mp.pl to portal zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów — prosimy wybrać:

Chirurgia bariatryczna a częstość występowania nowotworów złośliwych

23.02.2012
prof. dr hab. med. Stanisław Głuszek, Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wybrane treści dla pacjenta:
O tym się mówi
  • Musimy zmienić myślenie o medycynie
    Medycyna rodzinna u nas to ciągle jeszcze niedokończony projekt – mówi Łukasz Reczek, prezes Młodych Lekarzy Rodzinnych w Polsce.
  • Bez prawa do chwili słabości
    Ryzyko wypalenia zawodowego jest wręcz wpisane w zawody medyczne, zwłaszcza te, w których obciążenie pracą jest największe. Co więcej, wypaleniu zawodowemu sprzyja sam proces kształcenia – uważają eksperci. Wypalenie zawodowe dotyka coraz młodszych lekarzy oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych, nieobce jest nawet studentom.
  • MZ: za dodatki covidowe jest odpowiedzialny prezes NFZ
    Minister Zdrowia będzie odnosił się do ewentualnych formalnie skierowanych do resortu wystąpień Najwyższej Izby Kontroli – poinformował w odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister Piotr Bromber.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!