Tadeusz Nasierowski, MD, PhD

Medical University of Warsaw

Tadeusz Nasierowski, MD, PhD, works at the Psychiatric Department and Clinic of the Medical University of Warsaw. His research interests include clinical psychiatry and history of psychiatry. He authored a plethora of works including over a dozen of books, e.g. Iwan Pietrowicz Pawłow. Nauka sowiecka w okowach stalinizmu (2002) [Ivan Petrovich Pavlov. Soviet science under Stalinism], Z czarta kuźni rodem… Psychiatria, psychologia i fizjologia sowiecka w pierwszych latach po rewolucji (2003) [Crafted in Devil’s forge. Early Soviet psychiatry, psychology, and physiology], Gdy rozum śpi, a w mięśniach rodzi się obłęd. O życiu i chorobie Wacława Niżyńskiego (2005) [The sleep of reason produces madness in muscles. Waslav Nijinsky’s life and illness], Zagłada chorych psychicznie w okupowanej Polsce. Początek ludobójstwa (2008) [Extermination of the mentally ill in the occupied Poland. Origins of genocide. He co-authored the monograph Zagłada chorych psychicznie. Pamięć i historia [Extermination of the mentally ill. Memory and history] (2012, edited by Tadeusz Nasierowski, Grażyna Herczyńska, and D.M. Myszka).

We use cookies to ensure you get the best browsing experience on our website. Refer to our Cookies Information and Privacy Policy for more details.