mp.pl to portal zarówno dla lekarzy jak i pacjentów. Prosimy wybrać:

Czy spożywanie błonnika chroni przed rozwojem raka jelita grubego?

Spożycie błonnika w różnej postaci a ryzyko raka jelita grubego – przegląd systematyczny

05.01.2012
Omówienie artykułu: Dietary fibre, whole grains, and risk of colorectal cancer: systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies
D. Aune i wsp.
BMJ, 2011; 343: d6617

Opracowali: lek. Agnieszka Leszko, dr med. Małgorzata Bała, prof. Roman Jaeschke MD MSc
Konsultował prof. dr hab. med. Witold Bartnik, Klinika Gastroenterologii i Hepatologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Skróty: CI – przedział ufności, RJG – rak jelita grubego, RR – ryzyko względne

Metodyka: przegląd systematyczny z metaanalizą 25 badań obserwacyjnych prospektywnych

Populacja: 2 518 137 osób w wieku 16–89 lat

O tym się mówi

  • Zgony z powodu COVID-19 – Polska przed USA
    Polska znalazła się na 16. miejscu na świecie pod względem liczby zgonów z powodu COVID-19 w przeliczeniu na milion mieszkańców. Kwiecień był dla Polski najgorszym miesiącem od początku pandemii – liczba zgonów była wyższa o kilkadziesiąt procent od tej, jaką przyniósł listopad 2020 r.
  • Lekarskie wołanie o pomoc
    Czasem lekarze zgłaszając się do mnie mają już bardzo nasilone objawy, np. natręctw czy depresji, jednak latami tak żyją, praca jest ostatnim bastionem ich pozornie normalnego funkcjonowania – mówi Magdalena Flaga-Łuczkiewicz, psychiatra, psychoterapeuta, pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy OIL w Warszawie.
  • MZ: chcemy wykorzystać potencjał ośrodków kardiologicznych
    Rozporządzenie dotyczące wdrożenia pilotażu Krajowej Sieci Kardiologicznej zacznie obowiązywać najpóźniej na początku maja – zapowiedział wiceminister Waldemar Kraska.