Zaproszenie

Zapraszamy na międzynarodową konferencję Medical Review - Auschwitz: Medicine Behind the Barbed Wire organizowaną w dniu 9 maja 2018 roku w Krakowie przez Towarzystwo Lekarskie Krakowskie i wydawnictwo Medycyna Praktyczna, we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim i Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Konferencja jest poświęcona pseudomedycznym eksperymentom, jakim byli poddawani więźniowie niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych, a także zdrowotnym konsekwencjom pobytu w tych obozach oraz etycznym implikacjom medycyny nazistowskiej dla medycyny współczesnej.

Podczas konferencji będą też prezentowane unikatowe materiały naukowe zawarte w wydawanym przez 31 lat (1961–1991) medycznym czasopiśmie „Przegląd Lekarski – Oświęcim”. Artykuły z tego czasopisma są sukcesywnie udostępniane w języku angielskim na stronie internetowej www.mp.pl/auschwitz.

Uczestnicy konferencji będą także mogli wziąć udział w wydarzeniach towarzyszących: specjalnej wizycie w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu oraz spotkaniu w muzeum Fabryka Emalia Oskara Schindlera w Krakowie.

Lekarzy, którzy przyjadą na tę konferencję, zachęcamy również do wydłużenia pobytu w Krakowie nie tylko po to, by doświadczyć bogatego życia kulturalnego i historycznego dziedzictwa naszego miasta, ale też wziąć udział w McMaster International Review Course in Internal Medicine (więcej informacji na stronie www.mircim.eu).

Mamy nadzieję, że konferencja istotnie się przyczyni do lepszego poznania i zrozumienia przez społeczność międzynarodową mrocznej historii medycyny w niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych, która powinna stanowić lekcję dla przyszłych pokoleń.

Do zobaczenia w Krakowie w maju 2018 roku.

Prof. dr ha. med. Igor Gościński
Prezes Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego

dr med. Piotr Gajewski
Redaktor naczelny Medycyny Praktycznej


Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wicepremier
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Piotr Gliński
Wicepremier
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Jacek Czaputowicz
Minister Spraw Zagranicznych


Łukasz Szumowski
Minister Zdrowia


Jarosław Szarek
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

Wojciech Nowak
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego


Maciej Hamankiewicz
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej


Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2018".

We use cookies to ensure you get the best browsing experience on our website. Refer to our cookies policy for more information.