mp.pl to portal zarówno dla lekarzy jak i pacjentów. Prosimy wybrać:

Artykuły przeglądowe: Urologia

 • Terapie ukierunkowane molekularnie i leczenie raka nerkowokomórkowego o histologii innej niż jasnokomórkowa

  W artykule przedstawiono cechy biologiczne podtypów raka nerkowokomórkowego o budowie innej niż jasnokomórkowa. Ponadto omówiono dane (zarówno znane już uprzednio, jak i świeżo udostępnione), które mogą stanowić wskazówkę dla klinicystów odnośnie do wyboru terapii dla chorych na te stosunkowo rzadkie typy raka nerki.

 • Przegląd współczesnej wiedzy na temat ginekomastii i algorytm postępowania

  Ginekomastia to często występujący stan kliniczny, polegający na postępującym, niezłośliwym powiększeniu/proliferacji tkanki gruczołowej piersi u mężczyzn. Choroba często ma postać rozlanego stwardnienia albo nieznacznego, ukrytego za otoczką brodawki sutkowej zgrubienia.Najważniejszym elementem diagnostyki jest zidentyfikowanie chorych, u których ginekomastia jest następstwem innych zaburzeń lub u których wyczuwalna zmiana w piersi ma innych charakter (tj. nie jest obrazem ginekomastii). Do określenia charakteru ginekomastii w większości przypadków wystarcza przeprowadzenie dokładnego wywiadu lekarskiego, pełnego badania fizykalnego oraz kilku przesiewowych testów laboratoryjnych.

 • Zaburzenia czynności układu moczowo-płciowego w chorobie Parkinsona

  Choroba Parkinsona (chP) jest częstym zespołem zaburzeń ruchowych spowodowanym zwyrodnieniem neuronów dopaminergicznych w istocie czarnej. U chorych na chP oprócz zaburzeń ruchowych często występują zaburzenia nieruchowe.

 • Antybiotyki w urologii – co nowego?

  W przedstawionym artykule autorzy dokonali przeglądu antybiotyków stosowanych u chorych na oddziałach urologicznych.

 • Zmiany guzowate w mosznie u dzieci

  W praktyce pediatrycznej nieprawidłowe masy tkankowe w obrębie moszny spotyka się często. Wprawdzie na ogół nie zagrażają one powikłaniami, są jednak częstą przyczyną kierowania chłopców do poradni specjalistycznych. Po przeczytaniu artykułu Czytelnik będzie wiedział, jak odróżnić łagodne, samoistnie ustępujące zaburzenia od patologii o poważniejszym rokowaniu, wymagających specjalistycznej diagnostyki i leczenia. Dzięki przystępnej charakterystyce zaburzeń większość z nich można rozpoznać na podstawie wywiadu i badania przedmiotowego, a w razie potrzeby na podstawie USG. Kiedy wodniak wymaga leczenia? Czy żylaki powrózka nasiennego powodują zaburzenia płodności w przyszłości? Po zapoznaniu się z tekstem odpowiedź na te, a także inne nurtujące lekarza pytania okaże się bardzo prosta.

25 artykułów - strona 2 z 2

Wybierz specjalność

O tym się mówi

 • MZ: chirurgiczny asystent odciąży lekarza
  Resort zdrowia chce, by ratownicy medyczni i pielęgniarki mogli podnosić kwalifikacje zawodowe i po nabyciu dodatkowej wiedzy i umiejętności asystowali lekarzom przy operacjach oraz wykonywali określone czynności przed zabiegami chirurgicznymi i po nich.
 • Spór o ministra
  Nie możemy zgodzić się z wyrażoną w apelu zawodów medycznych opinią, że działania ministra zdrowia w sprawach istotnych dla systemu kończą się wielką stratą dla pacjenta – napisali przedstawiciele organizacji pacjenckich, stając w sporze między środowiskiem pracowników medycznych a ministrem po stronie tego ostatniego. Sporu to na pewno nie załagodziło, przesunęło jedynie linię frontu.
 • Kiedy wylewa się hejt
  Jest ogromna różnica między wpisem obraźliwym – takim, w którym ktoś mnie wyzywa, pomawia o branie łapówek – a takim, w którym czytam, że zginę ja albo moi bliscy – o hejcie wobec lekarzy opowiada Bartosz Fiałek, reumatolog, angażujący się w mediach społecznościowych w akcje edukacyjne, m.in. w obszarze COVID-19 i szczepień.