mp.pl to portal zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów — prosimy wybrać:

Wąglik jako broń biologiczna - rozpoznawanie, leczenie i aspekty zdrowia publicznego. Wytyczne ekspertów amerykańskich (2001)

08.11.2001
Anthrax as a biological weapon. Medical and public health management
T.V. Inglesby, D.A. Henderson, J.G. Bartlett, M.S. Ascher, E. Eitzen, A.M. Friedlander, J. Hauer, J. McDade, M.T. Osterholm, T. O'Toole, G. Parker, T.M. Perl, P.K. Russell, K. Tonat for the Working Group on Civilian Biodefense
JAMA, 1999; 18: 1735-1745

Wybrane treści dla pacjenta:
O tym się mówi
  • Musimy zmienić myślenie o medycynie
    Medycyna rodzinna u nas to ciągle jeszcze niedokończony projekt – mówi Łukasz Reczek, prezes Młodych Lekarzy Rodzinnych w Polsce.
  • Bez prawa do chwili słabości
    Ryzyko wypalenia zawodowego jest wręcz wpisane w zawody medyczne, zwłaszcza te, w których obciążenie pracą jest największe. Co więcej, wypaleniu zawodowemu sprzyja sam proces kształcenia – uważają eksperci. Wypalenie zawodowe dotyka coraz młodszych lekarzy oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych, nieobce jest nawet studentom.
  • MZ: za dodatki covidowe jest odpowiedzialny prezes NFZ
    Minister Zdrowia będzie odnosił się do ewentualnych formalnie skierowanych do resortu wystąpień Najwyższej Izby Kontroli – poinformował w odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister Piotr Bromber.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!