Postępowanie w przypadku zespołu napięcia przedmiesiączkowego. Aktualne (2007 r.) wytyczne Royal College of Obstetricians and Gynaecologists

Postępowanie w przypadku zespołu napięcia przedmiesiączkowego. Aktualne (2007 r.) wytyczne Royal College of Obstetricians and Gynaecologists
04.12.2008
Management of premenstrual syndrome
Royal College of Obstetricians and Gynaecologists Guideline No. 48
www.rcog.org.uk (cyt. 29.10.2008)
(c) 2007 Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. All rights reserved.

Niniejsze opracowanie stanowi pierwsze wydanie wytycznych.

Cel i zakres wytycznych

Celem niniejszych wytycznych jest przegląd metod diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych w leczeniu zespołu napięcia przedmiesiączkowego (premenstrual syndrome – PMS), a w szczególności przedstawienie dostępnych metod farmakoterapii i leczenia niefarmakologicznego.

Wprowadzenie

U około 5% kobiet występują symptomy ciężkiej postaci PMS, do których należą depresja, niepokój, drażliwość i brak pewności siebie, a także objawy fizykalne, w tym wzdęcia i ból piersi. Dotychczas nie uzgodniono jednolitego stanowiska w sprawie postępowania w przypadku PMS, a dostępnych jest wiele metod leczenia jego objawów.