mp.pl to portal zarówno dla lekarzy jak i pacjentów. Prosimy wybrać:

Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Artykuły przeglądowe: Chirurgia onkologiczna

 • Lite guzy wątroby – postępowanie z punktu widzenia radiologa

  Rozpoznanie guzów wątroby na podstawie samych tylko badań obrazowych pozostaje wyzwaniem, a zmiany, które nie spełniają określonych kryteriów diagnostycznych, mogą wymagać biopsji. Dzięki swoim fascynującym właściwościom przedmiotem aktywnych badań stały się nowe hepatotropowe środki kontrastowe.

 • Krajowe spojrzenie na rekonstrukcje piersi po mastektomii

  Leczenie chirurgiczne kobiet chorujących na raka piersi coraz częściej polega na usunięciu guza nowotworowego oraz zaopatrzeniu i rekonstrukcji defektu, jaki powstaje w wyniku takiej resekcji. Autor tekstu omawia dostępne możliwości z uwzględnieniem polskich realiów.

 • Resekcja przełyku z dostępu przez laparotomię i prawostronną torakotomię z zespoleniem w obrębie klatki piersiowej u chorych na raka Barretta

  Przedstawiamy opis techniki resekcji przełyku z dostępu przez jamę brzuszną i prawostronną torakotomię, z odtworzeniem ciągłości przewodu pokarmowego z wykorzystaniem tuby żołądkowej i wysokim zespoleniem w klatce piersiowej.

 • Badania przesiewowe osób obciążonych ryzykiem dziedzicznego występowania gruczolakoraka przewodowego trzustki

  Biorąc pod uwagę zapadalność, rak trzustki stanowi jeden z najczęstszych nowotworów układu pokarmowego, równocześnie w zależności od rejonu geograficznego jest 4. lub 6. co do częstości przyczyną zgonów na nowotwory złośliwe ogółem.

 • Limfadenektomia u chorych na raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego

  Pomimo znacznego postępu onkologii chirurgia wciąż jest najbardziej efektywną metodą leczenia większości nowotworów przewodu pokarmowego, w tym raka jelita grubego (RJG). Zasady leczenia operacyjnego są powszechnie znane: usunięcie guza z odpowiednimi marginesami i drenującym go układem chłonnym.

 • Zespół przedniej resekcji odbytnicy – komentarz

  Dążeniem większości chirurgów jest wykonanie zabiegu doszczętnego onkologicznie, z równoczesnym zachowaniem czynności zwieraczy.

 • Zmiany ząbkowane i polipowatość ząbkowana (hiperplastyczna) a rak jelita grubego

  Rak jelita grubego (RJG) jest trzecim nowotworem złośliwym w populacji USA zarówno pod względem częstości występowania, jak i zgonów u obu płci. W Europie Środkowej i Wschodniej zajmuje drugie miejsce, po raku płuc u mężczyzn i raku sutka u kobiet.

 • Mięsaki serca - rzadki, ale trudny problem kliniczny

  Najczęstszą zmianą pierwotną w sercu jest łagodny śluzak, stwierdzany w 75% przypadków. Pozostałe 25% pierwotnych guzów serca to nowotwory złośliwe. Mięsaki stanowią 95% spośród pierwotnych zmian złośliwych w sercu, zaś pozostałe 5% to przede wszystkim chłoniaki.

 • Obraz radiologiczny sutka po rekonstrukcji – cz. II

  Mammografia, ultrasonografia i obrazowanie techniką rezonansu magnetycznego są najczęściej stosowanymi metodami obrazowania piersi po zabiegach rekonstrukcyjnych.

 • Rekonwalescencja i rehabilitacja po zabiegach rekonstrukcji piersi

  Silna motywacja kobiety do leczenia odtwórczego i uzyskania jak najlepszego efektu zabiegu bez wątpienia sprzyja szybkiemu powrotowi do pełnej sprawności. Z drugiej jednak strony, brak jednolitych schematów opieki i stosunkowo uboga literatura fachowa, zmuszają ośrodki rekonstrukcyjne do wypracowania własnych metod postępowania.

 • Obraz radiologiczny piersi po rekonstrukcji – część I

  Badanie piersi, która została zrekonstruowana przy użyciu implantu wykonuje się przede wszystkim w celu wykrycia patologii tkanek otaczających oraz oceny stanu wszczepionego implantu i ewentualnych powikłań po zabiegu.

 • Leczenie skojarzone nowotworów powierzchni otrzewnej

  Pierwotne nowotwory otrzewnej (międzybłoniak, śluzak rzekomy) są rzadkie. Znacznie częściej rozpoznaje się wtórne zrakowacenie otrzewnej (ZO), które jest jedną z form szerzenia się większości złośliwych nowotworów układu pokarmowego i jajnika. Skojarzone leczenie ZO jest postępowaniem wielospecjalistycznym.

 • Zwężenia dróg żółciowych

  Trudno oszacować rzeczywistą częstość występowania zwężeń dróg żółciowych z uwagi na ich różnorodną etiologię, niemniej jednak u niemal 40% dorosłych chorych z objawami żółtaczki przyczyną dolegliwości jest upośledzenie drożności odcinka zewnątrzwątrobowego.

 • Resekcyjne zabiegi jelita grubego z dostępu przez laparotomię

  Artykuł nie tylko dotyczy ogólnie znanych i akceptowanych, wręcz podstawowych aspektów operacji w obrębie jelita grubego, ale – opierając się na doświadczeniach jednego z czołowych ośrodków w Niemczech – obfituje w wiele praktycznych wskazówek przydatnych zarówno dla doświadczonych operatorów jak i kształcących się przyszłych adeptów chirurgii.

 • Amputacja brzuszno-kroczowa odbytnicy

  Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że amputacja brzuszno-kroczowa zachowała stałe miejsce w chirurgii odbytnicy.

 • Przypadkowo wykryty mały guz nerki – aktualne zasady postępowania - komentarz

  Wprowadzenie i rozpowszechnienie badań obrazowych jamy brzusznej (ultrasonografii, tomografii komputerowej i obrazowania techniką rezonansu magnetycznego) – wykonywanych z powodu objawów niecharakterystycznych lub związanych z inną chorobą – sprawiło, że coraz częściej przypadkowo wykrywa się małe guzy nerek.

 • Szczelina i świąd odbytu

  Świąd odbytu jest trudnym problemem dla chorego, gdyż znacznie upośledza jakość życia. Wyzwala mechanizmy obronne z trudnymi do odwrócenia reakcjami somatycznymi i psychicznymi. Świąd odbytu może być objawem poważnych chorób ogólnoustrojowych, także nowotworów. Jak zawsze w medycynie, wczesne rozpoznanie i ukierunkowane leczenie pozwala na eliminację przyczyny, ustąpienie objawów czy wdrożenie leczenia onkologicznego w razie rozpoznania nowotworu.

 • Ostre i przewlekłe powikłania leczenia onkologicznego ze strony przewodu pokarmowego

  W artykule omówiono najczęstsze scenariusze kliniczne i problemy kliniczne u chorych z objawami ze strony przewodu pokarmowego po leczeniu onkologicznym. Nie jest to systematyczny wykład, uwzględniono jedynie niektóre istotne aspekty patofizjologii, diagnostyki i leczenia.

 • Operacja ginekologiczna u kobiety w podeszłym wieku

  Autorzy artykułu na podstawie opisanego przypadku pokazują kruchość homeostazy u osoby w zaawansowanym wieku, co uzasadnia konieczność ścisłego monitorowania i wyrównywania zaburzeń metabolicznych u takich pacjentów.

 • Porty naczyniowe – niezbędny element chemioterapii

  Częste nakłuwanie żył obwodowych oraz miejscowe działanie chemioterapeutyków, mogą prowadzić do uszkodzeń, zakrzepicy, a także stwardnienia ścian tych naczyń. Z tego powodu porty naczyniowe odgrywają bardzo ważną rolę we współczesnej onkologii.

80 artykułów - strona 3 z 4

Wybierz specjalność

O tym się mówi

 • Co z tymi testami?
  Diagnostów brakuje już teraz, a Polska – tu eksperci nie mają wątpliwości – powinna wykonywać przynajmniej kilka razy więcej testów dziennie niż w tej chwili. Nie 4,5 tysiąca, a minimum 10-15 tysięcy. Optymalnie – jeszcze więcej, nawet 30 tysięcy.
 • Minister prosi o ograniczenie aktywności zawodowej
  Proszę, w miarę możliwości, o ograniczenie swojej aktywności zawodowej do jednego podmiotu leczniczego. Epidemia wymaga od nas zachowania dużej ostrożności – przypomina minister Łukasz Szumowski w liście do pracowników medycznych.
 • Skierowania do pracy przy epidemii. Co trzeba wiedzieć?
  Coraz więcej lekarzy otrzymuje decyzje wojewodów o skierowaniu do pracy poza swoimi miejscami pracy. Pojawiają się w związku z tym pytania, wątpliwości oraz nieporozumienia.