mp.pl to portal zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów — prosimy wybrać:

Rozpoznawanie i leczenie niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby. Podsumowanie wytycznych AGA, AASLD i ACG 2012

Rozpoznawanie i leczenie niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby. Podsumowanie wytycznych American Gastroenterological Association, American Association for the Study of Liver Diseases i American College of Gastroenterology 2012

13.02.2013
Na podstawie: The diagnosis and management of non-alcoholic fatty liver disease: practice guideline by the American Gastroenterological Association, American Association for the Study of Liver Diseases, and American College of Gastroenterology
N. Chalasani, Z. Younossi, J.E. Lavine i wsp.
Gastroenterology, 2012; 142: 1592–1609

Opracował lek. Łukasz Strzeszyński
Konsultował prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb, Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Od Redakcji: W tym opracowaniu uwzględniono zalecenia oraz wybrane objaśnienia i komentarze z pełnego tekstu wytycznych. Pominięto część dotyczącą postępowania w NAFLD u dzieci. Przy każdym zaleceniu podano w nawiasach kwadratowych oznaczenie jego siły (1 – zalecenie silne, 2 – zalecenie słabe) oraz jakości danych, na których je oparto (A – jakość wysoka, B – umiarkowana, C – niska).

Skróty: NAFL – niealkoholowe stłuszczenie wątroby, NAFLD – niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby, NASH – niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby

Definicje

Definicja niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby (nonalcoholic fatty liver disease – NAFLD) obejmuje:
1) stłuszczenie wątroby w badaniach obrazowych lub w badaniu histologicznym oraz
2) niewystępowanie przyczyn wtórnego nagromadzenia tłuszczu w wątrobie, takich jak spożywanie znacznych ilości alkoholu, przyjmowanie leków powodujących stłuszczenie lub choroby dziedziczne (tab. 1).
U większości chorych NAFLD jest związana z metabolicznymi czynnikami ryzyka, takimi jak otyłość, cukrzyca i dyslipidemia. Na podstawie obrazu histopatologicznego NAFLD można podzielić na niealkoholowe stłuszczenie wątroby (nonalcoholic fatty liver – NAFL) i niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (nonalcoholic steatohepatitis – NASH; tab. 2). NAFL definiuje się jako stłuszczenie wątroby bez cech uszkodzenia hepatocytów pod postacią ich zwyrodnienia balonowatego. NASH cechuje się współwystępowaniem stłuszczenia i zapalenia z uszkodzeniem hepatocytów (zwyrodnieniem balonowatym), z włóknieniem lub bez włóknienia.

Wybrane treści dla pacjenta:
O tym się mówi
  • Musimy zmienić myślenie o medycynie
    Medycyna rodzinna u nas to ciągle jeszcze niedokończony projekt – mówi Łukasz Reczek, prezes Młodych Lekarzy Rodzinnych w Polsce.
  • Bez prawa do chwili słabości
    Ryzyko wypalenia zawodowego jest wręcz wpisane w zawody medyczne, zwłaszcza te, w których obciążenie pracą jest największe. Co więcej, wypaleniu zawodowemu sprzyja sam proces kształcenia – uważają eksperci. Wypalenie zawodowe dotyka coraz młodszych lekarzy oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych, nieobce jest nawet studentom.
  • MZ: za dodatki covidowe jest odpowiedzialny prezes NFZ
    Minister Zdrowia będzie odnosił się do ewentualnych formalnie skierowanych do resortu wystąpień Najwyższej Izby Kontroli – poinformował w odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister Piotr Bromber.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!