mp.pl to portal zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów — prosimy wybrać:

Zaburzenia rytmu serca i przewodzenia. Powikłania leczenia antyarytmicznego u 67-letniej kobiety

Zaburzenia rytmu serca i przewodzenia. Powikłania leczenia antyarytmicznego u 67-letniej kobiety po korekcji wady mitralnej, z migotaniem przedsionków, nadciśnieniem tętniczym i chorobą niedokrwienną serca

02.02.2012
dr med. Piotr Kukla, Oddział Internistyczno-Kardiologiczny Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach

Konsultowała prof. dr hab. med. Maria Trusz-Gluza, I Katedra i Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Skróty: AF – migotanie przedsionków, ALT – aminotransferaza alaninowa, AST – aminotransferaza asparaginianowa, CCS – Canadian Cardiovascular Society, ChNS – choroba niedokrwienna serca, eGFR – oszacowane przesączanie kłębuszkowe, EHRA – European Heart Rhythm Association, fT4 – wolna tyroksyna, LDL-C – cholesterol frakcji LDL, LVEF% – frakcja wyrzutowa lewej komory, NT-pro-BNP – N-końcowy fragment prohormonu dla peptydu natriuretycznego, NYHA – New York Heart Association, TSH – tyreotropina

Opis przypadku

Kobieta lat 67, aktywna zawodowo i fizycznie, została przyjęta do szpitala z powodu często nawracających epizodów migotania przedsionków (AF) – kilkanaście epizodów w ciągu tygodnia poprzedzającego hospitalizację. Napady AF były źle tolerowane przez chorą i istotnie obniżały jej jakość życia (III klasa EHRA). Chora przyjmowała przewlekle warfarynę.
Wybrane treści dla pacjenta:
O tym się mówi
  • Kto odpowie za śmierć małych poradni?
    Po konferencji AOTMiT lekarze rodzinni z Federacji Porozumienie Zielonogórskie zadają sobie pytanie – jak powiedzieć pacjentom, że być może ich poradnia przestanie istnieć, bo akurat dla nich zabrakło środków?
  • Podwyżki. MZ skontroluje kontrakty i prosi o cierpliwość
    Okazuje się, że choć oficjalnie resort zdrowia stał na stanowisku, że w zasadzie problemu nie ma, zlecił kontrolę kontraktów.
  • Marketing polityczny zagraża pacjentom
    Wsłuchując się w to, co mówi minister, można dojść do wniosku, że jego w systemie ochrony zdrowia w ogóle nie ma. Usytuował się jako demiurg, a może arbiter – mówi Jacek Krajewski, prezes FPZ.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!