mp.pl to portal zarówno dla lekarzy jak i pacjentów. Prosimy wybrać:

Zaburzenia rytmu serca i przewodzenia. Powikłania leczenia antyarytmicznego u 67-letniej kobiety

Zaburzenia rytmu serca i przewodzenia. Powikłania leczenia antyarytmicznego u 67-letniej kobiety po korekcji wady mitralnej, z migotaniem przedsionków, nadciśnieniem tętniczym i chorobą niedokrwienną serca

02.02.2012
dr med. Piotr Kukla, Oddział Internistyczno-Kardiologiczny Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach

Konsultowała prof. dr hab. med. Maria Trusz-Gluza, I Katedra i Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Skróty: AF – migotanie przedsionków, ALT – aminotransferaza alaninowa, AST – aminotransferaza asparaginianowa, CCS – Canadian Cardiovascular Society, ChNS – choroba niedokrwienna serca, eGFR – oszacowane przesączanie kłębuszkowe, EHRA – European Heart Rhythm Association, fT4 – wolna tyroksyna, LDL-C – cholesterol frakcji LDL, LVEF% – frakcja wyrzutowa lewej komory, NT-pro-BNP – N-końcowy fragment prohormonu dla peptydu natriuretycznego, NYHA – New York Heart Association, TSH – tyreotropina

Opis przypadku

Kobieta lat 67, aktywna zawodowo i fizycznie, została przyjęta do szpitala z powodu często nawracających epizodów migotania przedsionków (AF) – kilkanaście epizodów w ciągu tygodnia poprzedzającego hospitalizację. Napady AF były źle tolerowane przez chorą i istotnie obniżały jej jakość życia (III klasa EHRA). Chora przyjmowała przewlekle warfarynę.

O tym się mówi

  • Mamy powód do dumy
    25 lipca 2001 roku Sejm niemal jednogłośnie uchwalił ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Po dwudziestu latach na temat początków systemu ratownictwa i tego, co się w nim zmieniło, mówi Andrzej Ryś, ówczesny wiceminister zdrowia.
  • Szybsza intensyfikacja i personalizacja leczenia
    Konferencja Asocjacji Niewydolności Serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego przyniosła zapowiedź przemeblowania metod terapeutycznych niewydolności serca. Czas przygotować się na rewolucję – komentuje prof. Przemysław Leszek.
  • POZ musi otrzymać narzędzia
    Jeśli na poziomie POZ ma się zatrzymywać 80-85 proc. pacjentów, musimy mieć rzeczywistą możliwość koordynacji opieki nad pacjentami – o pracach zespołu do spraw zmian w POZ mówi Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie.