mp.pl to portal zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów — prosimy wybrać:

Operacja VATS czy klasyczna w leczeniu NSCLC w I stopniu zaawansowania?

Porównanie wyników wycięcia płata płuca u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w I stopniu zaawansowania klinicznego techniką torakoskopową i techniką klasyczną – przegląd systematyczny z metaanalizą

22.11.2013
Omówienie artykułu: Video-assisted thoracoscopic surgery lobectomy versus open lobectomy in patients with clinical stage I non-small cell lung cancer: a meta-analysis
F.F. Chen i wsp.
Eur. J. Surg. Oncol., 2013; doi:10.1016/j.ejso.2013.06.016

Opracował dr med. Andrzej L. Komorowski

Skróty: MD – średnia różnic; NSCLC – niedrobnokomórkowy rak płuca; VATS – operacje wideotorakoskopowe

Metody: przegląd systematyczny z metaanalizą 20 RCT

O tym się mówi
  • Musimy zmienić myślenie o medycynie
    Medycyna rodzinna u nas to ciągle jeszcze niedokończony projekt – mówi Łukasz Reczek, prezes Młodych Lekarzy Rodzinnych w Polsce.
  • Bez prawa do chwili słabości
    Ryzyko wypalenia zawodowego jest wręcz wpisane w zawody medyczne, zwłaszcza te, w których obciążenie pracą jest największe. Co więcej, wypaleniu zawodowemu sprzyja sam proces kształcenia – uważają eksperci. Wypalenie zawodowe dotyka coraz młodszych lekarzy oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych, nieobce jest nawet studentom.
  • MZ: za dodatki covidowe jest odpowiedzialny prezes NFZ
    Minister Zdrowia będzie odnosił się do ewentualnych formalnie skierowanych do resortu wystąpień Najwyższej Izby Kontroli – poinformował w odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister Piotr Bromber.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!