mp.pl to portal zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów — prosimy wybrać:

PEG 3350 w walce z zaparciem u dzieci

PEG 3350 w leczeniu zaparcia u dzieci

20.07.2009
na podstawie: PEG3350 in the treatment of childhood constipation: a multicenter, double-blinded, placebo-controlled trial
S. Nurko, N.N. Youssef, M. Sabri, A. Langseder, J. McGowan, M. Cleveland, C. Di Lorenzo
The Journal of Pediatrics, 2008; 153: 254–261

opracowała dr med. Bożena Dubiel
konsultował dr hab. med. Krzysztof Fyderek
Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia CM UJ w Krakowie

Skróty: PEG – polietylenoglikol

Wprowadzenie

Zaparcie jest częstym objawem gastrologicznym u dzieci. Leczenie zaparcia obejmuje: modyfikację diety dziecka, ćwiczenie nawyku regularnego wypróżniania się oraz – jeżeli jest taka potrzeba – podawanie leków przeczyszczających (p. Med. Prakt. Pediatr. 3/2007, s. 34–45; 4/2007, s. 23–31 – przyp. red.). Spośród dostępnych leków przeczyszczających w wielu krajach jako leki pierwszego wyboru zaleca się makrogole (polietylenoglikole – PEG) – leki o działaniu osmotycznym. Ich skuteczność i bezpieczeństwo podczas nawet długotrwałego stosowania potwierdzono w licznych badaniach klinicznych (p. Stosowanie makrogoli w dawce 1-1,5 g/kg mc./24 h było skutecznym i bezpiecznym sposobem leczenia zalegania stolca u dzieci z zaparciem; Porównanie skuteczności makrogoli 3350 i laktulozy w leczeniu zaparcia czynnościowego u dzieciprzyp. red.). Dotychczas nie oceniano skuteczności PEG podczas krótkotrwałego leczenia zaparcia u dzieci i nie określono optymalnej dawki początkowej leku.

Wybrane treści dla pacjenta:
O tym się mówi
  • Spór o jakość kształcenia
    Kwestia jakości kształcenia jest od wielu tygodni główną osią sporu między środowiskiem lekarzy i lekarzy dentystów a ministerstwami edukacji i nauki oraz zdrowia.
  • POZ – pełzająca rewolucja
    Większość poradni nie wejdzie w opiekę koordynowaną w najbliższym czasie. Przed nimi miesiące, wręcz lata ciężkiej pracy – i to niekoniecznie zakończonej sukcesem – mówi Jacek Krajewski, prezes FPZ.
  • Niebezpieczny oksymoron
    System szkolenia zapewniający odpowiedni poziom i dopuszczający do sedacji proceduralnej lekarzy innych specjalności musi powstać z udziałem PTAiIT – komentuje projekt rozporządzenia w sprawie tzw. umiejętności dr hab. Paweł Andruszkiewicz, członek zarządu PTAiIT.
Wideo
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!