśleniu o przyszłości POZ. Wiele formułowanych obaw jest podyktowanych w dużym stopniu konformizmem – mówi Paweł Żuk, prezes spółki Centrum Medyczno-Diagnostyczne, członek Zespołu ds. przygotowania zmian w POZ.
  • Zmiany w POZ coraz bliżej
    1 lipca lekarze POZ uzyskają możliwość zlecania dodatkowych ośmiu badań diagnostycznych, na które dotąd mogli kierować wyłącznie lekarze z AOS. To, jak potwierdził w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski, początek ogromnych zmian w POZ, które będą kontynuowane jesienią.
  • Musimy zmienić myślenie o medycynie
    Medycyna rodzinna u nas to ciągle jeszcze niedokończony projekt – mówi Łukasz Reczek, prezes Młodych Lekarzy Rodzinnych w Polsce.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!